Nekategorizované

Dňa 24. júna 2022 o 11:00 h sa v priestoroch akademickej knižnice uskutoční slávnosť, na ktorej bude uvedená do života vedecká monografia s názvom: Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia od autora Ing. Daniela Brezinu, PhD. z katedry Bezpečnosti a obrany.                                                                                                                                                              

Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadeniaCitácia:

BREZINA, Daniel. Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia: vedecká monografia. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2022. ISBN 9788080406165.

Vážení používatelia,

priložený newsletter (.pdf 2 MB) obsahuje informácie o aktuálnej ponuke v oblasti e-zdrojov CVTI SR za mesiac jún 2022.

6. mája 2022 sa v priestoroch akademickej knižnice uskutočnilo podujatie k uvedeniu do života novej publikácie s názvom Rádiotechnický prieskum, ktorá bola vydaná v spolupráci Univerzity obrany v Brne a Akadémie ozbrojených síl. Spoluautori doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD., mjr. Ing. Jozef Perďoch PhD. a kpt. Ing. Stanislava Gažovová, PhD. sa rozhodli podarovať 40 exemplárov titulu do knižničného fondu akademickej knižnice. Za dar v hodnote 1000,00 Eur ďakujeme. Vysokoškolskej učebnici prajeme, aby bola veľa požičiavaná, čítaná a citovaná.                                                                                                                                                                                         

Rádiotechnický prieskum - výpožičkaCitácia:

MATOUŠEK, Zdeněk, Ján OCHODNICKÝ, Jozef PERĎOCH, Stanislava GAŽOVOVÁ, Jiří VESELÝ, Petr HUBÁČEK a Petr HLAVIZNA. Rádiotechnický prieskum: vysokoškolská učebnica. Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 9788075824066.

Vážení používatelia,

priložený newsletter (.pdf 1,3 MB) obsahuje informácie o aktuálnej ponuke v oblasti e-zdrojov CVTI SR. Jednou z veľmi zaujímavých noviniek je aj možnosť využitia novej databázy Pressreader. Okrem svetových novín a časopisov ako The Guardian, The Washington post, Vogue, Forbes, tu nájdete aj slovenské a české periodiká. Po novom k nim pribudol aj Denník N.

Viac o databáze a bezplatnej registrácii do e-zdrojov CVTI SR sa dočítate na tomto linku.

 

Dňa 4. mája 1919  zahynul pri tragickej havárii lietadla Caproni v okolí Ivanky pri Dunaji vo veku nedožitých 39 rokov generál Milan Rastislav Štefánik, astronóm a vedec, vojnový pilot a cestovateľ, politik a diplomat, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ československého štátu a československý minister vojny.  Vojenský historický ústav Bratislava približuje život a dielo slovenského hrdinu Milana Rastislava Štefánika prostredníctvom filmového spracovania jeho výrokov a citátov. Uvedený zaujímavý film je súčasťou textu o Štefánikovi a je dostupný na webovom sídle VHÚ. Veľa dobových dokumentov sa nachádza v online digitálnej knižnici Kramerius. Tituly o M. R. Štefánikovi sú k dispozícii aj vo fonde akademickej knižnice. V tento pamätný deň, 4. mája 2022, sa uskutoční pietna spomienka pred objektom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Po pietnej spomienke bude otvorená výstava pani PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD.  s názvom "Stopy života".

Zdroj:

www.vhu.sk
YouTube kanál VHÚ Bratislava
https://ndk.cz
www.aos.sk

-mm-

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline