Nekategorizované

Informácie: Soňa JAČALOVÁ tel: +421|960 423 372

 

 

Akadémia ozbrojených sílgenerála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA

 

PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM 

 

2012 

 

 PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM 2012 (244 kB)

 

FAQ (Frequently asked questions) je zoznam častých, typických otázok a odpovedí súvisiacich s predmetnou témou. Poskytuje pomocné informácie používateľom akademickej knžnice.

Výpožičný proces

Môžem sa stať čitateľom vašej knižnice, ak nie som študentom, ani zamestnancom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika?

Žiaľ, nie, avšak môžete kedykoľvek počas otváracích hodín navštevovať našu študovňu.

Ako si môžem vypožičať literatúru z vašej knižnice, ak nie som z Liptovského Mikuláša?

Obráťte sa na najbližšiu knižnicu v mieste bydliska a požiadajte jej zamestnancov o medziknižničnú výpožičnú službu. Oni Vám požadovanú literatúru od nás objednajú.

Čo to znamená, ak je kniha dostupná prezenčne?

Znamená to, že je možné študovať ju len v študovni.

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Do webového prehliadača uveďte: http://ak.aos.sk.
Kliknite na: Online katalóg AK.
Zadajte svoje ID (čiarový kód z čitateľského preukazu).
Zadajte svoje heslo (dátum narodenia a iniciály mena), napr. 740513BA.
Kliknite na Odoslať.
V zozname požičanej literatúry vyznačte titul, ktorý chcete predĺžiť tým, že kliknete na Zvoliť pre predĺženie.
Kliknite na Obnoviť.
Zobrazí sa Vám Zoznam exemplárov na predĺženie, kde už vidíte nový termín vrátenia.
Na záver sa odhláste.

Prečo sa mi nedá predĺžiť výpožičná lehota?

Môže to byť spôsobené viacerými faktormi:
- Máte neplatný čitateľský preukaz (je potrebné požiadať o obnovenie jeho platnosti)
- Čitateľský prekaz je ešte platný, ale nová výpožičná lehota by už prekročila jeho platnosť
- Už je prekročená výpožičná lehota dokumentu
- Už ste si dokument dvakrát po sebe predĺžili
- Dokument je žiadaný, alebo rezervovaný iným čitateľom
- Máte zablokované služby z dôvodu zaslania upomienok

Diplomové práce a normy

Prečo sa mi nedá objednať diplomová práca?

Diplomové práce sú k dispozícii v študovni na prezenčné štúdium. V prípade, že máte záujem o ich štúdium, je potrebné, aby ste si v on-line katalógu vyhľadali signatúru diplomovej práce (t. j. jej číslo) a obrátili sa na zamestnanca v študovni, ktorý Vám prácu vyhľadá.

Môžem si vypožičať normu?

Normy sú prístupné v našej študovni a sú určené len na prezenčné štúdium. Podľa zákona číslo 264/1999 Z.z. nie je možné ani ich kopírovanie.

EIZ - databázy

Som študentom AOS a potreboval  by som spracovať rešerš na tému svojej Bc. práce.

Akademická knižnica (AK) poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia Akadémie ozbrojených síl. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a v elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.
(Knižničný a výpožičný poriadok AK AOS  čl. 4)

Chcela by som sa spýtať, prečo som sa v knižnici dostala do databáz, ktoré ponúkate na vašej stránke a doma som sa do nich nemohla dostať. Potrebujem k prístupu nejaké heslá?

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v EIZ a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup.

Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR Bratislava. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete podľa pokynov z www.cvtisr.sk.

Na tejto stránke sú pokyny o uhradení registračného poplatku  3 € . Po zaplatení získate prístup do licencovaných databáz na celý rok.

Máte aj druhú možnosť, v prípade záujmu o vzdialený prístup získate informácie aj na stránkach http://eiz.snk.sk, http://www.snk.sk alebo pri osobnej návšteve v Oddelení elektronických služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Stretla som sa zo skratkou EZB, chcela by som vedieť čo znamená a čo mi ako čitateľke ponúka...

Elektronická knižnica časopisov ( EZB ) | (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB )

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete.

EZB obsahuje odkazy na viac ako 26 800 časopisov, z toho je približne 11 600 voľne dostupných. Prístupné sú časopisy aj z kolekcie databáz  GALE, SpringerLink.

V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou.

Na stránke vašej knižnice som objavil nové logo scientia.sk, čo to je?

Je to federálny vyhľadávač a hlavným cieľom portálu scientia.sk je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje.

Rešerš

Čo je rešerš?

Slovo REŠERŠ je francúzskeho pôvodu a znamená hľadať alebo skúmať. Je to druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto, rok vydania, počet strán prípadne ďalší popis : predmetové heslá, abstrakt a pod.

Úplné znenie záverečných a kvalifikačných prác nájdete v  on-line katalógu CRZP (podľa Novely VŠ zákona z roku 2011, ktorá umožňuje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011)

Pomôcky pri citovaní a rešeršovaní:

- Ako správne citovať v bakalárskych a diplomových prácach? (.pdf 646 kB)

- Rešeršovanie (.pdf 840 kB)

Bakalárske práce:

 

Diplomové práce:

 

Doktorandské dizertačné práce:

 

Habilitačné práce:

Knižničný poriadok akademickej knižnice sa nachádza tu. (.pdf 535 kB)

Smernica AK AOS (.pdf 115 kB) pre akvizíciu, evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu

Informácie: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423206

 

Abecedný zoznam periodík:

A

Názov časopisu: Academia
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.uips.sk/vysoke-skolstvo/academia

Názov časopisu: Acta electrotechnica et informatica
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: anglický
http://www.aei.tuke.sk/

Názov časopisu: AiMT
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 2x    Jazyk: anglický
http://aimt.unob.cz

Názov časopisu: Akademik
Ročník: 2011 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.aos.sk/?page=cas_akademik

Názov časopisu: Akta History Revue
Ročník: 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: český
https://rf-hobby.cz/profil/akta-history-revue/

Názov časopisu: A - rádio - Praktická elektronika
Ročník: 2015 - 2020   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.aradio.cz/

Názov časopisu: Armées d´Aujourd´hui
Ročník: 2015 - 2017    Periodicita: 10x  Jazyk: francúzsky
http://fr.calameo.com/subscriptions/335690

Názov časopisu: ATM - Armádní technický magazín
Ročník: 2015 - 2020   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.atmonline.cz/

B

Názov časopisu: Bezpečnostní teorie a praxe
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 4x    Jazyk: český
https://www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clankycz.html

Názov časopisu: Bridge
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 10x    Jazyk: anglický
http://www.bridge-online.cz/bridge/

Názov časopisu: Bulletin SAK
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.sakba.sk/bulletin/

C

Názov časopisu: Central European Journal of International & Security
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x     Jazyk: anglický
http://cejiss.org/archive

Názov časopisu: Civilná ochrana
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 6x    Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Computer
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 12x     Jazyk: český
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=458

Názov časopisu: Ćarovné Slovensko
Ročník: 2019 - 2020    Periodicita: 12x    Jazyk: slovenský

D

Názov časopisu: Didaktika
Ročník: 2020    Periodicita: 6x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: DPH aktuálne
Ročník: 2016 - 2020    Periodicita: dvojtýždenník   Jazyk: slovenský
http://www.dashofer.sk/dph-aktualne-productdph/

E

Názov časopisu: Ekonomický časopis
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.ec.sav.sk/

Názov časopisu: Elektrotechnický časopis (Journal fo Electrical Engineering)
Ročník: 2015              Periodicita: 6x     Jazyk: anglický
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/

Názov časopisu: Evanjelický posol
Ročník: 2015 - 2017, 2020    Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
http://www.tranoscius.sk/

F

Názov časopisu: Finančný spravodajca
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 13x    Jazyk: slovenský
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Názov časopisu: Forbes
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.forbes.cz/

Názov časopisu: Fraktál
Ročník: 2020             Periodicita: 4x       Jazyk: slovenský
https://fraktal.sk/

H

Názov časopisu: Historická revue
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.historickarevue.com/

Názov časopisu: Hospodárske noviny
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: den. Jazyk: slovenský
http://hn.hnonline.sk/

CH

Názov časopisu: Chip DVD
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.chip.cz

I

Názov časopisu: IT Lib
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.cvtisr.sk/itlib/

K

Názov časopisu: Katolícke noviny
Ročník: 2015 - 2017    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.katnoviny.sk/

Názov časopisu: Knižnica
Ročník: 2015             Periodicita: 4x      Jazyk: slovenský
http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

Názov časopisu: Komunikácie
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský - anglický
http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s

Názov časopisu: Krízový manažment
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/casopis-krizovy-manazment

L

Názov časopisu: Letectví + kosmonautika
Ročník: 2020 -             Periodicita: 12x   Jazyk: český

Názov časopisu: Líder
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Liptov
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 51x   Jazyk: slovenský
http://www.mynoviny.sk/nase-redakcie/zilinsky-kraj/liptovske-noviny/

Názov časopisu: Literárny týždenník
Ročník: 2020 -           Periodicita: dvojtýždenník   Jazyk: slovenský

M

Názov časopisu: Manažér
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.ibispartner.sk/sk/casopis-manazer

Názov časopisu: Manažment podnikania a veci verejných - Dialógy
Ročník: 2015 -           Periodicita: priebežne   Jazyk: slovenský
http://www.sam-km.sk/sk/aktivity/edicna-cinnost/asopis.html

Názov časopisu: Medzinárodné vzťahy
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Mezinárodní vztahy
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x    Jazyk: český
http://www.iir.cz/display.asp?ida=156&idi=402

Názov časopisu: Military Revue
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/9-1-Casopisy/127-2-Military-revue

Názov časopisu: Military Technology in English
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: anglický
http://www.moench-group.com/military-technology.php

Názov časopisu: Militär Aktuell
Ročník: 2019 - 2020    Periodicita: 4x  Jazyk: nemecký
http://www.militaeraktuell.at/

Názov časopisu: Moderní řízení
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://modernirizeni.ihned.cz/

N

Názov časopisu: NEXTECH      (do r.2020 PC REVUE)
Ročník: 2020 -     Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue

Názov časopisu: Nový automagazín
Ročník: 2015 - 2017    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.automagazin.sk/

O

Názov časopisu: Obrana
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.mosr.sk/obrana

Názov časopisu: Obrana a strategie
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 2x    Jazyk: český
http://www.defenceandstrategy.eu/

Názov časopisu: Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Ročník: 2015 - 2017    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.omfi.ukf.sk/

P

Názov časopisu: PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=128

Názov časopisu: PC Revue (od r. 2020 NEXTECH)
Ročník: 2015 - 2019    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue

Názov časopisu: Personálny a mzdový poradca
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.epi.sk/Personalny-a-mzdovy-poradca-podnikatela/Default.aspx

Názov časopisu: Počítač pro každého
Ročník: 2018    Periodicita: 25x  Jazyk: český
http://ppk.chip.cz/cs/aktualni-cislo/ 

Názov časopisu: Politické vedy
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita:4x  Jazyk: slovenský
http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/

Názov časopisu: Poradca
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=1

Názov časopisu: Právo a bezpečnosť
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 3x  Jazyk: český

Názov časopisu: Príbehy 21. storočia
Ročník: 2020 -            Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský

R

Názov časopisu: Radioengineering
Ročník: 2016 - 2020    Periodicita: 4x  Jazyk: anglický
http://www.radioeng.cz/info/1-about-the-journal.htm

Názov časopisu: Rozmer
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
http://www.sekty.sk/

S

Názov časopisu: Science & military
Ročník: 2011 - 2020    Periodicita: 2x   Jazyk: anglický
http://www.aos.sk/casopisy/science/archiv.html

Názov časopisu: Security magazín
Ročník: 2016    Periodicita: 6x   Jazyk: český
http://www.securitymagazin.cz/

Názov časopisu: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Slovenská politologická revue
Ročník: 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: anglický
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=54

Názov časopisu: Střelecká revue
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.streleckarevue.cz/default.aspx

T

Názov časopisu: Téma
Ročník: 2018 - 2020   Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
https://strategie.hnonline.sk/media/781311-na-slovensko-prichadza-casopis-tema-slubuje-velke-rozhovory-a-silne-pribehy

Názov časopisu: The MagPi
Ročník: 2019 - 2020   Periodicita: 12x    Jazyk: anglický
https://magpi.raspberrypi.org

Názov časopisu: Transport a logistika
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Trend
Ročník: 2018 - 2020    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.etrend.sk/

Názov časopisu: Truppendienst
Ročník: 2019 - 2020    Periodicita: 4x   Jazyk: nemecký

U

Názov časopisu: Úplné znenia
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: prieb.    Jazyk: slovenský

V

Názov časopisu: Verejná správa a regionálny rozvoj
Ročník: 2015 - 2017, 2019 -     Periodicita: 2x Jazyk: slovenský, anglický
https://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis

Názov časopisu: Vestník UNMS
Ročník: 2019 - 2020    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
https://www.unms.sk/?vestnik-unms-sr

Názov časopisu: Vojenská história
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://www.vhu.sk/index.php?ID=262

Názov časopisu: Vojenská osveta
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 2x    Jazyk: slovenský
http://www.mil.sk/index.php?ID=838

Názov časopisu: Vojenská technika světa
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: nepravidelná   Jazyk: český
http://www.vojenskatechnikasveta.cz/casopis.html

Názov časopisu: Vojenské rozhledy
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: český
http://www.army.cz/avis/voj.htm

Z

Názov časopisu: Zákony (I. + VI.) + aktualizácie
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Zbierka zákonov SR
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský
http://www.zbierka.sk

Názov časopisu: Zbraně a náboje
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.zbrane-naboje.cz/

Názov časopisu: Zdravie
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://zdravie.pluska.sk/zdravie/

Názov časopisu: Zeszyty naukowe
Ročník: 2015 - 2020    Periodicita: 4x  Jazyk: polský

Názov časopisu: Životné prostredie
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=58

Archív článkovej bibliografie

 

Archív periodík

Archív periodík 2014 - 2019 (.xls 189 kB)