Nekategorizované

Vážení používatelia akademickej knižnice,

budeme radi, ak sa zapojíte do vyplnenia dotazníka a pomôžete nám skvalitniť našu prácu pre Váš prospech. Dotazník je anonymný. - VSTUP

Dovoľujeme si vás informovať, že akademická knižnica bude v termíne od 1.8.2016 do 31.8.2016 zatvorená.

Do fondu akademickej knižnice pribudla odborná literatúra CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide (sign ZF 34246) a prezenčné materiály CSX Nexus.

Materiály sú k dispozícii v študovni akademickej knižnice.

isaca

Webové stránky Asociácie ISACA Slovensko nájdete na tomto linku.

 

Do fondu akademickej knižnice pribudla odborná literatúra CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide (sign ZF 34246) a prezenčné materiály CSX Nexus.

Ďalším darom pre akademickú knižnicu bol slovník Englesko-hrvatski hrvatsko-engleski rječnik vojnih izraza od prof. Demala Kadrića (sign ZF 34245).

Knihy za nachádzajú v študovni akademickej knižnice.

Text: Mgr. Marta Kotianová

„A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“

Doc. Ing. Peter Všetečka, PhD. (plukovník v. v.) daroval akademickej knižnici unikátnu publikáciu „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“ a obohatil jej knižný fond o odbornú publikáciu vhodnú pre pedagogických pracovníkov, študentov, záujemcov o medzinárodnú certifikáciu IPMA®.

Viac informácií o publikácii a jej autorovi sa nachádza na osobitnej stránke www.ptbok.com.

Text: Mgr. Marta Kotianová