Webináre

Pozvánka na webinár: Refine Your Citations - an introduction to scite_

Kedy: štvrtok 5. 10., 10:00 - 11:00
Prihláška a viac informácií: www.aib.sk/seminare/1096-refine-your-citations

Webinár bude v anglickom jazyku a všetci zaregistrovaní dostanú odkaz na záznam.

Odkazy na dôveryhodné zdroje sú nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej vedeckej publikácie. Zoznámte sa so scite_, online službou, ktorá analyzuje úplné texty odborných článkov a pomocou svojho modelu hlbokého učenia poskytuje informácie o danej publikácii nielen o tom, koľkokrát bola citovaná, ale aj v akom kontexte a či citácia ponúka potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy pre citované tvrdenia, alebo či je to len zmienka.
Predvedený bude aj nástroj scite_ Assistant, ktorý overuje texty generované umelou inteligenciou, vrátane ChatGPT, a zabezpečuje, aby neboli uvádzané nepravdivé tvrdenia, pričom poskytuje zdroj odkazu ku každému tvrdeniu.

Viac informácií o scite_ vrátane odkazov na literatúru nájdete na www.aib.sk/produkty/3482-scite.

Vážení čitatelia,

v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava by sme vám radi predstavili online službu IEEE Computer Society Digital Library (CSDL), ktorá sprístupňuje špičkový výskum z oblasti počítačových vied a technológií.

Odborná spoločnosť IEEE Computer Society je už mnoho rokov komunitou profesionálov, akademikov a nadšencov, ktorí posúvajú hranice počítačovej vedy. Digitálna knižnica CSDL je navrhnutá tak, aby umožnila profesionálom prístup k rozsiahlej kolekcii vysoko kvalitného recenzovaného obsahu. Hostí rozmanitú škálu publikácií vrátane časopisov, zborníkov z konferencií a ďalších titulov.

Kedy? 3. 10. o 14:00 na webinári Introducing the IEEE Computer Society Digital Library – A Wealth of Knowledge at Your Fingertips!

Prihláška: www.aib.sk/seminare/1092-introducing-csdl

Webinár bude v angličtine. Všetci zaregistrovaní dostanú odkaz na záznam.

Ďalšie informácie o CSDL nájdete www.aib.sk/produkty/700-csdl a na https://www.computer.org/csdl/.

Obsahom a cieľom webinára je prezentovať prístup do databáz Národnej vedeckej knižnice CVTI SR cez vyhľadávač PRIMO. Oboznámiť sa s orientáciou a možnosťami, ktoré tento vyhľadávač ponúka. Zároveň demonštrovať spôsob akým sa dá k databázam elektronických informačných zdrojov dostať – kde ich nájsť, kde nájsť ďalšie doplňujúce informácie a novinky ohľadom zakúpených databáz ponúkaných vedeckou knižnicou CVTI SR.

Kedy: v utorok 12. septembra 2023 o 10:00 hod. online na https://video.nti.sk/live/?2568884BQIBQ3W98.

​Akademická knižnica AOS ponúka záznam z webinára Zvyšovanie kvality výstupov publikačnej činnosti – ako na to..., ktorý sa konal 30.5.2023 a bol zameraný na praktické rady a tipy týkajúce sa výberu vhodného časopisu, štruktúre článku, tipmi na tvorbu názvu, abstraktu, etike vedeckého publikovania, tipom na zvýšenie počtu citácií, nástrojom na odhaľovanie plagiátov, atď. Pre prístup k záznamu kliknite tu.

Prezentácia v .pdf sa nachádza na tejto linke.

Prednášajúci: Eszter Lukács, IEEE Client Services Manager
Dátum: 30. máj 2023 o 13:30
Miesto: Slovenská informatická knižnica, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2  842 16 Bratislava 4
Online Stream registrácia: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/p55pejm1yis62d/

Centrum vedecko-technických informácií SR uzatvorilo s IEEE dohodu o otvorenom prístupe k čítaniu a publikovaniu.

Dnes 30.5.23 o 13:30 sa v priestoroch Slovenskej informatickej knižnice, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2  842 16 Bratislava 4 - uskutoční informatívne bezplatné hybridné podujatie, ktoré zhodnotí príležitosti autorov na Slovensku pre zvýšenie viditeľnosti a vplyvu ich výskumu publikovaním v možnostiach otvoreného prístupu dostupných od IEEE.

Podujatie je možné po zaregistrovaní na https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/p55pejm1yis62d/ sledovať online.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline