Akcie v AK

{jcomments off}

Kampaň sme u nás v knižnici „rozbehli“ len od mája 2016 a keďže je už nový rok 2017, tak sa priam žiada malé vyhodnotenie a spätná väzba pre vás, našich čitateľov a návštevníkov knižnice. Novinárku Martu Moravčíkovú, autorku pôvodného projektu, veľmi obdivujem za jej skvelý nápad a to isté si povedali aj naši čitatelia a začali nám nosiť knihy, ktoré sa pre nich stali už nepotrebnými , ale dali im šancu a 59 titulov od 12-tich „darcov“ kníh sa dnes požičiava jedna radosť.

Preto veľké ĎAKUJEME si zaslúžia čitateľky z Personálneho úradu, z Jazykového inštitútu ale aj z radov čitateľov Akadémie ozbrojených síl a nemôžem nespomenúť moje kolegyne, ktoré cielene kúpili knihy a darovali akademickej knižnici.

P.S.: ....kampaň nekončí a tešíme sa na knihy v roku 2017

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica

{jcomments off}

V dňoch 5.12.2016 – 9.12.2016 sa v priestoroch požičovne Akademickej knižnice AOS konala v poradí už ôsma burza kníh. 22 čitateľov prinieslo do knižnice celkovo 638 kusov kníh, časopisov, platní a CD, z toho na predaj bolo 171 kusov, ostatné boli zdarma.

Burzu navštívilo 101 čitateľov, ktorí si so sebou odniesli 299 kusov dokumentov, za predané dokumenty ich majitelia dostali 85,30 €. Z uvedeného vyplýva, že takmer polovica všetkých prinesených kníh a časopisov má už svojich nových majiteľov, čo nás veľmi teší a utvrdzuje nás v tom, že podobné akcie majú stále význam. Sme radi, že knihy neskončili v kontajneri, prípadne v zberných surovinách a budú prinášať radosť svojim čitateľom aj naďalej.

text: Erika Baráthová

foto: Mgr. Miloš Húsenica

{jcomments off}

Akademická knižnica AOS v snahe skvalitniť poskytované služby, pripravila dotazníkový prieskum medzi svojimi používateľmi, s cieľom zistiť priamo od nich o aký titul informačných dokumentov, či informácií by mala AK rozšíriť svoju ponuku.

Prieskum bol anonymný a bol adresovaný všetkým používateľom AK v tlačenej forme aj priamym interaktívnym vyplnením elektronickej ankety a jej následným odoslaním na webovej stránke AK. V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni a študovni AK.

Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.

Text: Soňa Jačalová

{jcomments off}

„VOJENSKÁ TECHNIKA SVĚTA“ od druhej svetovej vojny po súčasnosť je nový časopis, uložený v študovni akademickej knižnice a dostupný na prezenčné štúdium . Zaujímavý je tým, že súčasťou každého čísla časopisu je model konkrétneho popisovaného bojového vozidla v mierke 1:72.

Viac informácií sa dozviete na http://www.vojenskatechnikasveta.cz/casopis.html

text: Beáta Pokrievková

foto: Mgr. Miloš Húsenica

{jcomments off}

Študenti 1. ročníka denného štúdia AOS absolvovali úvodné informačné školenie k elektronickým informačným zdrojom, ktoré im formou praktických ukážok predstavil Mgr. Ladislav Svršek, špecialista na EIZ z Alberina icome Bratislava. Vedúci akademickej knižnice, Ing. Milan Majerko, predstavil  zamestnancov knižnice a tak študenti získali ucelený prehľad o poskytovaných službách ku ktorým sa môžu dostať počas svojho päťročného štúdia.

Úvodné informačné školenie sa uskutočnilo 19.10.2016 a prítomných bolo 78 študentov.

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica

Dňa 13. 5. 2015 bola v akademickej knižnici otvorená autorská výstava fotografií „ODTIENE AFGANISTANU“ spojená s neformálnou besedou s autorom fotografií a priamym účastníkom vojenských misií npor. Ing. Petrom Poldruhákom. Fotografie primárne zachytávajú prácu slovenského poradenského tímu pri výcviku Afganskej národnej armády.

Výstava a beseda sa stretli s veľkým ohlasom.

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do 12. 6. 2015.

Text: Mgr. Marta Kotianová
Foto : -hg-

{jcomments off}