Akcie v AK

Akademická knižnica AOS v snahe skvalitniť poskytované služby, pripravila dotazníkový prieskum medzi svojimi používateľmi, s cieľom zistiť priamo od nich o aký titul informačných dokumentov, či informácií by mala AK rozšíriť svoju ponuku.

Prieskum bol anonymný a bol adresovaný všetkým používateľom AK v tlačenej forme aj priamym interaktívnym vyplnením elektronickej ankety a jej následným odoslaním na webovej stránke AK. V tlačenej forme bol dotazník dostupný v požičovni a študovni AK.

Výsledky prieskumu nájdete na tejto linke.

Text: Soňa Jačalová

„VOJENSKÁ TECHNIKA SVĚTA“ od druhej svetovej vojny po súčasnosť je nový časopis, uložený v študovni akademickej knižnice a dostupný na prezenčné štúdium . Zaujímavý je tým, že súčasťou každého čísla časopisu je model konkrétneho popisovaného bojového vozidla v mierke 1:72.

Viac informácií sa dozviete na http://www.vojenskatechnikasveta.cz/casopis.html

text: Beáta Pokrievková

foto: Mgr. Miloš Húsenica

Študenti 1. ročníka denného štúdia AOS absolvovali úvodné informačné školenie k elektronickým informačným zdrojom, ktoré im formou praktických ukážok predstavil Mgr. Ladislav Svršek, špecialista na EIZ z Alberina icome Bratislava. Vedúci akademickej knižnice, Ing. Milan Majerko, predstavil  zamestnancov knižnice a tak študenti získali ucelený prehľad o poskytovaných službách ku ktorým sa môžu dostať počas svojho päťročného štúdia.

Úvodné informačné školenie sa uskutočnilo 19.10.2016 a prítomných bolo 78 študentov.

text: Mgr. Marta Kotianová

foto: Mgr. Miloš Húsenica

Dňa 13. 5. 2015 bola v akademickej knižnici otvorená autorská výstava fotografií „ODTIENE AFGANISTANU“ spojená s neformálnou besedou s autorom fotografií a priamym účastníkom vojenských misií npor. Ing. Petrom Poldruhákom. Fotografie primárne zachytávajú prácu slovenského poradenského tímu pri výcviku Afganskej národnej armády.

Výstava a beseda sa stretli s veľkým ohlasom.

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do 12. 6. 2015.

Text: Mgr. Marta Kotianová
Foto : -hg-

Zamestnanci akademickej knižnice sa spoločne stretli pri vianočnom stromčeku. Každoročne ho v tomto adventnom období ozdobia, pripomenú si vianočné tradície a zvyky. Pre niektorých začína dovolenka, preto ďalšie spoločné stretnutie v kolektíve bude až v Novom roku 2015.

Prezentáciou licencovaných elektronických databáz firmou Albertina icome Bratislava, burzou kníh, dňom otvorených dverí, predajnou výstavou odbornej a technickej literatúry, prezentáciou elektronických kníh a časopisov firmou Slovart G.T.G. Bratislava obohatila akademická knižnica „Týždeň vedy v AOS“. O všetky akcie bol mimoriadny záujem predovšetkým zo strany študentov.

Viac priložené fotografie.

foto: Ing. Danuša Spilá, Ing. Dušan Guráň, Ing. Milan Majerko