„Ťarcha vojenskej obrany povstaleckého územia bola jednoznačne na pleciach armády. Prvá československá armáda na Slovensku bola najpočetnejšou a najdôležitejšou ozbrojenou silou Povstania. V prvých dňoch SNP bojovalo v jej radoch 18 000 vojakov a dôstojníkov. Po prvej mobilizácii (5. septembra) dosiahla početný stav 47 000 mužov a po druhej mobilizácii 26. septembra 60 000 mužov. Jej hlavným veliteľom bol gen. Ján Golian a od 7. októbra 1944 gen. Rudolf Viest. Armáda sa spolu s 18 000 partizánmi stala súčasťou československej brannej moci a spojeneckých vojsk protihitlerovskej koalície. Nositeľom ozbrojeného boja v SNP boli povstalecké ozbrojené sily, armáda, partizáni, žandárstvo, finančná stráž a milície. Ich spoločné bojové akcie koordinovala od 12. septembra Rada na obranu Slovenska a od 16. septembra 1944 aj Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku.“ (STANISLAV, J. a S. MIČEV, 2018, s. 100)

výber literatúry z knižničného fondu AK k 77. výročiu SNP (.pdf 106 kB )

Citácia:
STANISLAV, Ján a Stanislav MIČEV. Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2018. 111 s. ISBN 978-80-89514-55-7.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline