Vážení čitatelia.

Akademická knižnica v spolupráci s Albertina icome Bratislava pripravila pre Vás skúšobný prístup do kolekcie World Scientific Publishing eBooks and Textbooks.

World Scientific vydáva odbornú literatúru z odborov: ázijské štúdiá, ekonomické vedy, environmentálne vedy, fyzika a astronómia, chémia, informatika, inžinierske odbory, matematika, medicína, obchod a manažment, pedagogika, spoločenské vedy, prírodné vedy, materiálové vedy a spoločenské vedy.

Kolekcia je dostupná do 31.1.2022 na https://www.worldscientific.com/ na základe rozpoznania IP adresy AOS.

  • počas skúšobného prístupu sú texty publikácií v PDF dostupné len na čítanie, sťahovanie nie je možné.
  • v rámci skúšobného prístupu nie sú k dispozícii časopisy.
  • návod, ako vyhľadávať.
  • popis kolekcie, bližšie informácie, novinky a pomôcky nájdete na tomto linku.
  • licenčné podmienky
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline