Vážení čitatelia.

v súvislosti s postupujúcou pandémiou koronavírusu poskytli viacerí vydavatelia bezplatný prístup k článkom súvisiacim s koronavírusom pre lekárov, vedcov, ekonómov aj laickú verejnosť. Odkazy na jednotlivé články nájdete v tomto .pdf (180 kB) dokumente. 

Albertina Icome Bratislava Open access e-zdroje                          https://www.aib.sk/podpora/nastroje/1835-open-access-e-zdroje/