Úplné znenie záverečných a kvalifikačných prác nájdete v  on-line katalógu CRZP (podľa Novely VŠ zákona z roku 2011, ktorá umožňuje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011)

Pomôcky pri citovaní a rešeršovaní:

- Ako správne citovať v bakalárskych a diplomových prácach? (.pdf 1.2 MB)

- Rešeršovanie (.pdf 840 kB)

Článok z časopisu ITLib číslo 3-4/2023 - Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021 (Beáta Bellérová, Lucia Lichnerová)

----

Smernica (.pdf 0,5 MB) o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Bakalárske práce:
 
Diplomové práce:
 
 
 
Habilitačné práce:

Doktorandské dizertačné práce:
 
     
     
     
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline