Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov.

zverejnené s dovolením autora: Ing. Miroslav Marko, PhD.

(PRE POTREBY REZORTU MO SR)

Odborné posudky:

Bulletiny pre PHM:

Bulletiny pre prevádzku: