Publikácie AOS rok 2021

Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

CD-ROM vydané v roku 2021:

Názov: Religionistika pre vojakov : úvod do náboženského myslenia v podmienkach OS SR

Autor: Tomáš Huďa

signatúra: lmaoskUč5529

ISBN: 978-80-8040-614-1


CD-ROM vydané v roku 2021:

Názov: Informačné problémy vyšetrovania okolností leteckých nehôd a prevencie nehodovosti vojenského letectva

Autor: Miroslav Kelemen

signatúra: lmaoskUč5528

ISBN: 978-80-8040-607-3


CD-ROM vydané v roku 2021:

Názov: Vojenské siete riadenia a velenia I.

Autor: Miroslav Ďulík ml.

signatúra: lmaoskUč5526

ISBN: 978-80-8040-611-0


Názov: Informačné problémy vyšetrovania okolností leteckých nehôd a prevencie nehodovosti vojenského letectva

Autor: Miroslav Kelemen

signatúra:

ISBN: 978-80-8040-607-3


Názov: Analýza a riadenie strojných mechanizmov

Autor: Vladimír Popardovský

signatúra: lmaoskUč5519

ISBN: 978-80-8040-604-2


Názov: Analýza a pevnostné kontroly strojných mechanizmov

Autor: Eva Popardovská, Miroslava Cúttová

signatúra: lmaoskUč5525

ISBN: 978-80-8040-608-0

Návrh číslicových systémov

Autori: doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD.

ISBN: 978-80-8040-612-7

obsah (.pdf 18 kB)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline