Akcie v AK

Vážení čitatelia.

Akademická knižnica Vás pozýva na výstavu kníh z knižničného fondu v dňoch  6. 7. - 31. 7. 2020, ktorou si pripomíname 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika.

Astronóm, vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu a československý minister vojny, generál Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. 7.  1880 v Košariskách.

Foto: Mgr. Mária Mestická

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pozýva čitateľov na výstavu kníh zakúpených z dotácie FPU v rámci Týždňa slovenských knižníc 2020.


Týždeň slovenských knižníc - výstava kníh zakúpených z dotácie FPU


Predvianočné obdobie je peknou príležitosťou k stretnutiu a nás veľmi potešila návšteva bývalých kolegýň. Spájajú nás spomienky na spoločnú prácu v knižnici a slovami kolegýň: "Bolo to skvelé.".

Ďakujeme za príjemne strávené chvíle. Verím, že sme založili novú tradíciu a tešíme sa na budúce.

Za kolektív akademickej knižnice vedúca Mgr. Mária Mestická

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika sprostredkovala darovanie významnej historickej knižnej série Štátnemu archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisku Liptovský Mikuláš (https://archivlm.webnode.sk/kontakt/uradne-hodiny/).

Reprint edície 25 kníh série "Uhorské župy a mestá" (Magyarország vármegyéiés városai) odovzdal zástupca Ministerstva zahraničných vecí Maďarska pplk. Csaba Vida, PhD., pridelenec obrany Maďarska akreditovaný v SR, v priestoroch akademickej knižnice dňa 24.10.2019 do rúk riaditeľa pracoviska Archívu Liptovský Mikuláš PhDr. Petra Vítka, ktorý dar s úprimnou radosťou privítal a uviedol, že knihy budú v archíve aktívne využívané a sprístupnené nielen študentom AOS ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

Pôvodne knihy vydal editor Samu Borovszky na prelome 19. a 20. stor. a sú dokladom historického rozvoja miest a obcí na území Slovenska (Horného Uhorska) v období pred prvou svetovou vojnou (https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/).
Odovzdávania daru v akademickej knižnici sa zúčastnili aj prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a vedúca AK Mgr. Mária Mestická.

Text: A. Haragová, M. Mestická
FOTO: D. Spilá

Akademická knižnica usporiadala dňa 30. 5. 2019 vedomostný kvíz, v ktorom si preverilo svoje znalosti o živote najväčšieho Slováka, generála Milana Rastislava Štefánika celkovo 19 reprezentantov študijných skupín denného bakalárskeho štúdia.
„Padre“ Viktor Sabó podporil aktivitu ku spomienke 100. výročia tragickej smrti generála Štefánika svojou prítomnosťou a duchovným slovom.

Víťaznými reprezentantmi kvízu sa stali:
1. miesto Dalibor Kaliský, B21a BOŠ
2. miesto Jozef Lenhart, B11b BOŠ
3. miesto Andrej Kopaničák, B31a BOŠ

a boli obdarovaní knihami od sponzorov podujatia, ktorým patrí naša vďaka:
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Liptovský Mikuláš,
doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., rektor AOS,
oddelenie vedy a zahraničných vzťahov.

Úspešní boli všetci študenti, ktorým ďakujeme za účasť a veríme, že sa im páčilo v našej (ich) knižnici a strávili príjemnú chvíľu s históriou. Do ďalších dní im prajeme veľa zdaru pri skúškach. Dúfame, že sprostredkované pozitívne zážitky pritiahnu do knižnice ďalších čitateľov.

Naše poďakovanie patrí pánovi J. Šimkovi za spoluprácu pri tvorbe kvízových otázok, pani P. Adamíkovej za propagačné materiály AOS a pánovi R. Kandrikovi za umelecké stvárnenie darovanej záložky do knihy.

Pre všetkých záujemcov, ktorí by si chceli otestovať svoje znalosti o živote M. R. Štefánika, je v prílohe článku uložený kvíz so správnymi odpoveďami.

Kolektív AK sa teší na ďalšiu spoluprácu.

Foto: Mgr. Mária Mestická, Mgr. Miloš Húsenica

{jcomments off}

Akademická knižnica si pripomína 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika výstavou kníh z knižničného fondu v dňoch 30. 4 . 2019 – 30. 5 . 2019, na ktorú Vás pozýva v prevádzkovej dobe knižnice. Výstava ponúka množstvo informácií o živote, diele a odkaze "Najväčšieho Slováka", slávnostne vyhláseného víťaza ankety RTVS 1. 5. 2019.

Foto: Mgr. Mária Mestická

{jcomments off}