FAQ (Frequently asked questions) je zoznam častých, typických otázok a odpovedí súvisiacich s predmetnou témou. Poskytuje pomocné informácie používateľom akademickej knžnice.

Výpožičný proces

Môžem sa stať čitateľom vašej knižnice, ak nie som študentom, ani zamestnancom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika?

Žiaľ, nie, avšak môžete kedykoľvek počas otváracích hodín navštevovať našu študovňu.

Ako si môžem vypožičať literatúru z vašej knižnice, ak nie som z Liptovského Mikuláša?

Obráťte sa na najbližšiu knižnicu v mieste bydliska a požiadajte jej zamestnancov o medziknižničnú výpožičnú službu. Oni Vám požadovanú literatúru od nás objednajú.

Čo to znamená, ak je kniha dostupná prezenčne?

Znamená to, že je možné študovať ju len v študovni.

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Do webového prehliadača uveďte: http://ak.aos.sk.
Kliknite na: Online katalóg AK.
Zadajte svoje ID (číslo čitateľa alebo čiarový kód z čitateľského preukazu).
Zadajte svoje heslo (dátum narodenia v tvare RRMMDD).
Kliknite na Moje výpožičky vo svojom profile.
V zozname požičanej literatúry kliknete na „Predĺžiť“ pri titule, ktorého výpožičnú lehotu chcete predĺžiť.

Na záver sa odhláste.

Prečo sa mi nedá predĺžiť výpožičná lehota?

Môže to byť spôsobené viacerými faktormi:
- Máte neplatný čitateľský preukaz
- Už je prekročená výpožičná lehota dokumentu
- Už ste si výpožičnú lehotu dokumentu dvakrát po sebe predĺžili
- Dokument je žiadaný t.j. rezervovaný iným čitateľom
- Máte zablokované služby z dôvodu zaslania upomienok k vypožičaným dokumentom, ktorým uplynula výpožičná lehota

Je potrebné kontaktovať pracovníka výpožičiek osobne, telefonicky alebo e-mailom, ktorý vám upresní ďalší postup.

Diplomové práce a normy

Prečo sa mi nedá objednať diplomová práca?

Diplomové práce sú k dispozícii v študovni na prezenčné štúdium. V prípade, že máte záujem o ich štúdium, je potrebné, aby ste si v on-line katalógu vyhľadali signatúru diplomovej práce (t. j. jej číslo) a obrátili sa na zamestnanca v študovni, ktorý Vám prácu vyhľadá.

Môžem si vypožičať normu?

Normy sú prístupné v našej študovni a sú určené len na prezenčné štúdium. Podľa zákona číslo 264/1999 Z.z. nie je možné ani ich kopírovanie.

EIZ - databázy

Som študentom AOS a potreboval  by som spracovať rešerš na tému svojej Bc. práce.

Akademická knižnica (AK) poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia Akadémie ozbrojených síl. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a v elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.

Chcela by som sa spýtať, prečo som sa v knižnici dostala do databáz, ktoré ponúkate na vašej stránke a doma som sa do nich nemohla dostať. Potrebujem k prístupu nejaké heslá?

Vzdialený prístup do externých databáz umožnuje používateľom získavať prístup k rôznym informáciám a dátam týkajúcim sa vedeckého a technického výskumu. Prístup k týmto informáciám zvyčajne umožňuje výskumníkom, študentom a odborníkom v danom odbore sledovať najnovšie trendy, získavať prístup k dôležitým údajom a informáciám pre svoj výskum a pracovné projekty.

Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov je povolený iba fyzickým osobám - používateľom CVTI SR, ktorí majú platný knižničný pas CVTI SR a nemajú blokované služby. Zaregistrovať sa môžte na tomto linku https://nvk.cvtisr.sk/vzdialeny-pristup-k-e-zdrojom/.

Pre registrovaných používateľov sú databázy EIZ v CVTI SR prístupné prostredníctvom odkazu: https://ersearch.cvtisr.sk/.

E-zdroje CVTI SR sprístupňujú už aj databázu odborných e-kníh Bookport.cz.

Rešerš

Čo je rešerš?

Slovo REŠERŠ je francúzskeho pôvodu a znamená hľadať alebo skúmať. Je to druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto, rok vydania, počet strán prípadne ďalší popis : predmetové heslá, abstrakt a pod.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline