6. mája 2022 sa v priestoroch akademickej knižnice uskutočnilo podujatie k uvedeniu do života novej publikácie s názvom Rádiotechnický prieskum, ktorá bola vydaná v spolupráci Univerzity obrany v Brne a Akadémie ozbrojených síl. Spoluautori doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD., mjr. Ing. Jozef Perďoch PhD. a kpt. Ing. Stanislava Gažovová, PhD. sa rozhodli podarovať 40 exemplárov titulu do knižničného fondu akademickej knižnice. Za dar v hodnote 1000,00 Eur ďakujeme. Vysokoškolskej učebnici prajeme, aby bola veľa požičiavaná, čítaná a citovaná.                                                                                                                                                                                         

Rádiotechnický prieskum - výpožičkaCitácia:

MATOUŠEK, Zdeněk, Ján OCHODNICKÝ, Jozef PERĎOCH, Stanislava GAŽOVOVÁ, Jiří VESELÝ, Petr HUBÁČEK a Petr HLAVIZNA. Rádiotechnický prieskum: vysokoškolská učebnica. Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 9788075824066.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline