Nekategorizované

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnila prieskum spokojnosti prostredníctvom elektronického dotazníka v dňoch 1. 6. – 20. 6. 2023. Dotazníkové zisťovanie bolo zamerané na spokojnosť / nespokojnosť registrovaných / neregistrovaných čitateľov s poskytovanými knižnično-informačnými službami, technickým vybavením knižnice, zamestnancami knižnice, webovou stránkou knižnice, apod.. Cieľom prieskumu bolo získanie informácií a názorov respondentov o knižnici, ktoré pomôžu jej ďalšiemu rozvoju. Všetkým respondentom, ktorí sa príeskumu zúčastnili a úprimne odpovedali na otázky, knižnica ďakuje za spoluprácu. Výsledky a vyhodnotenie prieskumu môžete nájsť tu.

V súčasnej dobe je vedecký výskum poháňaný globalizáciou a rastom množstva publikačnej činnosti. S rozsiahlym množstvom vedeckých článkov a autorov je dôležité mať systém, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu vedeckých pracovníkov a spojenie ich publikačnej činnosti. Jedným z najdôležitejších nástrojov na tento účel je ORCID.

Čo je ORCID:
ORCID, čo je skratka pre "Open Researcher and Contributor ID" (Otvorený identifikátor pre výskumníkov a prispievateľov), je to nezávislý a univerzálny systém identifikácie pre vedeckých pracovníkov. Každému výskumníkovi prideluje jedinečný identifikátor, ktorý s ním ostáva prepojený po celú jeho kariéru. ORCID je navrhnutý tak, aby slúžil ako spojovací prvok medzi vedeckými autoritami, vydavateľmi, financujúcimi organizáciami a výskumníkmi.

Ako funguje ORCID:
Podrobný návod na vytvorenie a používanie vlastného ORCID nájdete v časti Tipy & Pomôcky (pravá lišta webu AK), alebo si ho môžete stiahnuť na tomto linku. (.pdf 1,2 MB)

Výhody používania ORCID:

  • Unikátna identifikácia: ORCID zabezpečuje jedinečný identifikátor pre každého výskumníka, minimalizujúc riziko prekrývania sa s inými autormi rovnakého mena.
  • Spoľahlivosť a dôveryhodnosť: ORCID profil umožňuje jednoduché overenie vedeckej kariéry a publikačnej aktivity výskumníka.
  • Jednoduchá správa: Výskumníci majú kontrolu nad svojím profilom a môžu ho ľahko aktualizovať a spravovať. Môžu pridávať nové publikácie, pripájať výskumné projekty a nadväzovať kontakty s inými výskumníkmi.
  • Integrácia s vedeckými systémami: ORCID sa integruje s rôznymi vedeckými platformami a databázami, čo uľahčuje zdieľanie informácií a interoperabilitu medzi systémami.

Dňa 4. mája 1919  zahynul pri tragickej havárii lietadla Caproni v okolí Ivanky pri Dunaji generál Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ československého štátu a československý minister vojny. Pochovaný je v mohyle na Bradle.

Slovenský denník dňa 6. mája 1919 na prvej strane zarámovanou čiernou obrubou veľkými čiernymi písmenami oznámil:

„Minister Štefánik je mŕtvy! Priletel aeroplánom z Itálie na Slovensko. Pri Bratislave sa zrútil s lietadlom a padol mŕtvy. S ustrnutím a nevýslovným žiaľom oznamuje Slovensku strašnú správu, že najvzácnejší jeho hrdina, slávny syn republiky Československej, radosť a pýcha každého slovenského srdca, náš minister vojny dr. Milan Rastislav Štefánik nie je viac medzi živými ...“1

Na počesť významnej osobnosti slovenských dejín a pri príležitosti 50. výročia vojenského vysokého školstva na Liptove, ktoré si v tomto roku pripomína Akadémia ozbrojených síl nesúca meno generála Milana Rastislava Štefánika,  akademická knižnica pripravila výberovú personálnu bibliografiu. Bibliografia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (.pdf 560 kB), vydaná Akadémiou ozbrojených síl v online a v printovej forme, obsahuje bibliografické záznamy kníh a zborníkov publikovaných na Slovensku a v Čechách od roku 1919 do roku 2022. Niektoré z uvedených titulov sú dostupné v akademickej knižnici v Štefánikovom kútiku.

VRÁBEL, Ferdinand. Splnený sen: Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. Vydanie prvé, 2018. Banská Bystrica: PRO, s.r.o, 2018. ISBN 9788089057764.

Autor: Beáta Pokrievková

125 ročná existencia vydavateľstva Tranoscius sa zapísala do histórie našich cirkevných, kultúrnych i národných dejín a v službe Slova1 pôsobí naďalej. Tranoscius vydáva tituly najmä s náboženskou tematikou, dvojtýždenník Evanjelický posol spod Tatier, teologický časopis Cirkevné listy a časopis pre deti Dúha. 

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika blahoželá vydavateľstvu Tranoscius k významnému jubileu a praje dostatočné množstvo sily a kreativity v snahe vytrvať a pôsobiť naďalej vo svojej činnosti. Akademická knižnica realizuje s kníhkupectvom Tranoscius predvianočnú predajnú výstavu kníh "Dar, ktorý poteší", ktorá si našla svoje miesto v kalendári  v mesiaci november už niekoľko rokov. Stala sa obľúbenou a vítanou aktivitou pre čitateľov. Akademická knižnica ďakuje kníhkupectvu Tranoscius za doterajšiu spoluprácu a verí, že spoločným úsilím sa podari uskutočniť aj tohtoročná výstava k radosti nás všetkých. 

Slovenská národná knižnica v týchto dňoch spustila portál DIKDA – Digitálnu knižnicu SNK (dikda.snk.sk), ktorá ponúka registrovaným čitateľom viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel (OND). A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru. Z mobilu či laptopu, stačí vám registrovať sa a okamžite v nej môžete vyhľadávať digitálne kópie kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. Viac o projekte sa dočítate na tomto linku.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline