V našej histórii nebolo nikdy šírenie informácií také ľahké a rýchle ako v súčasnosti. Vo vysokej miere k ich rozširovaniu prispieva zvýšenie dostupnosti internetového pripojenia pre široké masy a taktiež rozvoj sociálnych sietí. Internet je presýtený informáciami rôzneho druhu a veľa z nich má nízku alebo žiadnu hodnotu. Medzi nimi sa nájdu aj informácie, ktorých hlavným cieľom je polarizovanie spoločnosti, zber citlivých údajov, podnecovanie ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej), otvorené alebo skryté propagovanie názorov, postojov, ktoré nie sú zlučiteľné s princípmi demokracie, jej hodnotami a zásadami. Označujeme ich ako falošné správy (fake news), hoaxy, konšpiračné teórie, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu. V spektre rôznorodých informácií človek stráca orientáciu, čo je pravda a čo je lož. Článok prináša odpovede aj na tieto otázky.

Odporúčania na webové stránky a dokumenty mapujúce nebezpečenstvo dezinformácií:

www.infosecurity.sk - je projekt zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach. Cieľom je odhaľovanie a vyvracanie nebezpečného a nepravdivého obsahu, ozdravovanie informačného priestoru a budovanie povedomia o dôležitých celospoločenských témach.

www.overujsifakty.sk - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už pred časom spustila kampaň Overuj si fakty. Jej cieľom je upozorňovať na nebezpečenstvo dezinformácií a ich šírenia v internetovom prostredí. Portál okrem iného vysvetľuje, čo je to dezinformácia, aké typy dezinformácií poznáme, rozlišujeme a ako je možné overiť fakty.

"Ako sa orientovať vo svete dezinformácií: Získaj info o dezinfo" (.pdf 1,78 MB) - Príručka bola vydaná Inšitútom pre strednú Európu s podporou NATO Public Diplomacy Division. Publikácia vám v troch častiach ponúkne stručnú psychologickú sondu do ľudskej mysle, objasňujúcu dôvody, pre ktoré sú ľudia náchylní veriť nezmyslom, ako aj užitočné rady a tipy, ako budovať a rozvíjať svoje vlastné kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, a tak zvyšovať svoju odolnosť voči dezinformáciám, ale aj priblíži širší obraz priebehu dezinformačného cyklu vrátane nástrojov, používaných na šírenie dezinformačných kampaní.

 Ako sa nestanem obeťou dezinformácie?

  • Čerpám informácie len z overených zdrojov, informácie si overujem vo viacerých zdrojoch.
  • Čítam celý článok a nie len zavádzajúci nadpis.
  • Všímam si gramatické chyby, nejasnú štylizáciu textu.
  • Obsah na sociálnych sieťach si vždy overím v nezávislých, ideálne licencovaných zdrojoch.
  • Zdieľam s ostatnými len dôveryhodné informácie.

Kde nájdem relevantné informačné zdroje?

Dôležitým miestom, kde nájsť relevantné verejne dostupné informácie sú knižnice. Dôveryhodnú literatúru pre písanie monografií, odborných článkov, kvalifikačných záverečných prác nájdete v každej vedeckej alebo akademickej knižnici na Slovensku. K relevantným informáciám sa môžete dostať aj z pohodlia domova prostredníctvom vzdialeného prístupu k elektronickým zdrojom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). Prístup k týmto multi-odborovým e-zdrojom získate po bezplatnej registrácii na ich webových stránkach. V početnej ponuke tu nájdete, medzi inými, službu Bookport s 8500 titulmi e-kníh prevažne v českom jazyku z rôznych vedeckých oblastí, bibliografické a citačné databázy Web of Science a Scopus. Ich kompletný zoznam nájdete na tomto linku.

Akademická knižnica v spolupráci s CVTI SR ponúka svojim používateľom prístup do virtuálnej študovne v podmienkach Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Študovňa zabezpečuje v rámci počítačovej siete školy, aj formou vzdialeného prístupu 24h online, prístup k elektronickým verziám dokumentov vydaných Akadémiou ozbrojených síl. Veľmi vyhľadávanou službou pre registrovaných používateľov je platforma ProQuest Ebook Central, kde sú k dispozícii okrem knižnicou zakúpených licencovaných e-publikácií elektronické dokumenty s otvoreným prístupom (OA – Open Access). Kolekcie s otvoreným prístupom pribúdajú, v súčasnosti obsahuje 2 349 monografií od Springer, De Gruyter, Transcript Verlag, Open Books Publishers, Quae a ďalších vydavateľstiev.

Text: Mgr. Miloš Húsenica,
systémový knihovník akademickej knižnice

Zdroj: nbu.sk, overujsifakty.sk, infosecurity.sk, ICE (Institut for Central Europe), cvtisr.sk

MESTICKÁ, Mária. Informácie verzus dezinformácie. In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2023, 31 (2), s. 50-51. ISSN 1335-7905.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline