Akcie v AK

Vážená čitateľka, vážený čitateľ

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v spolupráci s vydavateľstvom Tranoscius pripravuje pre Vás predvianočnú predajnú výstavu kníh "Kniha ako dar", ktorá sa uskutoční v dňoch 20. 11. – 21. 11. 2018 (utorok, streda) v čase od 10:00 h do 16:00 h v požičovni akademickej knižnice.

Srdečne pozýva

kolektív akademickej knižnice

 

vystava


V Akademickej knižnici AOS si pripomíname 100. výročie vzniku ČSR výstavou kníh.

Dňa 27.09.2018 sa v aule uskutočnila informačná príprava študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická privítala študentov a predstavila špecialistu na elektronické informačné zdroje z firmy Albertina Icome Bratislava - Mgr. Ladislava Svršeka, ktorý záujemcom priblížil vyhľadávanie v relevantných odborných informačných zdrojoch v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS (portál Summon, databázy ProQuest...).
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

- kolektív AK

Akademická knižnica v spolupráci s firmou SLOVART-G.T.G., 1.3.2018 otvorila "Marec-mesiac knihy" predajnou výstavou odbornej zahraničnej literatúry.

Vystavených bolo 237 titulov odborných zahraničných kníh, zameraných na študijné odbory AOS.

Realizácia a zameranie tejto výstavy malo pozitívny ohlas nielen zo strany tých, ktorí výstavu navštívili.

Veríme, že aj v budúcnosti zorganizujeme podobné predajné výstavy, kde budú ponúknuté kvalitné odborné knihy.

Text: Soňa Jačalová, foto: Miloš Húsenica, Soňa Jačalová

Kampaň sme u nás v knižnici „rozbehli“ len od mája 2016 a keďže je už nový rok 2017, tak sa priam žiada malé vyhodnotenie a spätná väzba pre vás, našich čitateľov a návštevníkov knižnice. Novinárku Martu Moravčíkovú, autorku pôvodného projektu, veľmi obdivujem za jej skvelý nápad a to isté si povedali aj naši čitatelia a začali nám nosiť knihy, ktoré sa pre nich stali už nepotrebnými , ale dali im šancu a 59 titulov od 12-tich „darcov“ kníh sa dnes požičiava jedna radosť.

Preto veľké ĎAKUJEME si zaslúžia čitateľky z Personálneho úradu, z Jazykového inštitútu ale aj z radov čitateľov Akadémie ozbrojených síl a nemôžem nespomenúť moje kolegyne, ktoré cielene kúpili knihy a darovali akademickej knižnici.

P.S.: ....kampaň nekončí a tešíme sa na knihy v roku 2017

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica

V dňoch 5.12.2016 – 9.12.2016 sa v priestoroch požičovne Akademickej knižnice AOS konala v poradí už ôsma burza kníh. 22 čitateľov prinieslo do knižnice celkovo 638 kusov kníh, časopisov, platní a CD, z toho na predaj bolo 171 kusov, ostatné boli zdarma.

Burzu navštívilo 101 čitateľov, ktorí si so sebou odniesli 299 kusov dokumentov, za predané dokumenty ich majitelia dostali 85,30 €. Z uvedeného vyplýva, že takmer polovica všetkých prinesených kníh a časopisov má už svojich nových majiteľov, čo nás veľmi teší a utvrdzuje nás v tom, že podobné akcie majú stále význam. Sme radi, že knihy neskončili v kontajneri, prípadne v zberných surovinách a budú prinášať radosť svojim čitateľom aj naďalej.

text: Erika Baráthová

foto: Mgr. Miloš Húsenica