POSTUP (.pdf 52 kB) pri objednávke kníh

Tituly určené na predaj...

CD-ROM: Arduino programovanie v príkladoch

4,-

 (CD-ROM) 

 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky z perspektívy rodových štúdií : monografia

8,-

CD-ROM: Obrana a krízový manažment vo verejnej správe I: vysokoškolská učebnica

4,-

 (CD-ROM) 

Elektrotechnika - Základy elektrotechniky

6,-

CD-ROM: Vybrané kapitoly z alternatívnej pedagogiky

4,-

 (CD-ROM)

Zbierka príkladov zo základov elektrotechniky

6,-

CD-ROM: Identifikačné systémy v rádiolokácii

4,-

 (CD-ROM)

Ekonomika obrany - Vybrané kapitoly

17,-

CD-ROM: Časti strojov I

4,-

 (CD-ROM)

CD-ROM: Inerciálne senzory I

4,-

 (CD-ROM)

Fyzikálne základy mikro/opto- elektroniky 3

11,-

 

Základy projektového riadenia v Ozbrojených silách

16,-

Vojenská taktika 1

13.50,-

Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia

10,-

CD-ROM: Analýza a pevnostné kontroly strojných mechanizmov

4,-

 (CD-ROM)

 Nástroj WASP a jeho využitie v krízovom manažmente

5,-

 Strojárske technológie - zlievanie

5,-

 CD-ROM: Analýza a riadenie strojných mechanizmov

4,-

 (CD-ROM)

 Mierové operácie OSN

5,-

 Číslicové signálové procesory

5,-

 Fyzikálne základy MIKRO / OPTO Elektroniky 2

10,-

 

 CD-ROM: Vojenské siete riadenia a velenia I.

4,-

 (CD-ROM)

 CD-ROM: Religionistika pre vojakov : úvod do náboženského myslenia v podmienkach OS SR

4,-

 (CD-ROM)

Návrh číslicových systémov

9,-

 

 Kľúč so správnymi odpoveďami k cvičebnici anglického jazyka

2,-

  CD-ROM: Informačné problémy vyšetrovania okolností leteckých nehôd a prevencie nehodovosti vojenského letectva

4,-

 (CD-ROM)

  Medzinárodné vzťahy

6,-

 
     

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline