Knižná publikácia

monografie, kritické pramenné edície, kritické komentované preklady, kartografické diela, editované knihy, zborníky (konferenčné, nekonferenčné, periodické, neperiodické), knižné publikácie, prehľadové práce, komentované výklady, antológie, slovníky, encyklopédie, učebnice pre vysoké, stredné a základné školy, skriptá, učebné texty, pracovné zošity, didaktické príručky

Polia označené * sú povinné.

PODKLAD (1 KS) PRE EPČ NAHRAJTE VO FORMÁTE PDF (NÁZOV SÚBORU BEZ DIAKRITIKY) V SPODNEJ ČASTI FORMULÁRA

Pre publikácie s kódom V1 (vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok) je potrebné pripojiť plný text publikácie v elektronickej podobe.

Ostatné publikácie: titulný list publikácie (líce aj rub), tiráž, obsah, úvod, predslov, záver a doslov (ak sú v dokumente), úplný zoznam použitej literatúry (ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá autor kópie prvých troch kapitol), dokumentáciu o recenznom konaní (ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve)

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline