Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave predstavuje svojim používateľom projekt Virtuálna študovňa. Študovňa zabezpečuje 24h online prístup k elektronickým verziám dokumentov vydaných Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Elektronické publikácie sú dostupné v plnom texte len v rámci AOS a sú zabezpečené proti sťahovaniu, kopírovaniu a tlači.

VSTUP DO VIRTUÁLNEJ ŠTUDOVNE AOS

TIP:

Virtuálna študovňa AOS je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR, do ktorej je zapojených niekoľko inštitúcií. V prípade, že zrušíte pri vyhľadávaní všetky filtre, zobrazia sa vám e-dokumenty všetkých participantov projektu, ktoré nemusia byť v sieti AOS plnotextovo dostupné. Pre návrat do Virtuálnej študovne AOS treba použiť ponuku "Virtuálne študovne", ktorá sa nachádza v hornom menu.