Nekategorizované

Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky je pripomienkou víťazného odrazenia útoku uhorských občianskych gárd zborom dobrovoľníkov v Brezovej pod Bradlom v roku 1848. Prvé slovenské povstanie, ktoré bolo súčasťou emancipačného úsilia Slovákov v revolučných rokoch 1848 – 1849, vypuklo pod vedením Slovenskej národnej rady na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom za slobodu Slovákov a právo používať slovenský jazyk.

V minulosti si Československá ľudová armáda pripomínala 6. október, keď prekročili v roku 1944 príslušníci 1. čs. armádneho zboru pod velením Ludvíka Svobodu počas Karpatsko-duklianskej operácie štátnu hranicu zo ZSSR. Sviatok bol zrušený po Nežnej revolúcii v roku 1990.

Slovenské povstanie v boji za národné sebaurčenie v roku 1848 sa stalo ideovým základom pre vyhlásenie dňa 22. septembra za Deň Armády Slovenskej republiky v roku 1998 a neskôr v roku 2002 v súvislosti so zmenami a vytvorením profesionálnych ozbrojených síl za Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Zdroj:
SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt, a. s. – Vojenský historický ústav, 2007, 200 s., fotogr., príl., reg., pram. a lit., ISBN 978-80-8046-381-6

 

fpu2Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika sa opäť teší podpore Fondu na podporu umenia, ktorý svojím rozhodnutím v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc pridelil dotáciu  5 000,00 Eur na projekt č. 21-514-04762 s názvom Akvizícia knižničného fondu akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl. Akadémia ozbrojených síl bude spolufinancovať projekt vo výške 560,00 Eur.

Zámerom projektu bolo získať finančnú dotáciu na nákup najmenej 200 knižničných jednotiek a 3 tituly ročného predplatného periodík. Dotácia umožní pokračovanie v predplatnom časopisov z kultúrno–spoločenskej oblasti Príbehy 20. storočia, Literárny týždenník a Fraktál. Viac ako 98 % finančných prostriedkov použije knižnica na nákup odbornej literatúry, beletrie pre dospelých, populárno-náučnej a faktografickej literatúry. Súčasťou budú tituly, ktoré sú vydávané s podporou FPU, alebo organizáciou zastrešenou ministerstvom kultúry, ktoré budú zakúpené podľa záväzku v minimálnej hodnote 20 % z celkových nákladov na projekt.

Akademická knižnica, ktorá je realizátorom projektu, je vďačná FPU za opakovanú podporu, pretože môže navýšiť rozpočet na nákup študijnej literatúry a beletrie, rozširovať pestrosť žánrov v knižničnom fonde. Knižnica vidí význam projektu vo zvýšenej spokojnosti stálych čitateľov a dúfa, že ponuka priláka nových čitateľov.

Knižnica si váži výsledku rozhodnutia FPU o pridelení dotácie, ďakuje FPU za finančnú podporu a verí, že čitatelia ocenia prínos projektu svojou návštevnosťou a vypožičiavaním kníh, aj spätnou odozvou.

Mgr. Mária MESTICKÁ, vedúca akademickej knižnice

Vážení čitatelia,

od pondelka 6.9. 2021 sa mení prevádzková doba akademickej knižnice:

Pondelok   07:45 - 11:45   13:00 - 14:45
Utorok  07:45 - 11:45  13:00 - 16:45
Streda  07:45 - 11:45  13:00 - 16:45
Štvrtok  07:45 - 11:45  13:00 - 16:45
Piatok  07:45 - 11:45

Kolektív AK AOS sa teší na vašu návštevu.

„Ťarcha vojenskej obrany povstaleckého územia bola jednoznačne na pleciach armády. Prvá československá armáda na Slovensku bola najpočetnejšou a najdôležitejšou ozbrojenou silou Povstania. V prvých dňoch SNP bojovalo v jej radoch 18 000 vojakov a dôstojníkov. Po prvej mobilizácii (5. septembra) dosiahla početný stav 47 000 mužov a po druhej mobilizácii 26. septembra 60 000 mužov. Jej hlavným veliteľom bol gen. Ján Golian a od 7. októbra 1944 gen. Rudolf Viest. Armáda sa spolu s 18 000 partizánmi stala súčasťou československej brannej moci a spojeneckých vojsk protihitlerovskej koalície. Nositeľom ozbrojeného boja v SNP boli povstalecké ozbrojené sily, armáda, partizáni, žandárstvo, finančná stráž a milície. Ich spoločné bojové akcie koordinovala od 12. septembra Rada na obranu Slovenska a od 16. septembra 1944 aj Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku.“ (STANISLAV, J. a S. MIČEV, 2018, s. 100)

výber literatúry z knižničného fondu AK k 77. výročiu SNP (.pdf 106 kB )

Citácia:
STANISLAV, Ján a Stanislav MIČEV. Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2018. 111 s. ISBN 978-80-89514-55-7.