Akcie v AK

Dňa 10 - 11. decembra 2013 sa v priestoroch akademickej knižnice konala predvianočná predajná výstava kníh určená všetkým vekovým kategóriám čitateľov. Výstavu otvoril vedúci akademickej knižnice Ing. Milan Majerko.

Akademická knižnica dňa 19. 11. 2013 zorganizovala v spolupráci s firmou Slovart G.T.G vo svojich priestoroch prednášku na tému: "Zahraničné elektronické knihy". Prednáška bola zameraná hlavne na funkcionalitu, využiteľnosť a dostupnosť týchto elektronických zdrojov.

Prednášajúci Jozef Gross (Slovart G.T.G), predstavil záujemcom online zbierku elektronických kníh najstaršieho a v poradí druhého najrozľahlejšieho univerzitného vydavateľstva na svete - Cambridge University Press.