Webináre

Clarivate zastúpený pani Eniko Toth Szasz vás pozýva na Web of Science webinár:

Zodpovedná akademická umelá inteligencia (AI) pre výskumníkov Web of Science

22. mája – 9.00 (Praha, Bratislava)

Umelá inteligencia mení akademický výskum, vyučovanie a učenie. Clarivate zaisťuje, že sa môžete bezpečne a zodpovedne pohybovať v tomto novom prostredí a zároveň dosiahnuť excelentnosť výskumu.
Pripojte sa k webináru, aby ste sa dozvedeli viac o nedávnych a budúcich rozšíreniach vo Web of Science týkajúcich sa AI, vrátane významných vylepšení vyhľadávania a pripravovaného Web of Science Research Assistant s generatívnou AI. Budeme diskutovať o tom, ako implementujeme AI, aby sme pomohli výskumníkom na všetkých úrovniach orientovať sa v zložitých výskumných úlohách a získať čo viac z najdôveryhodnejšej citačnej databázy na svete – Web of Science Core Collection.

K účasti je potrebná Registrácia

Vážení čitatelia.

Vedecké a odborné informácie sú komunikované nielen vo forme klasických článkov či publikácií, ale aj vo forme audio a video dokumentov. Práve vyhľadávaniu týchto dokumentov sa bude venovať webinár: „Vyhľadávanie audio a video dokumentov“.

Dátum: 6. decembra 2023 o 10:00 hod.

Link na sledovanie: https://video.nti.sk/live/?265551RLDF673D51

Link na záznam webinára: https://video.nti.sk/rec/?10575502A3GIN6T96

Webinár bude streamovaný z priestorov CVTI SR.

ProQuest Ebook Central v podmienkach AOS + Virtuálna študovňa (30 min.)

25. októbra 2023 | 14.00 - 14:30 hod.

Vážení čitatelia.

Akademická knižnica vás pozýva na online webinár - ProQuest Ebook Central v podmienkach AOS + Virtuálna študovňa, dňa 25. 10. 2023 (streda) o 14:00 h na platforme Microsoft Teams.

Link na podujatie: LINK

Online miestnosť bude otvorená od 13:50 hod.

Na pripojenie odporúčame použiť zariadenia s integrovaným, alebo externým mikrofónom a sluchátka.

Akademická knižnica sa teší na vašu účasť.

Vážení čitatelia,

pozývame vás na 3 zaujímavé webináre organizované CVTI SR v rámci Týždňa otvoreného prístupu 2023 (Open Access Week 2023).

24. 10. 2023, 10:00-12:30
Občianska veda na Slovensku 2023
Občianska veda predstavuje formu prepojenia verejnej sféry s výskumom a svoju cestu si našla aj na Slovensko.
Link na pripojenie: https://video.nti.sk/live?257486LEVJDRY748.

25. 10. 2023, 10:00-11:00
Kredibilita sociálnovedného výskumu: Úloha otvorenej vedy a meta-výskumu
Webinár sa bude venovať otázkami reprodukovateľnosti a replikovateľnosti empirického výskumu a praktík, ktoré ich pomáhajú zlepšovať, príkladom činností lokálnych a medzinárodných iniciatív a súčasnému stav poznania, zodpovedným výskumným praktikám a ich implementácii.
Link na pripojenie: https://video.nti.sk/live?258987CCX7IA8722

26. 10. 2023, 10:00-11:00
Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu
Webinár priblíži novinky a iniciatívy v oblasti nekomerčného open access publikovania, ktoré sa v posledných rokoch označuje ako diamantový otvorený prístup.
Link na pripojenie: https://video.nti.sk/live?2592937MIH03WO33

Podrobnejšie informácie o webinároch a prezentujúcich nájdete na stránke https://otvorenaveda.cvtisr.sk/tyzden-otvorenej-vedy-2023/.

Pozvánka na webinár: Refine Your Citations - an introduction to scite_

Kedy: štvrtok 5. 10., 10:00 - 11:00
Prihláška a viac informácií: www.aib.sk/seminare/1096-refine-your-citations

Webinár bude v anglickom jazyku a všetci zaregistrovaní dostanú odkaz na záznam.

Odkazy na dôveryhodné zdroje sú nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej vedeckej publikácie. Zoznámte sa so scite_, online službou, ktorá analyzuje úplné texty odborných článkov a pomocou svojho modelu hlbokého učenia poskytuje informácie o danej publikácii nielen o tom, koľkokrát bola citovaná, ale aj v akom kontexte a či citácia ponúka potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy pre citované tvrdenia, alebo či je to len zmienka.
Predvedený bude aj nástroj scite_ Assistant, ktorý overuje texty generované umelou inteligenciou, vrátane ChatGPT, a zabezpečuje, aby neboli uvádzané nepravdivé tvrdenia, pričom poskytuje zdroj odkazu ku každému tvrdeniu.

Viac informácií o scite_ vrátane odkazov na literatúru nájdete na www.aib.sk/produkty/3482-scite.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline