Dňa 24. júna 2022 o 11:00 h sa v priestoroch akademickej knižnice uskutoční slávnosť, na ktorej bude uvedená do života vedecká monografia s názvom: Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia od autora Ing. Daniela Brezinu, PhD. z katedry Bezpečnosti a obrany.                                                                                                                                                              

Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadeniaCitácia:

BREZINA, Daniel. Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia: vedecká monografia. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2022. ISBN 9788080406165.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline