Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac august 2021.

Základný fond

lmaoskZF 31925/2020
Ročenka Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy.
Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35512
Griffin, Thomas G.C.
Human Factors Models for Aviation Accident Analysis and Prevention

lmaoskZF 35513
The Neurosciences and the Practice of Aviation Medicine

lmaoskZF 35514
Handbook of Aviation and Space Medicine

lmaoskZF 35515
Principles And Practice Of Aviation Medicine

lmaoskZF 35516
Lawson, Gary D., 1941-
Speech audiometry

lmaoskZF 35517
Green, Roger G.
Human Factors for Aircrew

lmaoskZF 35518
Moriarty, David
Practical Human Factors for Pilots

lmaoskZF 35519
Campbell, R.D.
Human Performance and Limitations in Aviation

lmaoskZF 35520
Scharre, Paul
Army of None Autonomous Weapons and the Future of War

lmaoskZF 35521
O'Hanlon, Michael E.
The Science of War Defense Budgeting, Military Technology, Logistics, and Combat Outcomes

lmaoskZF 35522
Tuck, Christopher
Understanding land warfare

lmaoskZF 35523
Black, Jeremy
Land Warfare Since 1860 A Global History of Boots on the Ground

lmaoskZF 35524
Appleget, Jeff
The Craft of Wargaming A Detailed Planning Guide for Defense Planners and Analysts Jeff

lmaoskZF 35525
Smith, Rupert
The Utility of Force The Art of War in the Modern World

lmaoskZF 35526
Barker, Phil
Wargames Rules for All-arms Land Warfare from Platoon to Battalion Level

Učebnice

lmaoskUč 5519
Popardovský, Vladimír, 1970-
Analýza a riadenie strojných mechanizmov

Výskumné správy

lmaoskVYSK.S 168
Optimalizácia rádiových sietí jednotiek OS SR s využitím moderných vlnových foriem a podporou vytvárania ad-hoc sietí záverečná správa - číslo projektu: IM 4200494 vedúci riešiteľ: Marián Babjak

lmaoskVYSK.S 169
Analytická štúdia PVO krajín V4 analytická štúdia : záverečná správa štúdie projektu IM4200498 zodpovedný riešiteľ: Miroslav

lmaoskVYSK.S 170
Návrh logistickej podpory pre ťažké terénne vozidlá záverečná správa Výskum a vývoj na podporu obrany štátu ŠPP 852_08-RO02_RU21-240 : štúdia : číslo podprogramu: 06E0I autor správy: Peter Droppa ; spoluautori správi: Miroslav Marko, Štěpán Pavlov, Pavol Lukášik, Miroslav Ujczo, Lukáš Pastyrňák ; zodpovedný riešiteľ: Peter Droppa

lmaoskVYSK.S 171
Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO záverečná správa projektu IM 4200490 zodpovedný riešiteľ: Miloš Očkay

lmaoskVYSK.S 172
Návrh implementácie nových prvkov virtuálnej reality do výcviku pre zvýšenie efektivity výcviku jednotlivcov a osádok záverečná správa Výskum a Vývoj na posdporu obrany štátu, číslo podprogramu 06E0I, evidečné číslo projektu IM 4200419 autori správy: Matúš Grega, Aurel Sabó, Martin Révay, Miroslav Žentek