Nekategorizované

Vážení čitatelia.

Nový knižnično-informačný systém Tritius ponúka vyhľadávanie informácií o nových tituloch vo fonde priamo v online katalógu Tritius v časti Novinky. Akademická knižnica z tohto dôvodu už nebude zasielať prehľad nových titulov čitateľom prostredníctvom elektronickej pošty.

Návod, ako si prezerať Novinky, nájdete na webovej stránke akademickej knižnice pod červenou ikonou online katalóg. Priečinok Knižné novinky na webovej stránke knižnice vľavo už nebude aktualizovaný.

-mm-, -bp-

Vážení čitatelia,

pri príležitosti najnovšieho tretieho vydania knihy venovanej vedeckej komunikácii vydavateľstvo Institute of Physics ponúka možnosť zdarma stiahnuť a prečítať si celé druhé vydanie:

Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist

E-knihu môžete bezplatne získať, keď do 31. 5. vyplníte formulár. Viac informácií o e-knihe a odkaz na formulár nájdete na https://clicktime.symantec.com/15sLvUSnzii8RToHWEt4b?h=7M_oZuXyrQjy_42ca_k12LSmifAYzloHM2yUOHa2NkA=&u=www.aib.sk/novinky/2631-efektivna-vedecka-komunikacia

V dňoch 8. 4. – 1. 5. 2024 pripravila akademická knižnica v priestoroch požičovne výstavu, ktorou pripomína 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a do Európskej únie.

Stať sa členom oboch zoskupení bolo generačným rozhodnutím a významným prínosom pre Slovensko založenom na demokratických hodnotách v oblasti medzinárodnej spolupráce, obchodu, voľného pohybu, budovania právneho štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania a ochrany práv národnostných menšín. Výstava približuje informácie o organizácii NATO pre vedu a výskum, ktorá vydáva elektronické publikácie dostupné na Distribučnom a informačnom stredisku STO v Akadémii ozbrojených síl. Súčasťou výstavy je informácia o vzdelávaní v NATO. Akadémia ozbrojených síl sa stala prvou vojenskou vysokou školou v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ktorá získala inštitucionálnu akreditáciu NATO na vzdelávanie zameraného na interoperabilitu a kompatibilitu v rámci NATO operácií realizovaných Oddelením medzinárodných kurzov. Výstava ponúka informácie  o Erasme (program na podporu vzdelávania a odbornej prípravy mládeže v Európskej únii). Súčasťou európskeho priestoru sú aj slovenské knižnice, z ktorých mnohé participujú na cezhraničných projektoch. Akademická knižnica sa zapojila do projektu EODOPEN cieleného na sprístupnenie zdigitalizovaných publikácií v spolupráci s CVTI SR. Akademická knižnica sa pripojila k aktivite Slovenskej asociácie knižníc na podporu zviditeľňovania termínu volieb do Európskeho parlamentu s cieľom podpory účasti čo najširšieho spektra obyvateľov Slovenska prostredníctvom knižnej záložky.

-mm-

Ústava pre Európu

Dostupné na: link

Severoatlantická zmluva

Dostupné na: https://www.ulib.sk/sk/depozitna-kniznica-nato/zakladne-udaje-nato/sidlo-2.html#pageContent

Oslobodenia Liptovského Mikuláša si pripomíname prostredníctvom spracovanej prezentácie pánom Ladislavom Záhradníkom, ktorá bola vytvorená v roku 2022. Prostredníctvom dobových fotografií a vojenskej situácie zachytenej na mapách približuje príchod oslobodzovacích vojsk v druhej svetovej vojne.

Česť pamiatke všetkým padlým osloboditeľom.

Prezentácia Ladislav Záhradník (.pdf 8MB)

Pozvánka (.pdf 800 kB)

Vážené čitateľky a čitatelia.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, plné zdravia, šťastia a pohodového čítania vám praje kolektív akademickej knižnice.

 Prianie

-mm-

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline