Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac máj 2017.

Základný fond

Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) VI. zväzok, T-Ž
lmaoskZF 18468/6

Bielik, Viktor
Laktát v športovom tréningu
lmaoskZF 34630

Bielik, Viktor
Regenerácia v športe
lmaoskZF 34631

Bínovský, Alexander
Anatómia pre športovcov I Pohybový systém
lmaoskZF 34632/1

Bínovský, Alexander
Anatómia pre športovcov II Orgánové systémy
lmaoskZF 34632/2

Perlmutter, David
Zdravý mozog sila črevnej mikroflóry, ktorá dokáže vyliečiť a chrániť váš mozog - celý život
lmaoskZF 34633

Jebavý, Radim
Posilování s balančními pomůckami
lmaoskZF 34634

Jebavý, Radim
Rozcvičení ve sportu
lmaoskZF 34635

Liebman, Hollis Lance
Střed těla core trénink : přehledný průvodce pro posílení všech svalů
lmaoskZF 34636

The 3rd Common Security and Defence Policy Olympiad [The Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 4th-7th October 2017, Liptovský Mikuláš, Slovakia]
lmaoskZF 34637

Učebnice

Harakaľ, Marcel
Special arithmetics and digital logic design scientific monograph
lmaoskUč 5462

Konferenčný materiál

Študentská vedecká konferencia 2017 zborník abstraktov študentských vedeckých a odborných prác
lmaoskKONF 641/CD/2017

"Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch" zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 26.-27. 10. 2016
lmaoskKONF 735/CD/2016

DrDIZ/AUT

Šteuček, Ján, Ing.
Tvorba zásob v Ozbrojených silách SR autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."
lmaoskDrDIZ/AUT 271

Tarcsi, Gustáv
Možnosti zvýšenia efektívnosti obranného plánovania v rezorte obrany SR autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."
lmaoskDrDIZ/AUT 272

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline