Do fondu akademickej knižnice pribudla odborná literatúra CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide (sign ZF 34246) a prezenčné materiály CSX Nexus.

Ďalším darom pre akademickú knižnicu bol slovník Englesko-hrvatski hrvatsko-engleski rječnik vojnih izraza od prof. Demala Kadrića (sign ZF 34245).

Knihy za nachádzajú v študovni akademickej knižnice.

Text: Mgr. Marta Kotianová