Nekategorizované

Webová prezentácia Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika sa snaží o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť jej obsahu a funkčnosti. Stránky su navrhnuté v zmysle výnosu č. 312/2010 Ministerstva Financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a spĺňajú hlavné zásady metodík WCAG 1.0 A (Web Content Accessibility Guidelines - Level A) a Section 508 (Electronic and Information Technology Accessibility Standards).

Obsah webu je možné zväčšovať alebo zmenšovať pomocou nástrojov v pravej časti hlavného menu, prípadne pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov.

Štruktúra layoutu aj obsah je vytvorená v jazyku XHTML 1.0. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov CSS.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie: Soňa JAČALOVÁ tel: +421|960 423 372

 

 

Akadémia ozbrojených sílgenerála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA

 

PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM 

 

2012 

 

 PRÍRASTKOVÝ ZOZNAM 2012 (244 kB)

 

FAQ (Frequently asked questions) je zoznam častých, typických otázok a odpovedí súvisiacich s predmetnou témou. Poskytuje pomocné informácie používateľom akademickej knžnice.

Výpožičný proces

Môžem sa stať čitateľom vašej knižnice, ak nie som študentom, ani zamestnancom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika?

Žiaľ, nie, avšak môžete kedykoľvek počas otváracích hodín navštevovať našu študovňu.

Ako si môžem vypožičať literatúru z vašej knižnice, ak nie som z Liptovského Mikuláša?

Obráťte sa na najbližšiu knižnicu v mieste bydliska a požiadajte jej zamestnancov o medziknižničnú výpožičnú službu. Oni Vám požadovanú literatúru od nás objednajú.

Čo to znamená, ak je kniha dostupná prezenčne?

Znamená to, že je možné študovať ju len v študovni.

Ako si môžem predĺžiť výpožičnú lehotu?

Do webového prehliadača uveďte: http://ak.aos.sk.
Kliknite na: Online katalóg AK.
Zadajte svoje ID (čiarový kód z čitateľského preukazu).
Zadajte svoje heslo (dátum narodenia a iniciály mena), napr. 740513BA.
Kliknite na Odoslať.
V zozname požičanej literatúry vyznačte titul, ktorý chcete predĺžiť tým, že kliknete na Zvoliť pre predĺženie.
Kliknite na Obnoviť.
Zobrazí sa Vám Zoznam exemplárov na predĺženie, kde už vidíte nový termín vrátenia.
Na záver sa odhláste.

Prečo sa mi nedá predĺžiť výpožičná lehota?

Môže to byť spôsobené viacerými faktormi:
- Máte neplatný čitateľský preukaz (je potrebné požiadať o obnovenie jeho platnosti)
- Čitateľský prekaz je ešte platný, ale nová výpožičná lehota by už prekročila jeho platnosť
- Už je prekročená výpožičná lehota dokumentu
- Už ste si dokument dvakrát po sebe predĺžili
- Dokument je žiadaný, alebo rezervovaný iným čitateľom
- Máte zablokované služby z dôvodu zaslania upomienok

Diplomové práce a normy

Prečo sa mi nedá objednať diplomová práca?

Diplomové práce sú k dispozícii v študovni na prezenčné štúdium. V prípade, že máte záujem o ich štúdium, je potrebné, aby ste si v on-line katalógu vyhľadali signatúru diplomovej práce (t. j. jej číslo) a obrátili sa na zamestnanca v študovni, ktorý Vám prácu vyhľadá.

Môžem si vypožičať normu?

Normy sú prístupné v našej študovni a sú určené len na prezenčné štúdium. Podľa zákona číslo 264/1999 Z.z. nie je možné ani ich kopírovanie.

EIZ - databázy

Som študentom AOS a potreboval  by som spracovať rešerš na tému svojej Bc. práce.

Akademická knižnica (AK) poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia Akadémie ozbrojených síl. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a v elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.
(Knižničný a výpožičný poriadok AK AOS  čl. 4)

Chcela by som sa spýtať, prečo som sa v knižnici dostala do databáz, ktoré ponúkate na vašej stránke a doma som sa do nich nemohla dostať. Potrebujem k prístupu nejaké heslá?

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v EIZ a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup.

Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR Bratislava. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete podľa pokynov z www.cvtisr.sk.

Na tejto stránke sú pokyny o uhradení registračného poplatku  3 € . Po zaplatení získate prístup do licencovaných databáz na celý rok.

Máte aj druhú možnosť, v prípade záujmu o vzdialený prístup získate informácie aj na stránkach http://eiz.snk.sk, http://www.snk.sk alebo pri osobnej návšteve v Oddelení elektronických služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Stretla som sa zo skratkou EZB, chcela by som vedieť čo znamená a čo mi ako čitateľke ponúka...

Elektronická knižnica časopisov ( EZB ) | (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB )

EZB ponúka komfortný prístup z jedného miesta k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného, alebo ktoré sú voľne dostupné v internete.

EZB obsahuje odkazy na viac ako 26 800 časopisov, z toho je približne 11 600 voľne dostupných. Prístupné sú časopisy aj z kolekcie databáz  GALE, SpringerLink.

V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou.

Na stránke vašej knižnice som objavil nové logo scientia.sk, čo to je?

Je to federálny vyhľadávač a hlavným cieľom portálu scientia.sk je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje.

Rešerš

Čo je rešerš?

Slovo REŠERŠ je francúzskeho pôvodu a znamená hľadať alebo skúmať. Je to druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto, rok vydania, počet strán prípadne ďalší popis : predmetové heslá, abstrakt a pod.

Úplné znenie záverečných a kvalifikačných prác nájdete v  on-line katalógu CRZP (podľa Novely VŠ zákona z roku 2011, ktorá umožňuje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011)

Pomôcky pri citovaní a rešeršovaní:

- Ako správne citovať v bakalárskych a diplomových prácach? (.pdf 646 kB)

- Rešeršovanie (.pdf 840 kB)

Bakalárske práce:

 

Diplomové práce:

 

Doktorandské dizertačné práce:

 

Habilitačné práce:

Knižničný poriadok akademickej knižnice sa nachádza tu. (.pdf 535 kB)

Smernica AK AOS (.pdf 115 kB) pre akvizíciu, evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu