Úplné znenie záverečných a kvalifikačných prác nájdete v  on-line katalógu CRZP (podľa Novely VŠ zákona z roku 2011, ktorá umožňuje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011)

 
Bakalárske práce:

 

Diplomové práce:

 

Doktorandské dizertačné práce:

 

Habilitačné práce: