Akcie v AK

V marci 2024 v rámci Mesiaca knihy knižnica zrealizovala burzu kníh vďaka ochote darujúcich, ktorí na akciu priniesli nielen knihy.

Celkovo bolo zadarmo sprístupnených 146 kníh, 72 DVD a 2 ks skladačky puzzle. Zastúpená bola krásna literatúra, autori slovenskej a svetovej klasiky, jazykové učebnice a slovníky, populárno-náučná literatúra z oblasti záhradkárstva. Burzu navštívilo 95 čitateľov. 45 kníh, 10 filmov na DVD a 2 puzzle si našlo svojich nových majiteľov nevynímajúc akademickú knižnicu. Darom získala kráľovskú hru šach, ktorú majú čitatelia k dispozícii v oddelení beletrie.Burza patrí k tradičným aktivitám akademickej knižnice, ktorú pozitívne hodnotia darujúci aj obdarovaní. Akademická knižnica ďakuje všetkým zúčastneným a môže sľúbiť, že v prípade záujmu zorganizuje burzu aj v budúcom roku.

                  

Text a foto: -mm-

Foto: -ds-

Burza kníh 2024

V dňoch 4. 3. – 10. 3. 2024 sa uskutoční podujatie Týždeň slovenských knižníc organizované Slovenskou asociáciou knižníc pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Zámerom 25. ročníka TSK je zvýšenie povedomia o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

Akademická knižnica pripravila pri tejto príležitosti informačnú výstavu o svojej histórii, činnosti, poskytovaných službách, o projektoch, ktoré postupne modernizujú knižnicu. Súčasne knižnica informuje o novom, modernom knižnično-informačnom systéme Tritius založenom na webovej aplikácii, ktorý bol spustený 26. 2. 2024 a nahradil automatizovaný systém Virtua. Online katalóg aos.tritius.sk prináša ponuku lokálneho knižničného a časopiseckého fondu Akadémie ozbrojených síl a kolekciu e-Tritius, ktorá rozširuje portfólio dokumentov s prístupom k otvoreným elektronických zdrojom (napr. videá, publikácie). V rámci prevádzkovej doby do 14:45 h pracovníci umožnia záujemcom nahliadnuť do zákulisia činnosti a priestorov knižnice na požiadanie.

Slogan TSK 2024 Každý z nás je iný, spoločne sme silní je príznačný pre našu akademickú knižnicu. Je iná, hoci poskytuje služby predovšetkým študentom a zamestnancom Akadémie ozbrojených síl, predsa je otvorená pre iné knižnice a prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby prístupná iným čitateľom. Je iná, pretože nie každá akademická knižnica má oddelenie beletrie. Ako člen Slovenskej asociácie knižníc od roku 2013, ktorá zastupuje knižnice v právnych, kultúrnych, vzdelávacích témach nie len doma, aj v medzinárodnom kontexte, je akademická knižnica súčasťou knihovníckeho sveta, rovnocenným partnerom a porovnateľná s knižnicami na Slovensku.

-mm-

Dekrét o záštite J. E. pani Zuzany Čaputovej

Zdroj: Týždeň slovenských knižníc 4. – 10. marca 2024

sak logo

V polovici 15. storočia objavila Európa techniku reprodukcie kníh, ktorá zmenila ich distribúciu a zjednodušila prístup k znalostiam širšej spoločnosti – tlač. História však dokumentuje aj existenciu skorších metód tlače. V Číne alebo v Kórei od 8. storočia praktizovala xylografia. V Európe zas v roku 1400 tlačili a reprodukovali obraz pomocou vyrytej matrice na drevo a neskôr na meď.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline