FAQ (Frequently asked questions) je zoznam častých, typických otázok a odpovedí súvisiacich s predmetnou témou. Poskytuje pomocné informácie používateľom akademickej knžnice.

Výpožičný proces

Môžem sa stať čitateľom vašej knižnice, ak nie som študentom, ani zamestnancom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika?

Žiaľ, nie, avšak môžete kedykoľvek počas otváracích hodín navštevovať našu študovňu.

Ako si môžem vypožičať literatúru z vašej knižnice, ak nie som z Liptovského Mikuláša?

Obráťte sa na najbližšiu knižnicu v mieste bydliska a požiadajte jej zamestnancov o medziknižničnú výpožičnú službu. Oni Vám požadovanú literatúru od nás objednajú.

Čo to znamená, ak je kniha dostupná prezenčne?

Znamená to, že je možné študovať ju len v študovni.

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Do webového prehliadača uveďte: http://ak.aos.sk.
Kliknite na: Online katalóg AK.
Zadajte svoje ID (čiarový kód z čitateľského preukazu).
Zadajte svoje heslo (dátum narodenia a iniciály mena), napr. 740513BA.
Kliknite na Odoslať.
V zozname požičanej literatúry vyznačte titul, ktorý chcete predĺžiť tým, že kliknete na Zvoliť pre predĺženie.
Kliknite na Obnoviť.
Zobrazí sa Vám Zoznam exemplárov na predĺženie, kde už vidíte nový termín vrátenia.
Na záver sa odhláste.

Prečo sa mi nedá predĺžiť výpožičná lehota?

Môže to byť spôsobené viacerými faktormi:
- Máte neplatný čitateľský preukaz (je potrebné požiadať o obnovenie jeho platnosti)
- Čitateľský prekaz je ešte platný, ale nová výpožičná lehota by už prekročila jeho platnosť
- Už je prekročená výpožičná lehota dokumentu
- Už ste si dokument dvakrát po sebe predĺžili
- Dokument je žiadaný, alebo rezervovaný iným čitateľom
- Máte zablokované služby z dôvodu zaslania upomienok

Diplomové práce a normy

Prečo sa mi nedá objednať diplomová práca?

Diplomové práce sú k dispozícii v študovni na prezenčné štúdium. V prípade, že máte záujem o ich štúdium, je potrebné, aby ste si v on-line katalógu vyhľadali signatúru diplomovej práce (t. j. jej číslo) a obrátili sa na zamestnanca v študovni, ktorý Vám prácu vyhľadá.

Môžem si vypožičať normu?

Normy sú prístupné v našej študovni a sú určené len na prezenčné štúdium. Podľa zákona číslo 264/1999 Z.z. nie je možné ani ich kopírovanie.

EIZ - databázy

Som študentom AOS a potreboval  by som spracovať rešerš na tému svojej Bc. práce.

Akademická knižnica (AK) poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia Akadémie ozbrojených síl. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a v elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.
(Knižničný a výpožičný poriadok AK AOS  čl. 4)

Chcela by som sa spýtať, prečo som sa v knižnici dostala do databáz, ktoré ponúkate na vašej stránke a doma som sa do nich nemohla dostať. Potrebujem k prístupu nejaké heslá?

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v e-zdrojoch a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup. Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v Národnej vedeckej knižnici CVTI SR Bratislava. (Registrácia používateľa)

Pre registrovaných používateľov je databáza EIZ v CVTI SR prístupná prostredníctvom odkazu: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html.

Stretla som sa zo skratkou EZB, chcela by som vedieť čo znamená a čo mi ako čitateľke ponúka...

Elektronická knižnica časopisov ( EZB ) | (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB )

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete.

EZB obsahuje odkazy na viac ako 26 800 časopisov, z toho je približne 11 600 voľne dostupných. Prístupné sú časopisy aj z kolekcie databáz  GALE, SpringerLink.

V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou.

Rešerš

Čo je rešerš?

Slovo REŠERŠ je francúzskeho pôvodu a znamená hľadať alebo skúmať. Je to druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto, rok vydania, počet strán prípadne ďalší popis : predmetové heslá, abstrakt a pod.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline