Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac október  2014.

Základný fond

lmaoskZF 33868
Machine learning and data mining for computer security methods and applications with 23 figures Marcus A. Maloof (ed.)

lmaoskZF 33869
Wożniak, Ryszard  
Najnowsze uzbrojenie na świecie

lmaoskZF 33901
Ušiak, Jaroslav
Security and strategic culture of the Visegrad Group countries

lmaoskZF 33902
Security policies of the Visegrad Group countries Wojciech Gizicki ... [et al.]

lmaoskZF 33903
Kříž, Michal
Montáž, připojování kontroly a revize elektrických spotřebičů

Učebnice

lmaoskUč 5425
Chovanec, Ferdinand
Matematika 1

Konferenčné materiály

lmaoskKONF 726
International joint conference (2011: Warsaw, Poland) 
Security and intelligent information systems international joint conference, SIIS 2011 Warsaw, Poland, June 13-14, 2011

Výskumné správy

lmaoskVÝSK.S 124
Potenciál a limity logistickej podpory OS SR v operáciách nevojnového charakteru záverečná správa o riešení projektu výskumu a vývoja

lmaoskVÝSK.S 125
Účinnosť a vplyv rôznych druhov aeróbnych pohybových aktivít na rozvoj funkčnej a telesnej zdatnosti profesionálnych vojakov záverečná správa VV-4-2012

lmaoskVÝSK.S 126
"Modelovanie operácií medzinárodného krízového manažmentu v asymetrickom prostredí" záverečná výskumná správa projektu výskumu a vývoja Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši AOS-VV-7

lmaoskVÝSK.S 127
SITCEN - Situačné centrum Slovenskej republiky

Dizertačné práce

lmaoskDrDIZ 78
Čeri, Ladislav 
Miesto, poslanie a úlohy spravodajských služieb Slovenskej republiky pri zaistení jej bezpečnosti

lmaoskDrDIZ 79
Lippay, Blažej 
Kybernetická vojna ako nový spôsob vedenia vojny v asymetrickom bezpečnostnom prostredí