Akcie v AK

Dňa 7.10.2016 sa v priestoroch akademickej knižnice uskutočnila informačná príprava študentov 3.ročníka bakalárskeho štúdia AOS.
Vedúci akademickej knižnice Ing. Milan Majerko privítal študentov. Pani Beáta Pokrievková bližšie oboznámila študentov s rešeršovaním a Mgr. Marta Kotianová, v spolupráci s Mgr. Milošom Húsenicom, s vyhľadávaním v EIZ.
Veríme, že tieto informácie pomôžu študentom pri spracovávaní ich záverečných prác.

text: Beáta Pokrievková

foto: Mgr. Miloš Húsenica

Dňa 13. 5. 2015 bola v akademickej knižnici otvorená autorská výstava fotografií „ODTIENE AFGANISTANU“ spojená s neformálnou besedou s autorom fotografií a priamym účastníkom vojenských misií npor. Ing. Petrom Poldruhákom. Fotografie primárne zachytávajú prácu slovenského poradenského tímu pri výcviku Afganskej národnej armády.

Výstava a beseda sa stretli s veľkým ohlasom.

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do 12. 6. 2015.

Text: Mgr. Marta Kotianová
Foto : -hg-

Zamestnanci akademickej knižnice sa spoločne stretli pri vianočnom stromčeku. Každoročne ho v tomto adventnom období ozdobia, pripomenú si vianočné tradície a zvyky. Pre niektorých začína dovolenka, preto ďalšie spoločné stretnutie v kolektíve bude až v Novom roku 2015.

Prezentáciou licencovaných elektronických databáz firmou Albertina icome Bratislava, burzou kníh, dňom otvorených dverí, predajnou výstavou odbornej a technickej literatúry, prezentáciou elektronických kníh a časopisov firmou Slovart G.T.G. Bratislava obohatila akademická knižnica „Týždeň vedy v AOS“. O všetky akcie bol mimoriadny záujem predovšetkým zo strany študentov.

Viac priložené fotografie.

foto: Ing. Danuša Spilá, Ing. Dušan Guráň, Ing. Milan Majerko

Dňa 9.10.2014 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch akademickej knižnice uskutočnila plánovaná informačná príprava študentov 1. ročníka AOS. Študenti boli v rámci prednášky oboznámení  s poslaním akademickej knižnice a knižnično-informačnými službami.


Praktické ukážky on-line katalógu AK študentom uľahčia proces objednávania študijnej literatúry. Predstavenie portálu SUMMON im zas pomôže vo vyhľadávaní relevantných odborných informácií v licencovaných a aj voľne prístupných elektronicko-informačných zdrojoch dostupných v rámci AOS.


Veríme, že celá akcia bola pre študentov prínosom a svojou mierou prispeje k  zefektívneniu a skvalitneniu ich štúdia na nasej škole.

foto: Ing. Danuša Spilá

Blížia sa štátne skúšky a tak študenti AOS naplno využívajú priestory akademickej knižnice na štúdium informačných prameňov, nachádzajúcich sa v jej priestoroch....a aj na rozhovory  v príjemnom prostredí.

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: -hg-