Nekategorizované

Dňa 4. mája 1919  zahynul pri tragickej havárii lietadla Caproni v okolí Ivanky pri Dunaji vo veku nedožitých 39 rokov generál Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ československého štátu a československý minister vojny.  Vojenský historický ústav Bratislava približuje život a dielo slovenského hrdinu Milana Rastislava Štefánika prostredníctvom filmového spracovania jeho výrokov a citátov. Uvedený zaujímavý film je súčasťou textu o Štefánikovi a je dostupný na webovom sídle VHÚ. Veľa dobových dokumentov sa nachádza v online digitálnej knižnici Kramerius. Tituly o M. R. Štefánikovi sú k dispozícii aj vo fonde akademickej knižnice. V tento pamätný deň, 4. mája 2022, sa uskutoční pietna spomienka pred objektom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Po pietnej spomienke bude otvorená výstava pani PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD.  s názvom "Stopy života".

Zdroj:

www.vhu.sk
YouTube kanál VHÚ Bratislava
https://ndk.cz
www.aos.sk

-mm-

VSTUP Z AOS (nachádzam sa na pôde AOS)

VSTUP MIMO AOS (nachádzam sa mimo areálu AOS)

vstup mimo AOS je z technických príčin dočasne nedostupný

Žiadosť o pridelenie vzdialeného prístupu do virtuálnej študovne zasielajte na email (len študenti a zamestnanci AOS) Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Realizované v spolupráci s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR 

Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Fulltextová databáza publikácií vydaných AOS

Elektronická verzia bibliografie Publikačná činnosť Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika za rok 2021 je k dispozícii tu: http://ak.aos.sk/images/dokumenty/publikacna_cinnost/bibliografie/BG_AOS-2021.pdf.

V našej histórii nebolo nikdy šírenie informácií také ľahké a rýchle ako v súčasnosti. Vo vysokej miere k ich rozširovaniu prispieva zvýšenie dostupnosti internetového pripojenia pre široké masy a taktiež rozvoj sociálnych sietí. Internet je presýtený informáciami rôzneho druhu a veľa z nich má nízku alebo žiadnu hodnotu. Medzi nimi sa nájdu aj informácie, ktorých hlavným cieľom je polarizovanie spoločnosti, zber citlivých údajov, podnecovanie ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej), otvorené alebo skryté propagovanie názorov, postojov, ktoré nie sú zlučiteľné s princípmi demokracie, jej hodnotami a zásadami. Označujeme ich ako falošné správy (fake news), hoaxy, konšpiračné teórie, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu. V spektre rôznorodých informácií človek stráca orientáciu, čo je pravda a čo je lož. Článok prináša odpovede aj na tieto otázky.

Odporúčania na webové stránky a dokumenty mapujúce nebezpečenstvo dezinformácií:

www.infosecurity.sk - je projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.

www.overujsifakty.sk - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už pred časom spustila kampaň Overuj si fakty. Jej cieľom je upozorňovať na nebezpečenstvo dezinformácií a ich šírenia v internetovom prostredí. Portál okrem iného vysvetľuje, čo je to dezinformácia, aké typy dezinformácií poznáme, rozlišujeme a ako je možné overiť fakty.

"Ako sa orientovať vo svete dezinformácií: Získaj info o dezinfo" (.pdf 1,78 MB) - Príručka bola vydaná Inšitútom pre strednú Európu s podporou NATO Public Diplomacy Division. Publikácia vám v troch častiach ponúkne stručnú psychologickú sondu do ľudskej mysle, objasňujúcu dôvody, pre ktoré sú ľudia náchylní veriť nezmyslom, ako aj užitočné rady a tipy, ako budovať a rozvíjať svoje vlastné kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, a tak zvyšovať svoju odolnosť voči dezinformáciám, ale aj priblíži širší obraz priebehu dezinformačného cyklu vrátane nástrojov, používaných na šírenie dezinformačných kampaní.

Vážení používatelia akademickej knižnice,

Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka vzdialený prístup do licencovaných e-zdrojov bez ročného registračného poplatku. Registrácia i predĺženie registrácie na vzdialený prístup platia 365 dní odo dňa zaregistrovania / predĺženia registrácie. Súčasťou prístupu sú okrem iných aj tieto licencované databázy:

 • ACM Digital Library - plnotextová, bibliografická (IT, počítačová veda)
 • APS – American Physical Society - plnotextová (fyzika, matematika)
 • APS – American Physical Society / Physical Review Journals - plnotextová
 • Bio One Complete - plnotextová (prírodné vedy)
 • Bookport.cz - plnotextová
 • Cambridge Books Online - plnotextová
 • OECD iLibrary - plnotextová
 • ProQuest Ebook Central - čiastočne plnotextová
 • EBSCOhost - plnotextová, bibliografická, abstraktová
 • IEEE/IET Electronic Library - čiastočne plnotextová (elektrotechnika, elektronika)
 • SCOPUS - bibliografická, abstraktová, citačná
 • Web of Science Core Collection - bibliografická, citačná

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline