Vážení čitatelia.

Akademická knižnica prostredníctvom voľne dostupných web stránok na internete približuje pre vás e-tipy pre štúdium a zábavu.

 Pre štúdium:

The Military Balance 

Military - Free Download Open Books

Association for Computing Machinery Digital Library 

Albertina Icome Bratislava Open Access (OA) E-zdroje                      

OA časopisy:  AIP AdvancesAPL MaterialsAPL Photonics a Structural Dynamics  

.

.

.

Open Access Journal

OA E-zdroje AK AOS

Elektronická učebnica pedagogického výskumu

NATO Stanags 

NATO STO publikácie   

Doctrine, Directives and Instruction 

Joint Doctrine Publications 

Slovenské obranné štandardy 

České obranné standardy

Zbraňové systémy

 Pre zábavu:

E-knižky 

1700 titulov pražskej mestskej kniznice

 
 Iné:

Tréning pamäti a mozgu

COVID-19 free zdroje

Ponuka je len ochutnávka, internet nám poskytuje mnohé možnosti.