Akcie v AK

Knihy nepatria do zberu, ani na smetisko. Prineste ich do požičovne akademickej knižnice AOS v L. Mikuláši a môžete ich darovať, prípadne za symbolickú cenu ponúknuť na predaj.
Knihy môžete priniesť do 1.3.2019.
Zamestnanci akademickej knižnice pripravia burzu kníh, kde budú knihy vystavené a ponúknuté záujemcom. Zároveň Vás týmto pozývame na burzu kníh, ktorá sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc od 4.3.2019 do 8.3.2019.

Dajte šancu starým a nepotrebným knihám

{jcomments off}

Akademická knižnica prispela 6. 11. 2018 k Týždňu vedy a techniky v AOS podujatím „Knihy z edície AOS 2017 – 2018 v priamom prenose“.  V rámci prezentácie nových kníh vedúca knižnice priblížila auditóriu podstatu edičnej a publikačnej činnosti, ktorá je základnou formou výstupov vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti učiteľov. Autori doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.,  PhDr. Mária Martinská, PhD.  a doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Predstavili svoje práce a podelili sa o svoje skúsenosti pri písaní vedeckých publikácií a skrípt. Prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ zdôraznil význam autorskej a vedeckej práce učiteľov z pohľadu ich profesijného rastu i z pohľadu skvalitňovania vyučovacieho procesu. Príjemná atmosféra stretnutia a obohacujúca diskusia nás nabáda uskutočniť podobné podujatie aj v budúcnosti.

Text: Mgr. Mária MESTICKÁ

Foto: PhDr. Alena HARAGOVÁ

{jcomments off}

V Akademickej knižnici AOS si pripomíname 100. výročie vzniku ČSR výstavou kníh.

{jcomments off}

{jcomments off}

Dňa 27.09.2018 sa v aule uskutočnila informačná príprava študentov 1. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická privítala študentov a predstavila špecialistu na elektronické informačné zdroje z firmy Albertina Icome Bratislava - Mgr. Ladislava Svršeka, ktorý záujemcom priblížil vyhľadávanie v relevantných odborných informačných zdrojoch v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS (portál Summon, databázy ProQuest...).
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

- kolektív AK

Akademická knižnica v spolupráci s firmou SLOVART-G.T.G., 1.3.2018 otvorila "Marec-mesiac knihy" predajnou výstavou odbornej zahraničnej literatúry.

Vystavených bolo 237 titulov odborných zahraničných kníh, zameraných na študijné odbory AOS.

Realizácia a zameranie tejto výstavy malo pozitívny ohlas nielen zo strany tých, ktorí výstavu navštívili.

Veríme, že aj v budúcnosti zorganizujeme podobné predajné výstavy, kde budú ponúknuté kvalitné odborné knihy.

Text: Soňa Jačalová, foto: Miloš Húsenica, Soňa Jačalová

{jcomments off}

{jcomments off}

Kampaň sme u nás v knižnici „rozbehli“ len od mája 2016 a keďže je už nový rok 2017, tak sa priam žiada malé vyhodnotenie a spätná väzba pre vás, našich čitateľov a návštevníkov knižnice. Novinárku Martu Moravčíkovú, autorku pôvodného projektu, veľmi obdivujem za jej skvelý nápad a to isté si povedali aj naši čitatelia a začali nám nosiť knihy, ktoré sa pre nich stali už nepotrebnými , ale dali im šancu a 59 titulov od 12-tich „darcov“ kníh sa dnes požičiava jedna radosť.

Preto veľké ĎAKUJEME si zaslúžia čitateľky z Personálneho úradu, z Jazykového inštitútu ale aj z radov čitateľov Akadémie ozbrojených síl a nemôžem nespomenúť moje kolegyne, ktoré cielene kúpili knihy a darovali akademickej knižnici.

P.S.: ....kampaň nekončí a tešíme sa na knihy v roku 2017

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica