Akcie v AK

V dňoch 4.3.2019 – 8.3.2019 sa v priestoroch požičovne akademickej knižnice AOS v rámci Týždňa slovenských knižníc konala v poradí deviata burza kníh. 21 čitateľov prinieslo do knižnice celkovo 595 kusov kníh, časopisov, platní a CD, z toho na predaj bolo 49 kusov, ostatné boli zdarma.

Burzu navštívilo 95 čitateľov, ktorí si so sebou odniesli 239 kusov dokumentov, z toho bolo predaných 20 kusov. Veľa prinesených kníh a časopisov má už svojich nových majiteľov, čo nás veľmi teší a utvrdzuje v tom, že podobné akcie majú stále význam. Zvyšné knihy ponúkneme na charitu. Sme radi, že knihy neskončili v kontajneri, prípadne v zberných surovinách a budú prinášať radosť svojim čitateľom aj naďalej.

Text: Erika BARÁTHOVÁ

Foto: Mgr. Miloš HÚSENICA

{jcomments off}

Knihy nepatria do zberu, ani na smetisko. Prineste ich do požičovne akademickej knižnice AOS v L. Mikuláši a môžete ich darovať, prípadne za symbolickú cenu ponúknuť na predaj.
Knihy môžete priniesť do 1.3.2019.
Zamestnanci akademickej knižnice pripravia burzu kníh, kde budú knihy vystavené a ponúknuté záujemcom. Zároveň Vás týmto pozývame na burzu kníh, ktorá sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc od 4.3.2019 do 8.3.2019.

Dajte šancu starým a nepotrebným knihám

{jcomments off}

Akademická knižnica prispela 6. 11. 2018 k Týždňu vedy a techniky v AOS podujatím „Knihy z edície AOS 2017 – 2018 v priamom prenose“.  V rámci prezentácie nových kníh vedúca knižnice priblížila auditóriu podstatu edičnej a publikačnej činnosti, ktorá je základnou formou výstupov vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti učiteľov. Autori doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.,  PhDr. Mária Martinská, PhD.  a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Predstavili svoje práce a podelili sa o svoje skúsenosti pri písaní vedeckých publikácií a skrípt. Prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ zdôraznil význam autorskej a vedeckej práce učiteľov z pohľadu ich profesijného rastu i z pohľadu skvalitňovania vyučovacieho procesu. Príjemná atmosféra stretnutia a obohacujúca diskusia nás nabáda uskutočniť podobné podujatie aj v budúcnosti.

Text: Mgr. Mária MESTICKÁ

Foto: PhDr. Alena HARAGOVÁ

{jcomments off}

V Akademickej knižnici AOS si pripomíname 100. výročie vzniku ČSR výstavou kníh.

{jcomments off}

{jcomments off}

Dňa 27.09.2018 sa v aule uskutočnila informačná príprava študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická privítala študentov a predstavila špecialistu na elektronické informačné zdroje z firmy Albertina Icome Bratislava - Mgr. Ladislava Svršeka, ktorý záujemcom priblížil vyhľadávanie v relevantných odborných informačných zdrojoch v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS (portál Summon, databázy ProQuest...).
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

- kolektív AK

Akademická knižnica v spolupráci s firmou SLOVART-G.T.G., 1.3.2018 otvorila "Marec-mesiac knihy" predajnou výstavou odbornej zahraničnej literatúry.

Vystavených bolo 237 titulov odborných zahraničných kníh, zameraných na študijné odbory AOS.

Realizácia a zameranie tejto výstavy malo pozitívny ohlas nielen zo strany tých, ktorí výstavu navštívili.

Veríme, že aj v budúcnosti zorganizujeme podobné predajné výstavy, kde budú ponúknuté kvalitné odborné knihy.

Text: Soňa Jačalová, foto: Miloš Húsenica, Soňa Jačalová

{jcomments off}