Informácie: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423375

Otvorená veda

Open Access v SR - Národný referenčný bod (CVTI SR)

Národná stratégia  pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 (.pdf 3.6 MB) - viac na https://otvorenaveda.cvtisr.sk/.

Sprievodca licenciami CC [nielen] pre autorov monografií z oblasti humanitných a spoločenských vied (.pdf 4 MB )

DOAB - directory of open access books *** VSTUP - Open access databáza kníh.

DOAJ - directory of open access journals *** VSTUP - Open access databáza časopisov.

 

Vojenské periodiká s otvoreným prístupom:

 

E-publikácie s otvoreným prístupom

Elektronická učebnica pedagogického výskumu *** VSTUP

 

Databázy s otvoreným prístupom

ERIH PLUS *** VSTUP

je zoznam vedeckých časopisov z humanitných a sociálnych vied, prevádzkovaný Norwegian Centre for Research Data.


Versita Open Access Journals *** VSTUP

Poskytuje prístup k viac ako 200 vedeckým časopisom hostovaných na platforme Open Access spoločnosti Versita.


ProQuest Open Access *** VSTUP

Vyše 900 miliónov dokumentov - 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov.


Open Access CVTI SR *** VSTUP

Portál Centra vedecko-technických informácií venovaný problematike Open Access (OA)  a Open Science (OS).


Sprievodca svetom vedeckého publikovania *** VSTUP

Učebný text pre kurz Publikačný poradca.


Kopernio *** STIAHNUTIE Mozilla / STIAHNUTIE Chrome

Kopernio je bezplatné rozšírenie, ktoré si nainštalujete do webového prehliadača (Mozilla, Chrome). Tento nástroj vám pomôže vyhľadať najlepší voľne dostupný odborný dokument vo formáte pdf. Kopernio prehľadáva:

- Predplatené plnotextové databázy (len v prípade, že vaša inštitúcia, alebo knižnica ma zaplatený prístup)
- Open access zdroje
- Repozitáre
- Databázy (JSTOR)
- Pre-print servery (Arxiv)
- Google Scholar

Po nainštalovaní rozšírenia je potrebné zvoliť či bude Kopernio vyhľadávať aj v licencovaných databázach, alebo len vo voľne dostupných zdrojoch. V poslednom kroku sa vyžaduje registrácia používateľa.


Livre *** VSTUP

Portál voľne dostupných plnotextových časopisov z oblasti biológie, medicíny, poľnohospodárstva, strojárstva, spoločenských a humanitných vied.


EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) *** VSTUP

Eviduje k dnešnému dňu viac ako 32 000 titulov voľne dostupných online časopisov, ktoré sprístupňujú viac ako 50% článkov online a ktoré sú recenzované, príp. je ich obsah kontrolovaný z hľadiska kvality.


Arianta(Polish scientific and professional electronic journals) *** VSTUP

Verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete. S viac ako 2000 záznamami, ktoré sa denne aktualizujú, predstavuje Arianta najobsiahlejší zdroj informácií o poľských elektronických vedeckých časopisoch.


Baztech (Polish Technical Journal Contents) *** VSTUP

Voľne prístupná bibliografická databáza, ktorá obsahuje citácie z poľských vedeckých časopisov.


ScienceDirect (Elsevier) *** VSTUP

250.000 voľne prístupných článkov zo 638 vedeckých časopisov a publikácií.


Researchgate *** VSTUP

Sociálna sieť pre vedcov, výskumných pracovníkov, študentov na zdieľanie dokumentov, hľadanie nových spolupracovníkov - pýtanie a odpovedanie na odborné otázky


CEEOL *** VSTUP

Digitálna knižnica sprístupňuje časopisy strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zamerané na spoločenské vedy v režime Open Access.

Licencované databázy

Licencované databázy

sú prístupné len v rámci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika!

ProQuest Ebook Central - spája 38 plnotextových databáz dostupných na platforme ProQuest Academic. Poskytuje informácie pre viac ako 160 vedných odborov vrátane obchodu a ekonomiky, vedy a techniky, medicíny a zdravia, literatúry a jazykovedy, spoločnosti a kultúry, umenia a histórie.

Trial (časovo obmedzené) prístupy:

Vyhľadávacie nástroje

Vyhľadávacie nástroje

SCIENTIA.SK - (NISPEZ) *** VSTUP

scientia 155Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk je jedným z výstupov národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať.

Vzdialený prístup CVTISR

Vzdialený prístup do E-zdrojov CVTISR

Vzdialený prístup do databáz umožnuje používateľom získavať prístup k rôznym informáciám a dátam týkajúcim sa vedeckého a technického výskumu. Prístup k týmto informáciám zvyčajne umožňuje výskumníkom, študentom a odborníkom v danom odbore sledovať najnovšie trendy, získavať prístup k dôležitým údajom a informáciám pre svoj výskum a pracovné projekty.

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov je povolený iba fyzickým osobám - používateľom CVTI SR, ktorí majú platný knižničný pas CVTI SR a nemajú blokované služby. Zaregistrovať sa môžte na tomto linku https://nvk.cvtisr.sk/vzdialeny-pristup-k-e-zdrojom/.

Pre registrovaných používateľov sú databázy EIZ v CVTI SR prístupné prostredníctvom odkazu: https://ersearch.cvtisr.sk/.

E-zdroje CVTI SR sprístupňujú už aj databázu odborných e-kníh Bookport.cz.

CitacePROPLUS

Citačný manažér Citace PRO je nástroj pre automatické generovanie, správu a zdieľanie citácií pri písaní monografií, záverečných prác, odborných článkov a pod. Obsahuje viac ako 8 000 citačných štýlov vrátane aktuálnej citačnej normy ISO 690:2022, Chicago, Harvard, IEEE, a i. Citácie je možné vytvárať jednoduchým vyplnením formulára, alebo automaticky vygenerovať napr. podľa názvu, ISBN, DOI.

Citačný manažér je prepojený s online katalógom AK AOS, po kliknutí na názov dokumentu, ktorý si chcete požičať, sa automaticky vygeneruje jeho citácia (fialový rámček). Ponúka zároveň možnosť výberu citačnej normy uvedeného dokumentu. Citáciu je možné priamo zo záznamu dokumentu importovať do konta v Citace PRO.

Citace PRO PLUS ponúka doplnkové nástroje:

Doplnok MS Word - ponúka vkladanie a editovanie citácie priamo do textu v programe Microsoft Word (32-bit + 64-bit 2013, 2016, 2019 a Office 365) a následne vygenerovanie zoznamu použitej literatúry v práci. (video ukážka)

Doplnky do webových prehliadačov Chrome a Firefox - generuje citácie priamo z webových stránok, importuje citácie z katalógov (aj z katalógu AK AOS), Wikipédie a pod. (video ukážka)

Oba doplnkové nástroje si môžete stiahnuť a nainštalovať do PC po prihlásení sa do vašeho konta v systéme CITACE PRO.

REGISTRÁCIA:

1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.citacepro.com.
2. Kliknite na možnosť "Registrace" (nachádza sa pod ikonkou "Prihlásit se")
3. Pri registrácii je potrebné použiť emailovú adresu AOS (meno.priezvisko@aos.sk)
4. Do emailovej schránky vám príde email s aktivačným linkom.
5. Po kliknutí na link si vytvorte a potvrďte heslo, prípadne doplňte ďalšie údaje.

PRÍSTUP:

Po zaregistrovaní sa budete môcť do služby prihlásiť cez www.citacepro.com vašim emailom (@aos.sk) a nastaveným heslom (kľudne aj z pohodlia domova).

V prípade problémov pri registrácii, alebo otázok nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

POMÔCKY, NÁVODY, INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ:

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline