Informácie: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423375

Ak si chcete vytvoriť vlastnú databázu literatúry pre svoju prácu, odporúčame založiť si zdarma osobný účet v službe ProQuest RefWorks.

Postup registrácie je nasledovný:

1. Začnite na https://akaos.summon.serialssolutions.com/.
2. Úplne vpravo hore rozbaľte Menu a kliknite na odkaz RefWorks Log In.
3. Na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo No Account? Sign Up here.
4. Ďalej vyplňte Váš e-mail s doménou @aos.sk.
5. Na nasledujúcej stránke zadajte heslo, ktoré chcete používať.
6. Potom je odoslaná správa do Vašej e-mailovej schránky, kde je treba celý proces potvrdiť a tým je vytvorený účet.
7. Služba RefWorks je potom kedykoľvek dostupná na https://refworks.proquest.com, kde je na prihlásenie zadajte Váš e-mail a zvolené heslo.

 

Vyhľadávacie nástroje

SUMMON® - (ProQuest) *** VSTUP

summonlogoJednoduchým spôsobom (jedno "googlovské" pole) umožňuje vyhľadávanie vo všetkých licencovaných elektronických informačných zdrojoch, prístupných pre Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v sieti intranet. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete.

Podrobný popis o službe SUMMON®.

Zoznam databáz a e-zdrojov, ktoré obsahuje Summon Discovery Tool nájdete na tejto adrese.


SCIENTIA.SK - (NISPEZ) *** VSTUP

scientia 155Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk je jedným z výstupov národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať.

FAQ (časté otázky) nájdete tu.


 

Licencované databázy

sú prístupné len v rámci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika!

ProQuest Central (NISPEZ) *** VSTUP / manuál (.pdf, 2,1 MB)

proquest logo

Obsahuje bibliografické záznamy článkov z vyše 20000 titulov periodík, z toho 15000 titulov obsahuje plné texty. Databáza taktiež ponúka 74 000 dizertačných prác s plnými textami z oblasti obchodu, vzdelávania atď. Nachádzajú sa v nej vedecké a odborné časopisy, noviny, agentúrne spravodajstvo a neperiodické publikácie z vyše 160 odborov z tridsiatich databáz.


SpringerLink (NISPEZ) *** VSTUP / manuál (.pdf, 2,1 MB)

SpringerMultiodborová databáza časopisov, kníh a referenčných prác z oblastí chémie, počítačovej vedy, ekonómie, inžinierstva, životného prostredia, vedy o živej prírode, práva, matematiky, fyziky, astronómie, medicíny, spoločenských vied atď. Pre podrobný popis databázy SpringerLink kliknite na tento odkaz.


ProQuest Ebook Central *** VSTUP

ec3

V súčasnosti ponúka ProQuest Ebook Central bezkonkurenčnú šírku odbornej neperiodickej literatúry, ktorá vychádza vo viac ako päťsto renomovaných svetových vydavateľstvách. Aby ste mohli využiť všetky funkcie, je vhodné vytvoriť si zdarma osobný účet v časti "Sign In". Knihy sa dajú čítať aj v režime off-line. ProQuest Ebook Central odporúča aplikáciu Bluefire. K dispozícii sú verzie pre iOS aj Android.


 ProQuest Dissertations & Theses (Abstract & Index) *** VSTUP

ec3

ProQuest Dissertations & Theses Abstracts & Index poskytuje prístup ku všetkým bibliografickým záznamom a abstraktom kvalifikačných prác v databáze ProQuest Dissertations & Theses Global.

 
Voľne prístupné databázy

EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) *** VSTUP

Eviduje k dnešnému dňu viac ako 32 000 titulov voľne dostupných online časopisov, ktoré sprístupňujú viac ako 50% článkov online a ktoré sú recenzované, príp. je ich obsah kontrolovaný z hľadiska kvality.


Arianta(Polish scientific and professional electronic journals) *** VSTUP

Verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete. S viac ako 2000 záznamami, ktoré sa denne aktualizujú, predstavuje Arianta najobsiahlejší zdroj informácií o poľských elektronických vedeckých časopisoch.


Baztech (Polish Technical Journal Contents) *** VSTUP

Voľne prístupná bibliografická databáza, ktorá obsahuje citácie z poľských vedeckých časopisov.

 

Vzdialený prístup do E-zdrojov

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v e-zdrojoch a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup. Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR Bratislava. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete podľa pokynov z www.cvtisr.sk. Na tejto stránke sú pokyny o uhradení registračného poplatku 3 € . Po zaplatení získate prístup do licencovaných databáz na celý rok.

Máte aj druhú možnosť, v prípade záujmu o vzdialený prístup získate informácie aj na stránkach http://eiz.snk.sk, http://www.snk.sk alebo pri osobnej návšteve v Oddelení elektronických služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

 

Portály

Google Scholar *** VSTUP

Služba Google Scholar umožňuje jednoduchým spôsobom rozsiahle vyhľadávať vedeckú literatúru. Z jedného miesta môžete vyhľadávať v mnohých disciplínach a zdrojoch: články revidované rovnocennými partnermi, tézy, knihy, abstrakty a články od akademických vydavateľov, odborných spoločností, predtlačových skladísk, univerzít a iných vedeckých organizácií. Služba Google Scholar vám pomáha určiť najrelevantnejší výskum vo svete vedeckého výskumu.


International Security Update *** VSTUP

International Security Update je materiál tvorený z voľne dostupných zdrojov (prevažne www.state.gov), ktorý sa zaoberá medzinárodnou bezpečnosťou.


 EUscreen *** VSTUP

EUscreen je vyhľadávací portál ktorý ponúka tisícky dokumentov, videí a fotografií k téme audiovizuálneho dedičstva. Portál je výsledkom projektu 28 partnerov z 19 krajín a bude priebežne aktualizovaný.