Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave predstavuje svojim používateľom projekt Virtuálna študovňa. Študovňa zabezpečuje 24h online prístup k elektronickým verziám dokumentov vydaných Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Elektronické publikácie sú dostupné v plnom texte len v rámci AOS a sú zabezpečené proti sťahovaniu, kopírovaniu a tlači.

VSTUP DO VIRTUÁLNEJ ŠTUDOVNE AOS

TIP:

Virtuálna študovňa AOS je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR, do ktorej je zapojených niekoľko inštitúcií. V prípade, že zrušíte pri vyhľadávaní všetky filtre, zobrazia sa vám e-dokumenty všetkých participantov projektu, ktoré nemusia byť v sieti AOS plnotextovo dostupné. Pre návrat do Virtuálnej študovne AOS treba použiť ponuku "Virtuálne študovne", ktorá sa nachádza v hornom menu.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline