obsah (.pdf 188 kB) - signatúra: lmaoskUč 5423

 

Podrobnosti:

Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť čitateľovi podstatné informácie o konštrukcii rádiolokátora P-37MSK so zameraním na základné funkčné celky a prvky. Učebný text je určený predovšetkým pre študentom bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu so zameraním na rádiolokáciu a navigáciu a taktiež pre frekventantov kariérnych krátkodobých kurzov rôznych stupňov.

 

Rádilokátor P-37MSKAutori: doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD. a kolektív

Náklad: 50 výtlačkov

Počet strán: 126

Vydanie: prvé vydanie

Formát: A4

Väzba: brožovaná väzba

Jazyk: slovenský jazyk

Rok vydania: 2014

ISBN: 978-80-8040-494-9

Signatúra: lmaoskUč 5423

Vydavateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 03106 Liptovský Mikuláš 6