Akcie v AK

Zamestnanci akademickej knižnice sa spoločne stretli pri vianočnom stromčeku. Každoročne ho v tomto adventnom období ozdobia, pripomenú si vianočné tradície a zvyky. Pre niektorých začína dovolenka, preto ďalšie spoločné stretnutie v kolektíve bude až v Novom roku 2015.

{jcomments off}

{jcomments off}Prezentáciou licencovaných elektronických databáz firmou Albertina icome Bratislava, burzou kníh, dňom otvorených dverí, predajnou výstavou odbornej a technickej literatúry, prezentáciou elektronických kníh a časopisov firmou Slovart G.T.G. Bratislava obohatila akademická knižnica „Týždeň vedy v AOS“. O všetky akcie bol mimoriadny záujem predovšetkým zo strany študentov.

Viac priložené fotografie.

foto: Ing. Danuša Spilá, Ing. Dušan Guráň, Ing. Milan Majerko

Blížia sa štátne skúšky a tak študenti AOS naplno využívajú priestory akademickej knižnice na štúdium informačných prameňov, nachádzajúcich sa v jej priestoroch....a aj na rozhovory  v príjemnom prostredí.

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: -hg-

„Deň matiek“ je v akademickej knižnici spojený s „Výstavou ručných prác“ prevažne zamestnankýň AOS,  ale aj dám, ktoré sú už na dôchodku alebo študujú na Univerzite tretieho veku. Svoju šikovnosť, zručnosť, vtipnosť a kreativitu  ukázali na 140 exponátoch.

Výstavu si návštevníci mohli pozrieť od 12.5.-16.5.2014 v priestoroch akademickej knižnice.

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: -hg-

Dňa 10 - 11. decembra 2013 sa v priestoroch akademickej knižnice konala predvianočná predajná výstava kníh určená všetkým vekovým kategóriám čitateľov. Výstavu otvoril vedúci akademickej knižnice Ing. Milan Majerko.

Akademická knižnica dňa 19. 11. 2013 zorganizovala v spolupráci s firmou Slovart G.T.G vo svojich priestoroch prednášku na tému: "Zahraničné elektronické knihy". Prednáška bola zameraná hlavne na funkcionalitu, využiteľnosť a dostupnosť týchto elektronických zdrojov.

Prednášajúci Jozef Gross (Slovart G.T.G), predstavil záujemcom online zbierku elektronických kníh najstaršieho a v poradí druhého najrozľahlejšieho univerzitného vydavateľstva na svete - Cambridge University Press.