29. august je spätý s jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín, Slovenským národným povstaním, proti zlovôli fašistickej mašinérie a pomerom vtedajšieho štátneho režimu v roku 1944. Hoci bolo povstanie potlačené a veľa povstalcov a civilistov pomáhajúcich partizánom padlo, jeho pričinením sa charakter bojov zmenil. Význam Slovenského národného povstania si dodnes pripomíname, tkvie v odhodlaní byť slobodnou krajinou. Jeho názov nesú mnohé ulice, budovy a tiež turistická trasa „Cesta hrdinov Slovenského národného povstania“, alebo jednoducho Cesta SNP.

Cesta hrdinov SNP, kedysi "Štefánikova cesta", má svoju históriu. V minulosti sa menili trasy a názvy niektorých úsekov, dnes vedie z Duklianskeho priesmyku do Devína cez hrebene slovenských hôr. 770 km dlhá pešia trasa naprieč Slovenskom, ktorú objavuje množstvo mladých ľudí, je označená červeným turistickým značením. Turistická magistrála prechádza významnými miestami, na ktorých sa viedli hrdinské boje počas povstania a za Druhej svetovej vojny v rokoch 1944 - 1945. Jej návštevníci zdieľajú svoje pocity a zážitky, ktoré im ostanú v pamäti na celý život. Kráčajú slobodne, v mieri, za ktorý vďačíme vojnovým obetiam, ktoré položili svoje životy v oslobodzovacích bojoch.

Tituly z knižničného fondu AK AOS (.pdf 513 kB)

Text, foto: -mm-

Zdroj:

https://cestasnp.sk

Foto - Mapa Cesta SNP: https://sdu.sk/ODB

Foto - Text z rozkazu: 1944. august. 30. [Banská Bystrica] – Rozkaz pplk. J. Goliana povstaleckým jednotkám, potvrdzujúci predchádzajúce telefonicky vydané rozkazy o zahájení ozbrojeného boja proti nemeckým jednotkám. In : Slovenské národné povstanie : dokumenty / Vilém Prečan.-Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry , 1965.-1. vyd.-S. 357.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline