Akcie v AK

Príďte do akademickej knižnice, zalistujte a začítajte sa do vystavených kníh z jej fondu, ktorými si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania.
Výstava kníh je prístupná počas prevádzkovej doby knižnice do 13. 9. 2019.

Kolektív AK

Foto: Mgr. Mária Mestická

Akademická knižnica usporiadala dňa 30. 5. 2019 vedomostný kvíz, v ktorom si preverilo svoje znalosti o živote najväčšieho Slováka, generála Milana Rastislava Štefánika celkovo 19 reprezentantov študijných skupín denného bakalárskeho štúdia.
„Padre“ Viktor Sabó podporil aktivitu ku spomienke 100. výročia tragickej smrti generála Štefánika svojou prítomnosťou a duchovným slovom.

Víťaznými reprezentantmi kvízu sa stali:
1. miesto Dalibor Kaliský, B21a BOŠ
2. miesto Jozef Lenhart, B11b BOŠ
3. miesto Andrej Kopaničák, B31a BOŠ

a boli obdarovaní knihami od sponzorov podujatia, ktorým patrí naša vďaka:
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Liptovský Mikuláš,
doc. Jozef Puttera, CSc., rektor AOS,
oddelenie vedy a zahraničných vzťahov.

Úspešní boli všetci študenti, ktorým ďakujeme za účasť a veríme, že sa im páčilo v našej (ich) knižnici a strávili príjemnú chvíľu s históriou. Do ďalších dní im prajeme veľa zdaru pri skúškach. Dúfame, že sprostredkované pozitívne zážitky pritiahnu do knižnice ďalších čitateľov.

Naše poďakovanie patrí pánovi J. Šimkovi za spoluprácu pri tvorbe kvízových otázok, pani P. Adamíkovej za propagačné materiály AOS a pánovi R. Kandrikovi za umelecké stvárnenie darovanej záložky do knihy.

Pre všetkých záujemcov, ktorí by si chceli otestovať svoje znalosti o živote M. R. Štefánika, je v prílohe článku uložený kvíz so správnymi odpoveďami.

Kolektív AK sa teší na ďalšiu spoluprácu.

Foto: Mgr. Mária Mestická, Mgr. Miloš Húsenica

{jcomments off}

Akademická knižnica si pripomína 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika výstavou kníh z knižničného fondu v dňoch 30. 4 . 2019 – 30. 5 . 2019, na ktorú Vás pozýva v prevádzkovej dobe knižnice. Výstava ponúka množstvo informácií o živote, diele a odkaze "Najväčšieho Slováka", slávnostne vyhláseného víťaza ankety RTVS 1. 5. 2019.

Foto: Mgr. Mária Mestická

{jcomments off}

V dňoch 4.3.2019 – 8.3.2019 sa v priestoroch požičovne akademickej knižnice AOS v rámci Týždňa slovenských knižníc konala v poradí deviata burza kníh. 21 čitateľov prinieslo do knižnice celkovo 595 kusov kníh, časopisov, platní a CD, z toho na predaj bolo 49 kusov, ostatné boli zdarma.

Burzu navštívilo 95 čitateľov, ktorí si so sebou odniesli 239 kusov dokumentov, z toho bolo predaných 20 kusov. Veľa prinesených kníh a časopisov má už svojich nových majiteľov, čo nás veľmi teší a utvrdzuje v tom, že podobné akcie majú stále význam. Zvyšné knihy ponúkneme na charitu. Sme radi, že knihy neskončili v kontajneri, prípadne v zberných surovinách a budú prinášať radosť svojim čitateľom aj naďalej.

Text: Erika BARÁTHOVÁ

Foto: Mgr. Miloš HÚSENICA

{jcomments off}

Knihy nepatria do zberu, ani na smetisko. Prineste ich do požičovne akademickej knižnice AOS v L. Mikuláši a môžete ich darovať, prípadne za symbolickú cenu ponúknuť na predaj.
Knihy môžete priniesť do 1.3.2019.
Zamestnanci akademickej knižnice pripravia burzu kníh, kde budú knihy vystavené a ponúknuté záujemcom. Zároveň Vás týmto pozývame na burzu kníh, ktorá sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc od 4.3.2019 do 8.3.2019.

Dajte šancu starým a nepotrebným knihám

{jcomments off}

Akademická knižnica prispela 6. 11. 2018 k Týždňu vedy a techniky v AOS podujatím „Knihy z edície AOS 2017 – 2018 v priamom prenose“.  V rámci prezentácie nových kníh vedúca knižnice priblížila auditóriu podstatu edičnej a publikačnej činnosti, ktorá je základnou formou výstupov vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti učiteľov. Autori doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.,  PhDr. Mária Martinská, PhD.  a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Predstavili svoje práce a podelili sa o svoje skúsenosti pri písaní vedeckých publikácií a skrípt. Prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ zdôraznil význam autorskej a vedeckej práce učiteľov z pohľadu ich profesijného rastu i z pohľadu skvalitňovania vyučovacieho procesu. Príjemná atmosféra stretnutia a obohacujúca diskusia nás nabáda uskutočniť podobné podujatie aj v budúcnosti.

Text: Mgr. Mária MESTICKÁ

Foto: PhDr. Alena HARAGOVÁ

{jcomments off}