Slovenský denník 6. mája 1919 oznamoval: „Minister Štefánik mrtvý!“... S ustrnutím a nevýslovným žiaľom oznamujeme Slovensku strašnú správu, že najvzácnejší jeho hrdina, slávny syn republiky Československej, radosť a pýcha každého slovenského srdca, náš minister vojny dr. Milan Rastislav Štefánik nie je viac medzi živými.... Strašlivý, neľútostný osud! Doprial mu prežiť a prekonať všetky hrôzy a nebezpečenstvá vojny, v ktorej toľkoráz bez bázne nasadil svoj život pre našu slobodu na miestach najviac ohrozených a dal mu doletieť do rodnej milovanej zeme. ... Nemohol sa ani potešiť pohľadom na svoj oslobodený národ, nebolo mu dané vypočuť ani len jedno slovo horúcej vďaky národa za obdivuhodnú, v pravom slova zmysle hrdinskú činnosť. ... Pamiatka jeho bude večne žiť vo vďačnom národe.“ Slovenský denník, 6. mája 1919, č. 92, s. 1 – 2. In: VRÁBEL, Ferdinand. Splnený sen: Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. Vydanie prvé, 2018. Banská Bystrica: PRO, 2018. ISBN 9788089057764.

Štefánikov kútik v akademickej knižnici je miestom pre chvíľu zastaviť sa, prečítať si z kníh o Štefánikovom živote a diele, prípadne si knihu vybrať a vypožičať. Pri príležitosti spomienky na jeho tragický odchod zo života pripravila akademická knižnica pre vás webový kvíz o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na tomto linku:

https://forms.office.com/e/AR0wKTxLQM

Po označení odpovedí a odoslaní sa okamžite dozviete správne odpovede a nakoľko ste v kvíze boli úspešní.

Životopis (.pdf 600kB ) M. R. Štefánika.

Spomienky na Štefánika v roku 1919 v zdigitalizovanej knihe:

Zákoucký, Karel J. (Karel Josef). Národní hrdina generál Dr. M.R. Štefánik. Č. Budějovice: J. Svátek, 1919, s. [1a]. Dostupné na: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:d0b72490-76ad-11e3-b0d1-005056827e51?page=uuid:d2a013b0-a61f-11e3-9d7d-005056827e51

POKRIEVKOVÁ, Beáta. Milan Rastislav Štefánik: výberová personálna bibliografia (1919-2022). [online]. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2023. ISBN 9788080406462. Dostupné na: http://ak.aos.sk/publikacie-aos/volne-dostupne-publikacie/760-mrs-bibliografia-1919-2022.html

F.M. Not : Milan Rastislav Štefánik. (Báseň). In: Akademik. Z tvorby našich kadetov... Liptovský Mikuláš, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2022 / 2023, ročník 19, číslo 7, strana 6. Registračné číslo EV 1946/08.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline