Knižničný poriadok akademickej knižnice sa nachádza tu. (.pdf 535 kB)

Smernica AK AOS (.pdf 115 kB) pre akvizíciu, evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu