Informácie: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423372

SÚBORNÝ KATALÓG PERIODÍK KNIŽNÍC SR

Abecedný zoznam periodík akademickej knižnice:

A

Názov časopisu: Academia
Ročník: 2018 - 2022    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../casopisy/academia.html?page_id=9296

Názov časopisu: AiMT
Ročník: 2018 - 2019    Periodicita: 2x  Jazyk: anglický
https://www.aimt.cz/index.php/aimt

Názov časopisu: Akademik
Ročník: 2011 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://weblm.aos.sk/casopisy

Názov časopisu: Akta History Revue
Ročník: 2018                Periodicita: 4x  Jazyk: český

Názov časopisu: A - rádio - Praktická elektronika
Ročník: 2018 - 2023   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.aradio.cz/

Názov časopisu: ATM - Armádní technický magazín
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český
https://www.vydavatelstvo-mps.sk/atm/

B

Názov časopisu: Bezpečnostní teorie a praxe
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: český

Názov časopisu: Bridge
Ročník: 2019 - 2023    Periodicita: 10x  Jazyk: anglický
https://www.bridge-online.cz/bridge/

Názov časopisu: Bulletin SAK
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
http://www.sakba.sk/bulletin/

C

Názov časopisu: Central European Journal of International & Security
Ročník: 2018 - 2019    Periodicita: 4x  Jazyk: anglický
https://cejiss.org/issues

Názov časopisu: Civilná ochrana
Ročník: 2018 - 2022    Periodicita: 6x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Computer
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=458

Názov časopisu: Čarovné Slovensko
Ročník: 2019 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský

D

Názov časopisu: Didaktika
Ročník: 2020-2023    Periodicita: 6x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: DPH aktuálne
Ročník: 2018 - 2019    Periodicita: dvojtýždenník  Jazyk: slovenský
http://www.dashofer.sk/dph-aktualne-productdph/

E

Názov časopisu: Ekonomický časopis
Ročník: 2018            Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.ec.sav.sk/

Názov časopisu: Evanjelický posol
Ročník: 2021 - 2023    Periodicita: 52x  Jazyk: slovenský

F

Názov časopisu: Finančný spravodajca
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Názov časopisu: Forbes
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.forbes.cz/

Názov časopisu: Fraktál
Ročník: 2020 -2022     Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://fraktal.sk/

H

Názov časopisu: Historická revue
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://historickarevue.com/

Názov časopisu: Hospodárske noviny
Ročník: 2021 - 2023    Periodicita: den.  Jazyk: slovenský
https://hnonline.sk/

CH

Názov časopisu: Chip DVD
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.chip.cz

Názov časopisu: IT Lib
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
http://www.cvtisr.sk/itlib/

K

Názov časopisu: Komunikácie
Ročník: 2018- 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský - anglický
http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s

Názov: Krásy Slovenska
Ročník: 2023              Periodicita: 6x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Krízový manažment
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 2x  Jazyk: slovenský
https://fbi.uniza.sk/stranka/casopis-krizovy-manazment

L

Názov časopisu: Letectví + kosmonautika
Ročník: 2020 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český

Názov časopisu: Líder
Ročník: 2018    Periodicita: 2x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Literárny týždenník
Ročník: 2021    Periodicita: dvojtýždenník  Jazyk: slovenský

M

Názov časopisu: Medzinárodné vzťahy
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Mezinárodní vztahy
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 4x  Jazyk: český
https://www.perspectives.cz/static/mezinarodni-vztahy

Názov časopisu: Military Revue
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: český

Názov časopisu: Military Technology in English
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: anglický

Názov časopisu: Militär Aktuell
Ročník: 2019 - 2020    Periodicita: 4x  Jazyk: nemecký

Názov časopisu: Moderní řízení
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://casopisy.svi.econ.muni.cz/?journal=2

Názov časopisu: My - nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región
Do roku 2021 - My - Liptovské noviny
Ročník:  2021 - 2023     Periodicita: 51x  Jazyk: slovenský
http://www.mynoviny.sk/nase-redakcie/zilinsky-kraj/liptovske-noviny/

N

Názov časopisu: NEXTECH      (do r.2020 PC REVUE)
Ročník: 2020 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.nextech.sk/

O

Názov časopisu: Obrana
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.mosr.sk/obrana

Názov časopisu: Obrana a strategie
Ročník: 2018 - 2019    Periodicita: 2x  Jazyk: český
http://www.defenceandstrategy.eu/

P

Názov časopisu: PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.poradca.sk/aktualna-ponuka/prace-a-mzdy-bez-chyb-pokut-a-penale

Názov časopisu: PC Revue (od r. 2020 NEXTECH)
Ročník: 2018 - 2019    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.nextech.sk/

Názov časopisu: Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pmpp.htm

Názov časopisu: Počítač pro každého
Ročník: 2018              Periodicita: 25x  Jazyk: český

Názov časopisu: Politické vedy
Ročník: 2018 - 2023    Periodicita:4x  Jazyk: slovenský
http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/

Názov časopisu: Poradca
Ročník: 2018 - 2021     Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=1

Názov časopisu: Právo a bezpečnosť
Ročník: 2018 - 2023     Periodicita: 3x  Jazyk: český

Názov časopisu: Príbehy 20. storočia
Ročník: 2020 -  2023    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský

Q

Názov časopisu: QUARK
Ročník: 2023                    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
https://www.quark.sk/

 

R

Názov časopisu: Radioengineering
Ročník: 2018 - 2023       Periodicita: 4x  Jazyk: anglický
http://www.radioeng.cz/info/1-about-the-journal.htm

Názov časopisu: Romboid
Ročník: 2023                    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
https://casopisromboid.sk/o-casopise/

Názov časopisu: Rozmer
Ročník: 2020 - 2023         Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://rozmer.sk/sk/cisla?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=15245855da0f503008a83d82ea004ca3

Názov časopisu: Rozum
Ročník: 2022 - 2023         Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://literarnenoviny.sk/servis/uzitocne-strany/literarne-casopisy/rozum/

S

Názov časopisu: Science & military
Ročník: 2006 - 2023      Periodicita: 2x  Jazyk: anglický
http://sm.aos.sk/index.php/en/

Názov časopisu: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu
Ročník: 2018 - 2019      Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Střelecká revue
Ročník: 2018     Periodicita: 12x  Jazyk: český
https://www.streleckarevue.cz/archiv-strelecka-revue/

T

Názov časopisu: Téma
Ročník: 2021 - 2023      Periodicita: 52x  Jazyk: slovenský
https://tema.hnonline.sk/

Názov časopisu: The MagPi
Ročník: 2019 - 2020      Periodicita: 12x  Jazyk: anglický
https://magpi.raspberrypi.org

Názov časopisu: Trend
Ročník: 2021 - 2023      Periodicita: 52x  Jazyk: slovenský
http://www.etrend.sk/

Názov časopisu: Truppendienst
Ročník: 2019 - 2020      Periodicita: 4x  Jazyk: nemecký

U

Názov časopisu: Úplné znenia
Ročník: 2018 - 2023       Periodicita: prieb.  Jazyk: slovenský

V

Názov časopisu: Verejná správa a regionálny rozvoj
Ročník: 2019 - 2023     Periodicita: 2x  Jazyk: slovenský, anglický
https://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis

Názov časopisu: Vestník UNMS
Ročník: 2019 - 2023      Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.unms.sk/stranka/374/vestnik/

Názov časopisu: Vojenská história
Ročník: 2018 - 2022     Periodicita: 2x  Jazyk: slovenský
https://www.vhu.sk/vojenska-historia/

Názov časopisu: Vojenská osveta
Ročník: 2011 - 2023     Periodicita: 2x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Vojenské rozhledy
Ročník: 2018     Periodicita: 4x  Jazyk: český
https://www.vojenskerozhledy.cz/

Z

Názov časopisu: Zákony (I. + VI.) + aktualizácie
Ročník: 2018 - 2021     Periodicita: prieb.  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Zbierka zákonov SR
Ročník: 2018     Periodicita: prieb.  Jazyk: slovenský
http://www.zbierka.sk

Názov časopisu: Zbraně a náboje
Ročník: 2018 - 2023     Periodicita: 12x  Jazyk: český

Názov časopisu: Zdravie
Ročník: 2018     Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Zeszyty naukowe
Ročník: 2018 - 2019     Periodicita: 4x  Jazyk: polský

Názov časopisu: Životné prostredie
Ročník: 2018     Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=58

Archív článkovej bibliografie

 

Archív periodík

Archív periodík 2017 - 2022 (.xls 89 kB)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline