Kapitola / príspevok

Analytické časti publikované v knižných publikáciách a zborníkoch (kapitoly, príspevky, abstrakty, abstrakty z podujatia, postery z podujatia, príspevky, z podujatia, recenzie a heslá)

Polia označené * sú povinné.

PODKLAD (1 KS) PRE EPČ NAHRAJTE VO FORMÁTE PDF (NÁZOV SÚBORU BEZ DIAKRITIKY) V SPODNEJ ČASTI FORMULÁRA

Kapitola: titulný list zdrojového dokumentu - publikácie, rub titulného listu, predslov, celý obsah, celý zoznam použitej literatúry, tiráž, celá kapitola z publikácie so zoznamom použitej literatúry, informáciu o recenznom konaní (ak je uvedená v úvode, závere a pod.)

Príspevok: titulný list zdrojového dokumentu - zborníka, rub titulného listu, predslov, celý obsah, celý zoznam použitej literatúry, tiráž, celý príspevok zo zborníka so zoznamom použitej literatúry, program konferencie, informáciu o recenznom konaní (ak je uvedená v úvode, závere a pod.), relevantné podklady o pozvaní - ak ide o pozvaný príspevok

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline