obsah (.pdf 100 kB) - signatúra: lmaoskUč 5425

 

Podrobnosti:

Tento elektronický učebný text vznikol na základe podkladov viacročných prednášok predmetu MATEMATIKA I prednášaných v prvom semestri bakalárskeho štúdia vo všetkých akreditovaných študijných odboroch na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Matematika I.Autori: Doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.

Náklad: 50 výtlačkov CD

Počet strán: 115

Vydanie: prvé vydanie

Formát: A4

Väzba: CD

Jazyk: slovenský jazyk

Rok vydania: 2014

ISBN: 978-80-8040-498-7

Signatúra: lmaoskUč 5425

Vydavateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 03106 Liptovský Mikuláš 6