Nekategorizované

Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu a československý minister vojny sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách.
Životopis (.pdf 265 kB)*

Milan Rastislav Štefánik - výberová personálna bibliografia 1919 - 2022

*Citácia:
ČAPLOVIČ, Miloslav. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik [online]. Bratislava : Vojenský historický ústav, 5. 11. 2020. [cit. 2022-7-21] Dostupné na internete: <http://www.vhu.sk/5678-sk/general-dr-milan-rastislav-stefanik/>

Vážení čitatelia,

v období od 17.7.- 31.8.2023 bude Akademická knižnica AOS poskytovať knižnično-informačné služby v pracovných dňoch od 08.00 h do 10.00 h.

Tešíme sa na vašu návštevu.

kolektív AK

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnila prieskum spokojnosti prostredníctvom elektronického dotazníka v dňoch 1. 6. – 20. 6. 2023. Dotazníkové zisťovanie bolo zamerané na spokojnosť / nespokojnosť registrovaných / neregistrovaných čitateľov s poskytovanými knižnično-informačnými službami, technickým vybavením knižnice, zamestnancami knižnice, webovou stránkou knižnice, apod.. Cieľom prieskumu bolo získanie informácií a názorov respondentov o knižnici, ktoré pomôžu jej ďalšiemu rozvoju. Všetkým respondentom, ktorí sa príeskumu zúčastnili a úprimne odpovedali na otázky, knižnica ďakuje za spoluprácu. Výsledky a vyhodnotenie prieskumu môžete nájsť tu.

V súčasnej dobe je vedecký výskum poháňaný globalizáciou a rastom množstva publikačnej činnosti. S rozsiahlym množstvom vedeckých článkov a autorov je dôležité mať systém, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu vedeckých pracovníkov a spojenie ich publikačnej činnosti. Jedným z najdôležitejších nástrojov na tento účel je ORCID.

Čo je ORCID:
ORCID, čo je skratka pre "Open Researcher and Contributor ID" (Otvorený identifikátor pre výskumníkov a prispievateľov), je to nezávislý a univerzálny systém identifikácie pre vedeckých pracovníkov. Každému výskumníkovi prideluje jedinečný identifikátor, ktorý s ním ostáva prepojený po celú jeho kariéru. ORCID je navrhnutý tak, aby slúžil ako spojovací prvok medzi vedeckými autoritami, vydavateľmi, financujúcimi organizáciami a výskumníkmi.

Ako funguje ORCID:
Podrobný návod na vytvorenie a používanie vlastného ORCID nájdete v časti Tipy & Pomôcky (pravá lišta webu AK), alebo si ho môžete stiahnuť na tomto linku. (.pdf 1,2 MB)

Výhody používania ORCID:

  • Unikátna identifikácia: ORCID zabezpečuje jedinečný identifikátor pre každého výskumníka, minimalizujúc riziko prekrývania sa s inými autormi rovnakého mena.
  • Spoľahlivosť a dôveryhodnosť: ORCID profil umožňuje jednoduché overenie vedeckej kariéry a publikačnej aktivity výskumníka.
  • Jednoduchá správa: Výskumníci majú kontrolu nad svojím profilom a môžu ho ľahko aktualizovať a spravovať. Môžu pridávať nové publikácie, pripájať výskumné projekty a nadväzovať kontakty s inými výskumníkmi.
  • Integrácia s vedeckými systémami: ORCID sa integruje s rôznymi vedeckými platformami a databázami, čo uľahčuje zdieľanie informácií a interoperabilitu medzi systémami.

Dňa 4. mája 1919  zahynul pri tragickej havárii lietadla Caproni v okolí Ivanky pri Dunaji generál Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ československého štátu a československý minister vojny. Pochovaný je v mohyle na Bradle.

Slovenský denník dňa 6. mája 1919 na prvej strane zarámovanou čiernou obrubou veľkými čiernymi písmenami oznámil:

„Minister Štefánik je mŕtvy! Priletel aeroplánom z Itálie na Slovensko. Pri Bratislave sa zrútil s lietadlom a padol mŕtvy. S ustrnutím a nevýslovným žiaľom oznamuje Slovensku strašnú správu, že najvzácnejší jeho hrdina, slávny syn republiky Československej, radosť a pýcha každého slovenského srdca, náš minister vojny dr. Milan Rastislav Štefánik nie je viac medzi živými ...“1

Na počesť významnej osobnosti slovenských dejín a pri príležitosti 50. výročia vojenského vysokého školstva na Liptove, ktoré si v tomto roku pripomína Akadémia ozbrojených síl nesúca meno generála Milana Rastislava Štefánika,  akademická knižnica pripravila výberovú personálnu bibliografiu. Bibliografia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (.pdf 560 kB), vydaná Akadémiou ozbrojených síl v online a v printovej forme, obsahuje bibliografické záznamy kníh a zborníkov publikovaných na Slovensku a v Čechách od roku 1919 do roku 2022. Niektoré z uvedených titulov sú dostupné v akademickej knižnici v Štefánikovom kútiku.

VRÁBEL, Ferdinand. Splnený sen: Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. Vydanie prvé, 2018. Banská Bystrica: PRO, s.r.o, 2018. ISBN 9788089057764.

Autor: Beáta Pokrievková

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline