Nekategorizované

Informácie: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423375

ProQuest RefWorks

Ak si chcete vytvoriť vlastnú databázu literatúry pre svoju prácu, odporúčame založiť si zdarma osobný účet v službe ProQuest RefWorks.

Postup registrácie je nasledovný:

1. Začnite na https://akaos.summon.serialssolutions.com/.
2. Úplne vpravo hore rozbaľte Menu a kliknite na odkaz RefWorks Log In.
3. Na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo No Account? Sign Up here.
4. Ďalej vyplňte Váš e-mail s doménou @aos.sk.
5. Na nasledujúcej stránke zadajte heslo, ktoré chcete používať.
6. Potom je odoslaná správa do Vašej e-mailovej schránky, kde je treba celý proces potvrdiť a tým je vytvorený účet.
7. Služba RefWorks je potom kedykoľvek dostupná na https://refworks.proquest.com, kde je na prihlásenie zadajte Váš e-mail a zvolené heslo.

Vyhľadávacie nástroje

Vyhľadávacie nástroje

SUMMON® - (ProQuest) *** VSTUP

summonlogoJednoduchým spôsobom (jedno "googlovské" pole) umožňuje vyhľadávanie vo všetkých licencovaných elektronických informačných zdrojoch, prístupných pre Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v sieti intranet. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete.

Podrobný popis o službe SUMMON®.

Zoznam databáz a e-zdrojov, ktoré obsahuje Summon Discovery Tool nájdete na tejto adrese.


SCIENTIA.SK - (NISPEZ) *** VSTUP

scientia 155Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk je jedným z výstupov národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať.

FAQ (časté otázky) nájdete tu.


Licencované databázy

Licencované databázy

sú prístupné len v rámci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika!

SpringerLink (NISPEZ) *** VSTUP / manuál (.pdf, 2,1 MB)

SpringerMultiodborová databáza časopisov, kníh a referenčných prác z oblastí chémie, počítačovej vedy, ekonómie, inžinierstva, životného prostredia, vedy o živej prírode, práva, matematiky, fyziky, astronómie, medicíny, spoločenských vied atď. Pre podrobný popis databázy SpringerLink kliknite na tento odkaz.


Springer Nature (NISPEZ) *** VSTUP

SpringerSpringer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov.


GALE Cengage - Infotrac *** VSTUP

gale logo

 

Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov..

 

Open access (Otvorená veda)

Voľne dostupné e-publikácie

Elektronická učebnica pedagogického výskumu *** VSTUP


Military - Free Download Open Books *** VSTUP


The Military Balance *** VSTUP

 
Voľne prístupné databázy

Versita Open Access Journals *** VSTUP

Poskytuje prístup k viac ako 200 vedeckým časopisom hostovaných na platforme Open Access spoločnosti Versita.


ProQuest Open Access *** VSTUP

Vyše 900 miliónov dokumentov - 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov.


Open Access CVTI SR *** VSTUP

Portál Centra vedecko-technických informácií venovaný problematike Open Access (OA)  a Open Science (OS).


Sprievodca svetom vedeckého publikovania *** VSTUP

Učebný text pre kurz Publikačný poradca.


DOAB - directory of open access books *** VSTUP

Open access databáza kníh.


DOAJ - directory of open access journals *** VSTUP

Open access databáza časopisov.


Kopernio *** STIAHNUTIE Mozilla / STIAHNUTIE Chrome

Kopernio je bezplatné rozšírenie, ktoré si nainštalujete do webového prehliadača (Mozilla, Chrome). Tento nástroj vám pomôže vyhľadať najlepší voľne dostupný odborný dokument vo formáte pdf. Kopernio prehľadáva:

- Predplatené plnotextové databázy (len v prípade, že vaša inštitúcia, alebo knižnica ma zaplatený prístup)
- Open access zdroje
- Repozitáre
- Databázy (JSTOR)
- Pre-print servery (Arxiv)
- Google Scholar

Po nainštalovaní rozšírenia je potrebné zvoliť či bude Kopernio vyhľadávať aj v licencovaných databázach, alebo len vo voľne dostupných zdrojoch. V poslednom kroku sa vyžaduje registrácia používateľa.


Livre *** VSTUP

Portál voľne dostupných plnotextových časopisov z oblasti biológie, medicíny, poľnohospodárstva, strojárstva, spoločenských a humanitných vied.


EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) *** VSTUP

Eviduje k dnešnému dňu viac ako 32 000 titulov voľne dostupných online časopisov, ktoré sprístupňujú viac ako 50% článkov online a ktoré sú recenzované, príp. je ich obsah kontrolovaný z hľadiska kvality.


Arianta(Polish scientific and professional electronic journals) *** VSTUP

Verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete. S viac ako 2000 záznamami, ktoré sa denne aktualizujú, predstavuje Arianta najobsiahlejší zdroj informácií o poľských elektronických vedeckých časopisoch.


Baztech (Polish Technical Journal Contents) *** VSTUP

Voľne prístupná bibliografická databáza, ktorá obsahuje citácie z poľských vedeckých časopisov.


ScienceDirect (Elsevier) *** VSTUP

250.000 voľne prístupných článkov zo 638 vedeckých časopisov a publikácií.


Researchgate *** VSTUP

Sociálna sieť pre vedcov, výskumných pracovníkov, študentov na zdieľanie dokumentov, hľadanie nových spolupracovníkov - pýtanie a odpovedanie na odborné otázky


CEEOL *** VSTUP

Digitálna knižnica sprístupňuje časopisy strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zamerané na spoločenské vedy v režime Open Access.

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup do E-zdrojov

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v e-zdrojoch a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup. Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR Bratislava. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete podľa pokynov z www.cvtisr.sk. Na tejto stránke sú pokyny o uhradení registračného poplatku 3 € . Po zaplatení získate prístup do licencovaných databáz na celý rok.

Pre registrovaných používateľov je databáza EIZ v CVTI SR prístupná prostredníctvom odkazu: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

Máte aj druhú možnosť, v prípade záujmu o vzdialený prístup získate informácie aj na stránkach http://eiz.snk.sk, http://www.snk.sk alebo pri osobnej návšteve v Oddelení elektronických služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

 

Vedúca akademickej knižnice

Mgr. Mária Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 777


Výpožičné, poradenské, konzultačné služby, beletria, MVS

Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 371


Akvizícia, objednávky IP, spracovanie faktúr, odborná evidencia, menná a vecná katalogizácia knižného fondu, adjustácia

Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 206


Študovňa, súborný katalóg periodík SR, analytický popis článkov seriálov, menná a vecná katalogizácia noriem, rešeršné služby

Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 372


Evidencia publikačnej činnosti, Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, menná a vecná katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 380


Systémový knihovník, správca počítačovej siete, sprístupňovanie elektronických databáz, MTZ

Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 375

Základy súčasnej akademickej knižnice boli položené už v roku 1950. Jej história bola úzko spätá s históriou vzniku vojenského školstva v Liptove. Za celé toto obdobie, ktoré úzko súvisí aj so vznikom vysokoškolského štúdia, prešla akademická knižnica mnohými zmenami. Boli to tieto vojenské vzdelávacie zariadenia v Liptovskom Mikuláši a ich postupná profilácia na vojenské vysokoškolské štúdium v Liptove:

  • Letecké technické učilište (1950 - 1960),
  • Technické učilište (1960 - 1973),
  • Vysoká vojenská technická škola (1973 – 1993),
  • Vojenská akadémia (1993 - 2004),
  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (september 2004)

Rozkazom prezidenta republiky č. 08 zo dňa 28.6.1972 bola zriadená v Liptovskom Mikuláši Vysoká vojenská technická škola (ďalej len VVTŠ), ktorá po náročných prípravách začala svoju vysokoškolskú výučbu od 1. 9. 1973. V organizačnej štruktúre zriadila technickú knižnicu, ktorá sa v roku 1977 rozdelila na dve knižnice:

  • študijnú vedeckú knižnicu,
  • osvetovú knižnicu.

Rozdelením technickej knižnice sa rozdelil aj knižničný fond.

Dňom 1. 9. 1993, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z., bola VVTŠ pretransformovaná na Vojenskú akadémiu a v jej organizačnej štruktúre bola zriadená vedecká knižnica. Vznikli nové študijné odbory, ktoré sa tu doposiaľ nevyučovali. Skladba študijného fondu sa svojím zložením prispôsobila novej profilácii školy. V roku 1995 začala s automatizáciou knižničných a informačných služieb. Bol zakúpený knižničný automatizovaný systém "LIBRIS", ktorý bol prispôsobovaný na podmienky vojenskej vysokej školy.

V roku 2002 prebehla ďalšia transformácia ozbrojených síl a vojenského školstva, v rámci ktorého bola v organizačnej štruktúre Vojenskej akadémie - prorektora pre vedeckú činnosť zriadená akademická knižnica.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2004 bola nástupkyňou Vojenskej akadémie zriadená Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS) a v jej organizačnej štruktúre prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy akademická knižnica.

Skladba knižničného fondu sa svojím zložením prispôsobila novej profilácii - na vysokoškolské štúdium a ďalšie kariérne vzdelávanie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

V roku 2004 - 2005 bola vykonaná rekonštrukcia priestorov akademickej knižnice.

Koncom roka 2005 bola podaná prihláška do konzorcia KIS 3G - spolupráca na projekte automatizácie knižníc SR. Od tejto doby sa začali prípravy na konverziu záznamov (vtedy už prakticky nevyhovujúceho Librisu), do nového knižnično-informačný systému VIRTUA.

Od roku 2006 akademická knižnica sprístupňuje svoj katalóg cez portál Slovenská knižnica a podieľa sa na tvorbe virtuálneho súborného katalógu.

Fond tvorí: 147 906 knižničných jednotiek.

1. 9. 2013 si súčasná akademická knižnica pripomenula 40-te výročie svojho vzniku, prvej vojenskej vysokoškolskej knižnice.

Hlavným poslaním Akademickej knižnice AOS je knižnično-informačné zabezpečenie činností v oblasti vzdelávania, vedy a techniky pre vedecko-pedagogický zbor AOS, študentov AOS, študentov kurzov, príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Nakoľko akademická knižnica patrí do organizačnej štruktúry rezortnej vysokej školy, knižničný fond sprístupňuje i ostatnej verejnosti a zmluvným partnerom AOS len za podmienok, ktoré sú stanovené v Knižničnom a výpožičnom poriadku AOS.

Sídlo akademickej knižnice je v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.