V apríli 2021 sa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika stala členom registračnej agentúry Crossref. Systém DOI® je komerčný centralizovaný systém na identifikáciu autorsky chránených diel prístupných v digitalizovanej podobe vo virtuálnom prostredí. Je štandardom ISO 26324. DOI® - ochranná známka Medzinárodnej nadácie DOI (International DOI Foundation). DOI poskytuje trvalý odkaz na vstupnú stránku digitálneho dokumentu, z ktorej je plný text dostupný, ak to umožňuje autorské právo. DOI sa prideľuje rôznym typom on-line dokumentov (časopisecké články, kapitoly v knihe, príspevky v zborníkoch konferenčné príspevky a pod.) v sieti internet.

Členstvo Akadémie ozbrojených síl v Crossref umožňuje vytvárať a registrovať trvalé identifikátory digitálnych objektov, tzv. DOI (Digital Object Identifier), vlastným vydaným digitálnym dokumentom umiestneným na internete. Koordinátorom procesu prideľovania DOI digitálnym dokumentom je akademická knižnica, ktorá v počiatočnej fáze projektu registruje identifikátory recenzovaným časopisom Vojenské reflexie a Science & Military. Bližšie informácie k problematike sú zverejnené v Metodike prideľovania trvalého identifikátora digitálneho objektu (.pdf 464 kB) v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl touto cestou ďakuje Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline a Mgr. Tomášovi Skupinovi za cenné rady a poznatky, ktoré viedli k úspešnému spusteniu tejto služby na pôde Akadémie ozbrojených síl.

Text: Mgr. Miloš Húsenica