Nekategorizované

Od 1.12.2021 môžu všetci zamestnanci, študenti, doktorandi Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika na základe inštitucionálneho predplatného využívať všetky benefity plateného rozhrania služby Citace PRO PLUS.

Citačný manažér Citace PRO je nástroj pre automatické generovanie, správu a zdieľanie citácií pri písaní monografií, záverečných prác, odborných článkov a pod. Obsahuje viac ako 8 000 citačných štýlov vrátane aktuálnej citačnej normy ISO 690, Chicago, Harvard, IEEE, a i. Citácie je možné vytvárať jednoduchým vyplnením formulára, alebo automaticky vygenerovať napr. podľa názvu, ISBN, DOI.

Citačný manažér je prepojený s online katalógom AK AOS, po kliknutí na názov dokumentu, ktorý si chcete požičať, sa automaticky vygeneruje jeho citácia (fialový rámček). Ponúka zároveň možnosť výberu citačnej normy uvedeného dokumentu. Citáciu je možné priamo zo záznamu dokumentu importovať do konta v Citace PRO.

Vážení čitatelia.

Akademická knižnica v spolupráci s Albertina icome Bratislava pripravila pre Vás skúšobný prístup do kolekcie World Scientific Publishing eBooks and Textbooks.

World Scientific vydáva odbornú literatúru z odborov: ázijské štúdiá, ekonomické vedy, environmentálne vedy, fyzika a astronómia, chémia, informatika, inžinierske odbory, matematika, medicína, obchod a manažment, pedagogika, spoločenské vedy, prírodné vedy, materiálové vedy a spoločenské vedy.

Kolekcia je dostupná do 31.1.2022 na https://www.worldscientific.com/ na základe rozpoznania IP adresy AOS.

  • počas skúšobného prístupu sú texty publikácií v PDF dostupné len na čítanie, sťahovanie nie je možné.
  • v rámci skúšobného prístupu nie sú k dispozícii časopisy.
  • návod, ako vyhľadávať.
  • popis kolekcie, bližšie informácie, novinky a pomôcky nájdete na tomto linku.
  • licenčné podmienky

Do platenej databázy Gale Reference Complete (GRC) sa dostanete v rámci spolupráce so Slovenskou národnou knižnicou pomocou tohto linku do konca roka 2021 zadarmo!

Vážení používatelia,

priložený newsletter (.pdf 2 MB) obsahuje informácie o aktuálnej ponuke v oblasti e-zdrojov CVTI SR. Jednou z veľmi zaujímavých noviniek je aj možnosť využitia bezplatnej online registrácie do knižnice e-zdrojov CVTI SR.

Update! Ponuka sa rozšírila aj o 6000 e-kníh odbornej literatúry v českom jazyku (Bookport.cz).

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline