obsah (.pdf 100 kB) - signatúra: lmaoskUč 5418

 

Podrobnosti:

Učebnica je zameraná na tie základné manažérske kompetencie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú dianie v organizáciách. Budúcim manažérom umožní spoznať základné trendy, ktoré najviac ovplyvňujú manažérske kompetencie. Snahou autorov je poukázať na dôležitosť problematiky manažérskych kompetencií vo všetkých oblastiach života, zvýšiť motiváciu k jej ďalšiemu rozvoju, otvoriť myseľ pre tréningové a zážitkové metódy a formy vzdelávania prostredníctvom manažérskych kurzov, ale aj sebavzdelávania sa.

 

mankomp1Autori: PhDr. Jaroslav NEKORENEC, PhD., Ing. Ľubomír BELAN, PhD., doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.

Náklad: 70 výtlačkov

Počet strán: 236

Vydanie: prvé vydanie

Formát: B5

Väzba: brožovaná väzba

Jazyk: slovenský jazyk

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-8040-478-9

Signatúra: lmaoskUč 5418

Vydavateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 03106 Liptovský Mikuláš 6