„A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“

Doc. Ing. Peter Všetečka, PhD. (plukovník v. v.) daroval akademickej knižnici unikátnu publikáciu „A Guide to the Project Thinking Body of Knowledge (PTBOK Guide) – Projektové myslenie, sprievodca súborom znalostí“ a obohatil jej knižný fond o odbornú publikáciu vhodnú pre pedagogických pracovníkov, študentov, záujemcov o medzinárodnú certifikáciu IPMA®.

Viac informácií o publikácii a jej autorovi sa nachádza na osobitnej stránke www.ptbok.com.

Text: Mgr. Marta Kotianová