Úplné znenie záverečných a kvalifikačných prác nájdete v  on-line katalógu CRZP (podľa Novely VŠ zákona z roku 2011, ktorá umožňuje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011)

Pomôcky pri citovaní a rešeršovaní:

- Ako správne citovať v bakalárskych a diplomových prácach? (.pdf 646 kB)

- Rešeršovanie (.pdf 840 kB)

Bakalárske práce:

 

Diplomové práce:

 

Doktorandské dizertačné práce:

 

Habilitačné práce: