Nekategorizované

Knižničný poriadok akademickej knižnice sa nachádza tu. (.pdf 535 kB)

Smernica AK AOS (.pdf 115 kB) pre akvizíciu, evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu

Akademická knižnica sprístupnila všetkým svojim používateľom nový vyhľadávací nástroj Summon Discovery Tool, ktorý jednoduchým spôsobom (jedno "googlovské" pole) umožňuje vyhľadávanie vo všetkých licencovaných elektronických informačných zdrojoch, prístupných pre Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v sieti intranet. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete.

Podrobný popis o službe SUMMON®.

 

Zoznam databáz a e-zdrojov, ktoré obsahuje Summon Discovery Tool nájdete na tejto adrese.

Informácie: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423206

 

Abecedný zoznam periodík:

A

Názov časopisu: Academia
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.uips.sk/vysoke-skolstvo/academia

Názov časopisu: Acta electrotechnica et informatica
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: anglický
http://www.aei.tuke.sk/

Názov časopisu: AiMT
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: anglický
http://aimt.unob.cz

Názov časopisu: Akademik
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.aos.sk/?page=cas_akademik

Názov časopisu: Akta History Revue
Ročník: 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: český
https://rf-hobby.cz/profil/akta-history-revue/

Názov časopisu: A - rádio - Praktická elektronika
Ročník: 2012 - 2018   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.aradio.cz/

Názov časopisu: Armada International
Ročník: 2012    Periodicita: 6x  Jazyk: anglický

Názov časopisu: Armées d´Aujourd´hui
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 10x  Jazyk: francúzsky
http://fr.calameo.com/subscriptions/335690

Názov časopisu: ATM - Armádní technický magazín
Ročník: 2012 - 2018   Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.atmonline.cz/

B

Názov časopisu: Bulletin SAK
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.sakba.sk/bulletin/

C

Názov časopisu: Civilná ochrana
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 6x    Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Computer
Ročník: 2018    Periodicita: 12x     Jazyk: český
https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=458

Názov časopisu: Central European Journal of International & Security
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 4x     Jazyk: anglický
http://cejiss.org/archive

D

Názov časopisu: Data security management
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 4x   Jazyk: český

Názov časopisu: DPH aktuálne
Ročník: 2016 - 2018    Periodicita: dvojtýždenník   Jazyk: slovenský
http://www.dashofer.sk/dph-aktualne-productdph/

E

Názov časopisu: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 6x  Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Ekonomický časopis
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.ec.sav.sk/

Názov časopisu: Elektrotechnický časopis (Journal fo Electrical Engineering)
Ročník: 2014 - 2015    Periodicita: 6x     Jazyk: anglický
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/

Názov časopisu: Evanjelický posol
Ročník: 2014 - 2017    Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
http://www.tranoscius.sk/

F

Názov časopisu: Finančný spravodajca
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Názov časopisu: Forbes
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.forbes.cz/

H

Názov časopisu: Historická revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.historickarevue.com/

Názov časopisu: Hospodárske noviny
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: den. Jazyk: slovenský
http://hn.hnonline.sk/

CH

Názov časopisu: Chip DVD
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.chip.cz

I

Názov časopisu: IT Lib
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.cvtisr.sk/itlib/

K

Názov časopisu: Katolícke noviny
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.katnoviny.sk/

Názov časopisu: Knižnica
Ročník: 2012 - 2015    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

Názov časopisu: Komunikácie
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský - anglický
http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s

Názov časopisu: Krízový manažment
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/casopis-krizovy-manazment

L

Názov časopisu: Líder
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Liptov
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 51x   Jazyk: slovenský
http://www.mynoviny.sk/nase-redakcie/zilinsky-kraj/liptovske-noviny/

M

Názov časopisu: Manažér
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský
http://www.ibispartner.sk/sk/casopis-manazer

Názov časopisu: Manažment podnikania a veci verejných - Dialógy
Ročník: 2012 - 2015    Periodicita: priebežne   Jazyk: slovenský
http://www.sam-km.sk/sk/aktivity/edicna-cinnost/asopis.html

Názov časopisu: Manažment školy v praxi
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://obchod.iura.sk/casopisy/manazment-skoly-v-praxi-rocnik-2010.html?vmcchk=1

Názov časopisu: Medzinárodné vzťahy
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Mezinárodní vztahy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x    Jazyk: český
http://www.iir.cz/display.asp?ida=156&idi=402

Názov časopisu: Military Revue
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 12x    Jazyk: český
http://www.nasevojsko.eu/nasevojsko/eshop/9-1-Casopisy/127-2-Military-revue

Názov časopisu: Military Technology in English
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: anglický
http://www.moench-group.com/military-technology.php

Názov časopisu: Moderní řízení
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://modernirizeni.ihned.cz/

N

Názov časopisu: Nový automagazín
Ročník: 2012 - 2017    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.automagazin.sk/

O

Názov časopisu: Obrana
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský
http://www.mosr.sk/obrana

Názov časopisu: Obrana a strategie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: český
http://www.defenceandstrategy.eu/

Názov časopisu: Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Ročník: 2014 - 2017    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.omfi.ukf.sk/

P

Názov časopisu: PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=128

Názov časopisu: PC Revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue

Názov časopisu: Personálny a mzdový poradca
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
https://www.epi.sk/Personalny-a-mzdovy-poradca-podnikatela/Default.aspx

Názov časopisu: Počítač pro každého
Ročník: 2018    Periodicita: 25x  Jazyk: český
http://ppk.chip.cz/cs/aktualni-cislo/ 

Názov časopisu: Politické vedy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita:4x  Jazyk: slovenský
http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/

Názov časopisu: Poradca
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 13x  Jazyk: slovenský
http://www.poradca.sk/vydane-publikacie/?y2011=1

Názov časopisu: Progressletter
Ročník: 2013    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://www.progressletter.sk/casopis-progressletter/

R

Názov časopisu: Radioengineering
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: anglický
http://www.radioeng.cz/info/1-about-the-journal.htm

Názov časopisu: Rozmer
Ročník: 2013 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
http://www.sekty.sk/

S

Názov časopisu: Science & military
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: anglický
http://www.aos.sk/casopisy/science/archiv.html

Názov časopisu: Sdělovací technika
Ročník: 2012    Periodicita: 3x   Jazyk: slovenský
http://www.stech.cz/

Názov časopisu: Security magazín
Ročník: 2016    Periodicita: 6x   Jazyk: český
http://www.securitymagazin.cz/

Názov časopisu: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu
Ročník: 2014 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český

Názov časopisu: Slovenská politologická revue
Ročník: 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: anglický
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=54

Názov časopisu: Sociálna práca
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Střelecká revue
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: český
http://www.streleckarevue.cz/default.aspx

Názov časopisu: Strojárstvo/Strojírenství
Ročník: 2012    Periodicita: 12x    Jazyk: česko-slovenský
http://www.strojarstvo.sk/

T

Názov časopisu: Technológia vzdelávania
Ročník: 2012 - 2013    Periodicita: 10x  Jazyk: slovenský
http://technologiavzdelavania.ukf.sk/index.php/tv

Názov časopisu: Telesná výchova a šport
Ročník: 2012    Periodicita: 4x    Jazyk: slovenský
http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2915

Názov časopisu: Téma
Ročník: 2018    Periodicita: 52x    Jazyk: slovenský
https://strategie.hnonline.sk/media/781311-na-slovensko-prichadza-casopis-tema-slubuje-velke-rozhovory-a-silne-pribehy

Názov časopisu: Transfer technológií bulletin
Ročník: 2013 - 2015    Periodicita: 4x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Transport a logistika
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: 12x   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Trend
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 52x   Jazyk: slovenský
http://www.etrend.sk/

U

Názov časopisu: Úplné znenia
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: prieb.    Jazyk: slovenský

V

Názov časopisu: Verejná správa a regionálny rozvoj
Ročník: 2015 - 2018     Periodicita: 2x Jazyk: slovenský, anglický
https://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis

Názov časopisu: Vojenská história
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 2x   Jazyk: slovenský
http://www.vhu.sk/index.php?ID=262

Názov časopisu: Vojenská osveta
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: 2x    Jazyk: slovenský
http://www.mil.sk/index.php?ID=838

Názov časopisu: Vojenská technika světa
Ročník: 2015 - 2016    Periodicita: nepravidelná   Jazyk: český
http://www.vojenskatechnikasveta.cz/casopis.html

Názov časopisu: Vojenské rozhledy
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x   Jazyk: český
http://www.army.cz/avis/voj.htm

Z

Názov časopisu: Zahraničná politika
Ročník: 2012    Periodicita: 6x   Jazyk: slovenský
http://www.zahranicnapolitika.sk/

Názov časopisu: Zákony (I. + VI.) + aktualizácie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský

Názov časopisu: Zbierka zákonov SR
Ročník: 2011 - 2018    Periodicita: prieb.   Jazyk: slovenský
http://www.zbierka.sk

Názov časopisu: Zbraně a náboje
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x   Jazyk: český
http://www.zbrane-naboje.cz/

Názov časopisu: Zdravie
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 12x  Jazyk: slovenský
http://zdravie.pluska.sk/zdravie/

Názov časopisu: Zeszyty naukowe
Ročník: 2012 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: polský

Názov časopisu: Životné prostredie
Ročník: 2015 - 2018    Periodicita: 4x  Jazyk: slovenský
https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=58

Článková bibliografia z vybraných periodík AK 2019
 • December (.pdf 0 kB)
 • November (.pdf 0 kB)
 • Október (.pdf 0 kB)
 • September (.pdf 0 kB)
 • August (.pdf 0 kB)
 • Júl (.pdf 0 kB)
 • Jún (.pdf 0 kB)
 • Máj (.pdf 0 kB)
 • Apríl (.pdf 0 kB)
 • Marec (.pdf 355 kB)
 • Február (.pdf 359 kB)
 • Január (.pdf 500 kB)

 

Archív článkovej bibliografie
 • 2018 (.pdf 4.00 MB)
 • 2017 (.pdf 4.82 MB)
 • 2016 (.pdf 4.41 MB)
 • 2015 (.pdf 3,09 MB)
 • 2014 (.pdf 1,82 MB)
 • 2013 (.pdf 1,79 MB)
 • 2012 (.pdf 1,59 MB)
 • 2011 (.pdf 2 MB)
 • 2010 (.pdf 316 kB)

 

Archív periodík

Archív periodík 2013 - 2018 (.xls 189 kB)

Informácie: Ľubica Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel: 0960|423380

Online katalóg EPČ AOS

VSTUP do online katalógu EPČ AOS

CREPČ

VSTUP do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.

Legislatíva

Smernica AOS (.pdf 360 kB) o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Dodatok č.1  (.pdf 216 kB) k smernici o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Smernica AOS (.pdf 334 kB) o evidencii publikačnej činnosti - konsolidované znenie

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019 nájdete tu.

Dokumenty na stiahnutie

Kódovník oblastí výskumu nájdete tu.

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC (.pdf 0,7 MB) v zmysle Vyhlášky č. 456/2012

Prehľad povinných údajov CREPC2 (.pdf 2,9 MB) v jednotlivých kategóriách EPC

Výstupy

Publikačná činnosť AOS 2019  

(aktualizované vždy ku koncu mesiaca)

Publikačná činnosť AOS z CREPČ

(len sledované kategórie do roku 2017)

Sumár publikačnej činnosti AOS

(prehľad skupín)

Bibliografie publikačnej činnosti AOS

(elektronické verzie)

Archív

 

Zaujímavé linky

Informácie: Ľubica Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel: 0960|423380