Nekategorizované

Vážení čitatelia,

v období od 15. 7. 2024 do 28. 8. 2024 bude Akademická knižnica poskytovať knižnično-informačné služby

v pracovných dňoch od 08.00 h do 10.00 h.

Dňa 30. 08. 2024 bude zatvorené.

Kolektív AK

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnila prieskum spokojnosti prostredníctvom elektronického dotazníka v dňoch 20. 5. – 9. 6. 2024. Dotazníkové zisťovanie bolo zamerané na spokojnosť / nespokojnosť registrovaných / neregistrovaných čitateľov s poskytovanými knižnično-informačnými službami, technickým vybavením knižnice, zamestnancami knižnice, webovou stránkou knižnice, s vzhľadom čitateľského online katalógu nového knižnično-informačného systému Tritius. Súčasne knižnica zisťovala záujem o digitálny čitateľský preukaz, ktorý by podľa prieskumu privítalo 44 respondentov z celkového počtu 65 opytovaných.  Zisťovanie relevantných informácií a názorov respondentov o knižnici, ktorá získala  hodnotiace skóre 4,68 z 5 (5 – výborná, 1 – nedostatočná), napomáha pri ďalšom rozvoji a zlepšovaní služieb. Všetkým respondentom, ktorí sa zúčastnili prieskumu a ktorí úprimne a pravdivo odpovedali na otázky, knižnica ďakuje za spoluprácu. Výsledky a vyhodnotenie prieskumu môžete nájsť tu.

Vážení čitatelia.

budeme radi, keď sa zapojíte do dotazníkového zisťovania, ktorého cieľom je získanie informácií o vašej spokojnosti s knižnicou a jej službami.

Dotazník je anonymný a knižnica ďakuje za seriózne a pravdivé odpovede.

https://forms.office.com/e/wq68JwDWLG

Aktualizácia - zber odpovedí predlžený do 9. 6. 2024 do 23:45 h

Prieskum prebieha v dňoch 20. 5. 2024 – 5. 6. 2024.

QR dotazník

 

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) je spoluriešiteľom európskeho projektu EODOPEN (2019 – 2024), na ktorom participuje jedenásť európskych krajín v rámci programu Kreatívna Európa. Cieľom projektu je voľné online sprístupnenie zdigitalizovanej literatúry z 20. a 21. storočia, ktorá je obchodne nedostupná. V priebehu rokov 2021 – 2023 sa akademická knižnica aktívne zapojila do projektu EODOPEN na bezodplatnú digitalizáciu printových publikácií vydaných vojenskou vysokou školou v Liptovskom Mikuláši. Pri výbere publikácií bola nápomocná akademickej knižnici katedra elektroniky  zastúpená pánmi doc. Ing. Martinom Markom, CSc. a prof. Ing. Jánom Mudroňom, CSc. Na základe Vyhlásenia Akadémie ozbrojených síl Centrum vedecko-technických informácií zabezpečilo digitalizáciu publikácií v rámci projektovej činnosti a následne vytvorilo digitálnu knižnicu EODOPEN, ktorá v súčasnosti funguje v aplikácii digitálnej knižnice Kramerius.

Tituly vydané vojenskou vysokou školou sú dostupné na tomto linku: https://ekniznice.cvtisr.sk/collection/uuid:efb90062-b68e-4df9-86da-2589779de9fb. Zatiaľ sa tu nachádza časť publikácií z celkového počtu 139 titulov.  

Zdigitalizované a zverejnené zborníky  Vojenskej akadémie sú dostupné v súčasnosti vo Virtuálnej študovni EODOPEN https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eod-digitalna-kniznica. Neskôr  budú taktiež prenesené do novovytváranej digitálnej e-knižnice CVTI SR.  Informácie o zdigitalizovaných knihách nájdete aj v online katalógu akademickej knižnice.

Viac informácií o projekte EODOPEN nájdete na linku: https://www.cvtisr.sk/eodopen.html?page_id=32848 a http://eodopen.eu/.

EODOPENCVTISR

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline