obsah (.pdf 104 kB) - signatúra: lmaoskUč 5410

 

Podrobnosti:

Publikácia zhromažduje relevantné historické pramene a podrobuje ich kritickej historickej analýze s cieľom komplexne ozrejmiť sporné otázky týkajúce sa života Rogera Bacona, definovať jeho pozíciu v dejinách vedy a identifikovať jeho prínos v jednotlivých vedeckých disciplínach.

 

bacon1Autori: Mgr. et Mgr. Adrián SIPKO, PhD.

Náklad: 100 výtlačkov

Počet strán: 186

Vydanie: prvé vydanie

Formát: A5

Väzba: brožovaná väzba

Jazyk: slovenský jazyk

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-8040-473-4

Signatúra: lmaoskUč 5410

Vydavateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 03106 Liptovský Mikuláš 6