fpu2

Vyhodnotenie projektu č. 20-514-04092

V roku 2020 sa Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) usilovala o získanie dotácie z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup odbornej a beletristickej literatúry prostredníctvom akademickej knižnice. Na základe odporúčania odbornej komisie FPU a rozhodnutia riaditeľa FPU bola AOS pridelená podpora v rámci projektu č. 20-514-04092 v sume 8 000,00 Eur bez spolufinancovania. Skupinu rozpočtových položiek predstavovali: nákup knižničného fondu v sume 7 925,00 Eur (99,06 %) a náklady na predplatné periodických publikácií 75,00 Eur (0,94 %). Predpokladaný minimálny počet výstupov projektu bol stanovený na 260 knižničných jednotiek a 3 tituly periodických časopisov.

Viac informácií v prílohe (.pdf 5,24 MB).

Obsah:

Vyhodnotenie projektu
Zoznam zakúpených titulov
Fotogaléria

Text: Mgr. Mária Mestická

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline