Signatúra: lmaoskUč 2741

obsah (.pdf 890 kB)

Citácia: MATEJČEK, Miroslav a Mikuláš ŠOSTRONEK. Arduino programovanie v príkladoch [CD-ROM]. Prvé vydanie. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2023. ISBN 9788080406493.

Arduino programovanie v príkladoch

Podrobnosti:

Učebnica poskytuje čitateľovi základné informácie potrebné pre pochopenie štruktúry vývojových dosiek a prostredia Arduina, nevyhnuté pre začínajúcich alebo i pokročilejších programátorov.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline