Nekategorizované

Vážení čitatelia.

Akademická knižnica prostredníctvom voľne dostupných web stránok na internete približuje pre vás e-tipy pre štúdium a zábavu.

DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
22. september

Pri príležitosti vojenského sviatku roka Deň OS SR, nazývaný aj deň armády, vás pozývame v dňoch 19. 9. – 23. 9. 2022 na výstavu kníh do priestorov akademickej knižnice.
Profesionálnym vojačkám a vojakom patrí vďaka za službu vlasti, krajine, v ktorej žijeme, za pomoc, ktorú vykonávajú v rôznych oblastiach verejného života, za mieru dôveryhodnosti, ktorú majú.

Kolektív AK AOS

Deň OSSR

Dotazník pre verejnosť

      Vážená respondentka, vážený respondent.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravuje analýzu nižšieho podielu registrovaných čitateľov v knižniciach.

Dotazník na linku: https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk pre verejnosť bude mapovať zvyky a dôvody (ne)používateľov knižníc. Získané informácie budú následne využité pri tvorbe koncepčných strategických materiálov zameraných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky.

Dotazníky bude možné vyplniť do 30. septembra 2022.
Ďakujeme za čas, ktorý si vyhradíte na vyplnenie dotazníka a ďakujeme za spoluprácu.

Slovenské národné povstanie je jedným z najdôležitejších medzníkov v histórii Slovenska a ako v jednom z rozhovorov povedal priamy účastník SNP Vladimír Strmeň:

"Nikto z rozumne uvažujúcich ľudí nemôže pochybovať o historickom význame SNP, ktoré prinieslo človečenský vzdor voči nacizmu a fašizmu. Nikto z nás, účastníkov povstania nemyslel na seba a na prítomnosť. Nech to neznie pateticky, ale my sme bojovali obetavo s nasadením životov mysliac na budúcnosť."

Vladimír Strmeň si myslí, že ak podobné pochopenie dokážeme vyvolať v mladých, nemusíme sa báť o demokraciu, slobodu a mier.

"Mnohí moji spolupracovníci tam ostali ležať navždy. Videl som veľa utrpenia vojakov, partizánov," dodal Vladimír Strmeň s tým, že aj súčasný svet je plný napätia a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa minulosť už nikdy nezopakovala."

Citácia:
V. Strmeň: Význam SNP nemožno spochybňovať, bojovali sme pre budúcnosť [online]. Teraz.sk, TASR, 2021. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/slovensko/v-strmen-vyznam-snp-nemozno-spochyb/573158-clanok.html

fpu2

Oddelenie beletrie je dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Skladba knižničného fondu sa zameriava na naplnenie kultúrno-spoločenskej potreby čitateľov čítať krásnu a populárno-náučnú literatúru. Akvizičná činnosť akademickej knižnice sa orientuje predovšetkým na odbornú a študijnú literatúru. V posledných rokoch sa však knižnici podarilo rozšíriť a aktualizovať aj knižnú ponuku beletrie vďaka projektom a dotáciám z Fondu na podporu umenia. Tohtoročný projekt č. 22-514-04949: Obnova zlatého literárneho fondu a doplnenie knižničného fondu v oddelení beletrie Akadémie ozbrojených síl,

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline