Informácie: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423206

 

Abecedný zoznam periodík:

A

Názov časopisu: Academia
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.uips.sk/vysoke-skolstvo/academia

Názov časopisu: Acta electrotechnica et informatica
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: anglický
http://www.aei.tuke.sk/

Názov časopisu: AiMT
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: anglický
http://aimt.unob.cz

Názov časopisu: Akademik
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.aos.sk/?page=cas_akademik

Názov časopisu: Akta History Revue
Ročník: 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: český
https://rf-hobby.cz/profil/akta-history-revue/

Názov časopisu: A - rádio - Praktická elektronika
Ročník: 2012 - 2018   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.aradio.cz/

Názov časopisu: Armada International
Ročník: 2012    Periodicita: 6x  Jazyk: anglický

Názov časopisu: Armées d´Aujourd´hui
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 10x  Jazyk: francúzsky
http://fr.calameo.com/subscriptions/335690

Názov časopisu: ATM - Armádní technický magazín
Ročník: 2012 - 2018   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.atmonline.cz/

B

Názov časopisu: Bulletin SAK
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.sakba.sk/bulletin/

C

Názov časopisu: Civilná ochrana
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 6x    Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Computer
Ročník: 2018    Periodicita: 12x     Jazyk: český
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=458

Názov časopisu: Central European Journal of International & Security
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 4x     Jazyk: anglický
http://cejiss.org/archive

D

Názov časopisu: Data security management
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 4x   Jazyk: český

Názov časopisu: DPH aktuálne
Ročník: 2016 - 2018    Periodicita: dvojtýždenník   Jazyk: slovenský
http://www.dashofer.sk/dph-aktualne-productdph/

E

Názov časopisu: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 6x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Ekonomický časopis
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.ec.sav.sk/

Názov časopisu: Elektrotechnický časopis (Journal fo Electrical Engineering)
Ročník: 2014 - 2015    Periodicita: 6x     Jazyk: anglický
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/

Názov časopisu: Evanjelický posol
Ročník: 2014 - 2017    Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
http://www.tranoscius.sk/

F

Názov časopisu: Finančný spravodajca
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Názov časopisu: Forbes
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.forbes.cz/

H

Názov časopisu: Historická revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.historickarevue.com/

Názov časopisu: Hospodárske noviny
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: den. Jazyk: slovenský
http://hn.hnonline.sk/

CH

Názov časopisu: Chip DVD
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.chip.cz

I

Názov časopisu: IT Lib
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.cvtisr.sk/itlib/

K

Názov časopisu: Katolícke noviny
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.katnoviny.sk/

Názov časopisu: Knižnica
Ročník: 2012 - 2015    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

Názov časopisu: Komunikácie
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský - anglický
http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s

Názov časopisu: Krízový manažment
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/casopis-krizovy-manazment

L

Názov časopisu: Líder
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Liptov
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 51x   Jazyk: slovenský
http://www.mynoviny.sk/nase-redakcie/zilinsky-kraj/liptovske-noviny/

M

Názov časopisu: Manažér
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.ibispartner.sk/sk/casopis-manazer

Názov časopisu: Manažment podnikania a veci verejných - Dialógy
Ročník: 2012 - 2015    Periodicita: priebežne   Jazyk: slovenský
http://www.sam-km.sk/sk/aktivity/edicna-cinnost/asopis.html

Názov časopisu: Manažment školy v praxi
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://obchod.iura.sk/casopisy/manazment-skoly-v-praxi-rocnik-2010.html?vmcchk=1

Názov časopisu: Medzinárodné vzťahy
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Mezinárodní vztahy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: český
http://www.iir.cz/display.asp?ida=156&idi=402

Názov časopisu: Military Revue
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/9-1-Casopisy/127-2-Military-revue

Názov časopisu: Military Technology in English
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: anglický
http://www.moench-group.com/military-technology.php

Názov časopisu: Moderní řízení
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://modernirizeni.ihned.cz/

N

Názov časopisu: Nový automagazín
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.automagazin.sk/

O

Názov časopisu: Obrana
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.mosr.sk/obrana

Názov časopisu: Obrana a strategie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: český
http://www.defenceandstrategy.eu/

Názov časopisu: Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Ročník: 2014 - 2017    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.omfi.ukf.sk/

P

Názov časopisu: PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=128

Názov časopisu: PC Revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue

Názov časopisu: Personálny a mzdový poradca
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.epi.sk/Personalny-a-mzdovy-poradca-podnikatela/Default.aspx

Názov časopisu: Počítač pro každého
Ročník: 2018    Periodicita: 25x  Jazyk: český
http://ppk.chip.cz/cs/aktualni-cislo/ 

Názov časopisu: Politické vedy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita:4x  Jazyk: slovenský
http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/

Názov časopisu: Poradca
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=1

Názov časopisu: Progressletter
Ročník: 2013    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.progressletter.sk/casopis-progressletter/

R

Názov časopisu: Radioengineering
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: anglický
http://www.radioeng.cz/info/1-about-the-journal.htm

Názov časopisu: Rozmer
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
http://www.sekty.sk/

S

Názov časopisu: Science & military
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: anglický
http://www.aos.sk/casopisy/science/archiv.html

Názov časopisu: Sdělovací technika
Ročník: 2012    Periodicita: 3x   Jazyk: slovenský
http://www.stech.cz/

Názov časopisu: Security magazín
Ročník: 2016    Periodicita: 6x   Jazyk: český
http://www.securitymagazin.cz/

Názov časopisu: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český

Názov časopisu: Slovenská politologická revue
Ročník: 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: anglický
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=54

Názov časopisu: Sociálna práca
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Střelecká revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.streleckarevue.cz/default.aspx

Názov časopisu: Strojárstvo/Strojírenství
Ročník: 2012    Periodicita: 12x    Jazyk: česko-slovenský
http://www.strojarstvo.sk/

T

Názov časopisu: Technológia vzdelávania
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://technologiavzdelavania.ukf.sk/index.php/tv

Názov časopisu: Telesná výchova a šport
Ročník: 2012    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2915

Názov časopisu: Téma
Ročník: 2018    Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
https://strategie.hnonline.sk/media/781311-na-slovensko-prichadza-casopis-tema-slubuje-velke-rozhovory-a-silne-pribehy

Názov časopisu: Transfer technológií bulletin
Ročník: 2013 - 2015    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Transport a logistika
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Trend
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.etrend.sk/

U

Názov časopisu: Úplné znenia
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: prieb.    Jazyk: slovenský

V

Názov časopisu: Verejná správa a regionálny rozvoj
Ročník: 2015 - 2018     Periodicita: 2x Jazyk: slovenský, anglický
https://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis

Názov časopisu: Vojenská história
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://www.vhu.sk/index.php?ID=262

Názov časopisu: Vojenská osveta
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: slovenský
http://www.mil.sk/index.php?ID=838

Názov časopisu: Vojenská technika světa
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: nepravidelná   Jazyk: český
http://www.vojenskatechnikasveta.cz/casopis.html

Názov časopisu: Vojenské rozhledy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: český
http://www.army.cz/avis/voj.htm

Z

Názov časopisu: Zahraničná politika
Ročník: 2012    Periodicita: 6x   Jazyk: slovenský
http://www.zahranicnapolitika.sk/

Názov časopisu: Zákony (I. + VI.) + aktualizácie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Zbierka zákonov SR
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský
http://www.zbierka.sk

Názov časopisu: Zbraně a náboje
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.zbrane-naboje.cz/

Názov časopisu: Zdravie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://zdravie.pluska.sk/zdravie/

Názov časopisu: Zeszyty naukowe
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: polský

Názov časopisu: Životné prostredie
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=58

Článková bibliografia z vybraných periodík AK 2019
 • December (.pdf 0 kB)
 • November (.pdf 0 kB)
 • Október (.pdf 0 kB)
 • September (.pdf 0 kB)
 • August (.pdf 0 kB)
 • Júl (.pdf 0 kB)

 

Archív článkovej bibliografie
 • 2018 (.pdf 4.00 MB)
 • 2017 (.pdf 4.82 MB)
 • 2016 (.pdf 4.41 MB)
 • 2015 (.pdf 3,09 MB)
 • 2014 (.pdf 1,82 MB)
 • 2013 (.pdf 1,79 MB)
 • 2012 (.pdf 1,59 MB)
 • 2011 (.pdf 2 MB)
 • 2010 (.pdf 316 kB)

 

Archív periodík

Archív periodík 2014 - 2019 (.xls 189 kB)