Elektronická verzia bibliografie Publikačná činnosť Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika za rok 2021 je k dispozícii tu: http://ak.aos.sk/images/dokumenty/publikacna_cinnost/bibliografie/BG_AOS-2021.pdf.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline