Žiadanka MVS

FORMULÁR JE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN NEFUNKČNÝ. So žiadankami MVS sa prosim obráťte na mail erika.barathova@aos.sk.

formulár je určený len pre knižnice (organizácie)

v prípade problémov s odoslaním žiadanky nás kontaktujte.

zásady MVS (71 kB)

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Vyžadované informácie.
Názov a adresa žiadajúcej inštitúcie: *
Telefón: *
E-mail: *
Číslo požiadavky inštitúcie: *
Autor knihy:
Názov knihy:
Miesto a rok vydania:
ISBN:
Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciu:
áno
nie
Naša požiadavka je aktuálna do:
Názov časopisu:
Ročník:
Rok:
Číslo:
Autor článku:
Názov článku:
ISSN:
Strany:
Kópie požadujeme zaslať:
poštou
emailom
Žiadanku odoslal:
Poznámka: