obsah (.pdf 52 kB) - signatúra: lmaoskUč 5406

 

Podrobnosti:

Monografia obsahuje šesť častí. Prvá časť je venovaná vybraným problémom teórie rádiolokácie. Druhá časť je zameraná na problematiku princípov konštrukcie rádiolokátorov. Obsah tretej časti je zameraný do oblasti aplikácie teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky v rádiolokácii. Neoddeliteľnou súčasťou moderných rádiolokátorov sú signálové procesory a dátové procesory, ktorým je venovaná štvrtá a piata časť monografie. Záverečná časť je venovaná analýze vybraných doplnkových systémov a obvodov moderných rádiolokátorov, ktoré sa využívajú v praxi.

 

analyza1Autori: doc. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD., doc.  Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD.

Náklad: 100 výtlačkov

Počet strán: 198

Vydanie: prvé vydanie

Formát: A4

Väzba: brožovaná väzba

Jazyk: slovenský jazyk

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-8040-470-3

Signatúra: lmaoskUč 5406

Vydavateľ:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

Demänová 393, 03106 Liptovský Mikuláš 6